Psihopedagogia Școlii Incluzive

Titlu/ Acronim

Psihopedagogia Şcolii Incluzive - PpSI

Descriere generală

           Misiunea masterului Psihopedagogia Şcolii Incluzive este de a forma profesori de psihopedagogie specială de sprijin şi itineranţi cu competențe conforme standardelor de calitate din învățământul universitar românesc și european. Pe durata programului, studentii, de asemenea, își formează seturi de competențe specifice următoarelor ocupatii:

-          specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități;

-          cercetător în psihopedagogie specială;

-          specialist în angajare asistată.

Acest program concretizează experienţa internaţională a departamentului dobândită prin proiecte de parteneriat cu universităţi prestigioase din Danemarca, Spania, Italia şi Marea Britanie. Programul asigură egalitate de șanse în domeniul educației pentru elevii cu nevoi speciale și cei din învățământul de masă conform direcțiilor UNESCO, în perspectiva exercitării profesiei în condiţiile competitivităţii, într-o societate în continuă schimbare.

Admitere

admitere 2016

Cursuri

Pentru detalii accesați planul de învățământ de pe pagina principală de admitere la master.

Profesori

Profesor universitar dr. Doru Vlad Popovici – coordonatorul programului

Profesor universitar emerit dr. Verginia Crețu

Profesor universitar emerit dr. D. Potolea

Profesor universitar dr. Florin Verza

Conferențiar universitar dr. Anca Rozorea

Conferențiar universitar dr. Mariana Popa

Conferențiar universitar dr. Mariana Neagoe

Conferențiar universitar dr. Roxana Urea

Lector dr. Emilia Oprișan

Lector dr. Ruxandra Foloștină

Asist. Univ. dr. Viorel Agheană

Parteneri

Parteneri în cadrul acestui program masteral sunt:

-          Fundația Alpha Transilvană;

-          Asociația Română de Psihopedagogie Aplicată;

-          Asociația Don Orione;

-          Asociatia Învingem Autismul;

-          Asociația pentru Sprijinirea Integrării Sociale;

-          Centrul Gifted Education;

-         Școala Gimnazială Specială Sf. Nicolae (școala specială cu cei mai mulți copii cu nevoi speciale incluși în școlile de masă din București).

Prin aceste parteneriate programul de formare integrează activități didactice care accentuează aspectele formative și aplicative, oferind masteranzilor oportunități multiple pentru dezvoltarea de competențe specifice. Aceste activități se concretizează în: vizite, întâlniri și discuții tematice cu specialiștii, stagii de practică și de voluntariat, proiecte de documentare și cercetare ș.a.

Perspective în carieră/ Debuşee profesionale

   Absolvenții acestui program masteral se pot insera profesional în:

-          școli generale şi grădiniţe incluzive;

-          centre şcolare pentru educaţie incluzivă;

-          centre judeţene pentru asistenţă psihopedagogică;

-          școli și grădiniţe speciale pentru diferite categorii de elevi cu handicap;

-          școli profesionale speciale;

-          centre de zi pentru elevii cu handicap;

-          clase şi grupe speciale pentru elevii supradotaţi;

-          organizaţii neguvernamentale şi fundaţii care se ocupă de problematica persoanelor cu handicap;  

-          centre de resocializare, terapie ocupaţională şi ergoterapie;

-          direcțiile generale  de asistență socială și protecția drepturilor copilului;

-          centre de pedagogie curativă şi şcoli Waldorf ș.a.

Persoană de contact

Coordonatorul programului

prof. univ. dr. Doru Vlad Popovici

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Ultima modificare Joi, 02 Martie 2017 20:42
Evaluaţi acest articol
(11 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.