Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE..." /> Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE..." /> Acte necesare - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2020 - Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Acte necesare - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2020

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2020

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta,
 • documentul/documentele de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat/e conform legislației în vigoare (dacă este cazul);
 • Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/ situația școlară ;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate 3/4, color (numele scris pe verso);
 • CI/pașaport în copie lizibilă.
 • dosar plic alb.

Pentru studenții care urmează și un alt program de studii universitare de master  se adaugă :

 • adeverința din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget și perioada în care au primit/nu au primit bursă pe parcursul școlarității.

Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master se adaugă:

-  diploma de master ;

-  adeverinţă cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei în care au primit/nu au primit bursă pe parcursul școlarității.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere (candidați cu vârsta maximă 26 de ani) se va prezenta unul din următoarele documente:

 • certificatele de deces ale părinților - copii legalizate (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului.

IMPORTANT!

Pentru înscrierea online la concursul de admitere candidații vor scana documentele menționate pentru a fi încărcate pe platforma care va fi pusă la dispoziție de către facultate.

 

Ultima modificare Miercuri, 10 Iunie 2020 10:30
Evaluaţi acest articol
(36 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.