Departamentul de Formare a Profesorilor

Programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică la Universitatea din București

În conformitate cu Ordin nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică Departamentul de Formare a Profesorilor (DFP) din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București oferă programe de formare inițială și continuă a profesorilor. Atât pentru studenții Universității din București cât și pentru absolvenții altor insituții de învățământ superior DFP organizează o pregătire de calitate pentru profesia didactică, îmbinând tradiția cu modernitatea, oferind o platformă optimă de dezvoltare personală și profesională. Reprezentăm o instituție cu credibilitate și consistență științifică și didactică, cadrele didactice componente ale DFP fiind deseori resurse pentru programe și politici în domeniul educațional la nivel național și internațional.

Pentru persoanele interesante de intrarea în cariera didactică DFP organizează cursuri de certificare– nivelul I și nivelul II atât pe parcursul studiilor de licență, cât și în regim postuniversitar. Formarea psihopedagogică, prin intermediul celor două module coerente, se realizează conform planurilor-cadru elaborate de MENCS și este guvernată de atribútele coerenței, continuității și profesionalismului. Este primul pas pentru cariera didactică, DFP oferind o bază teoretică și practică de reflecție, de implicare și de înțelegere a problematicii cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc și prioritățile naționale și europene.

Complementar, DFP derulează programe de masterat susținute prin colaborări inter-departamentale de succes, programe de masterat cu un impact major în dezvoltarea și întreținerea motivației pentru cariera didactică : coaching educațional, mentorat, educație timpurie, pedagogii alternative, artă teatrală în educație. Astfel, după absolvirea programelor de formare psihopedagogică, cadrele didactice sunt susținute, consiliate și îndrumate spre programe de masterat gândite special pentru a contura o carieră didactică de excepție.

Departamentul de Formare a Profesorilor reprezintă un reper în viața viitorului profesor sau a cadrelor didactice cu experiență având expertiză, determinare și impact la nivel macro și micro educațional. Trecutul – DFP duce mai departe o lungă tradiție de formare a profesorilor la Universitatea din București, prezentul – programele adaptate nevoilor studenților și dialogul permanent cu aceștia cât și viitorul – deschiderea spre noi modalități de îndrumare a evoluției în cariera didactică sunt atributele noastre.

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.