Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ -&nbs..." /> Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ -&nbs..." /> Acte necesare - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2020 - Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Acte necesare - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2020

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - SESIUNEA IULIE 2020

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii (dacă este cazul);
 • diplomă de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate 3/4, color (numele scris pe verso);
 • CI/pașaport în copie lizibilă.
 • dosar plic alb.

Pentru studenții care urmează și o altă facultate:  se adaugă adeverința din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget și perioada în care au primit bursă (dacă este cazul).

Pentru absolvenții unei alte instituții de învățământ superior se adaugă:

 - diploma de licență sau echivalenta acesteia;

- adeverinţă de la prima facultate, cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei în care au primit bursă (dacă a fost cazul).

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere (candidați cu vârsta maximă 26 de ani) se va prezenta unul dintre următoarele documente:

 • certificatele de deces ale părinților - copii legalizate (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului.

IMPORTANT!

Pentru înscrierea online la concursul de admitere candidații vor pregăti documentele menționate pentru a fi încărcate pe platforma care va fi pusă la dispoziție de către facultate în format jpg. sau pdf.

 

Ultima modificare Miercuri, 10 Iunie 2020 10:29
Evaluaţi acest articol
(90 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.