Dezvoltarea psihologiei ca știință și practică în România presupune și programe de formare mai competitive, orientate internațional, care aderă la principiile ce privesc psihologul deopotrivă ca om de știință și ca practician (scientist-practitioner). 

Succesul în astfel de programe academice și, ulterior, în profesie este mai degrabă prezis de abilitățile cognitive și în special de competențele de gândire critică demonstrate de candidați, formate pe parcursul studiilor și mai puțin prin cunoștințele de psihologie acumulate în liceu.

Acesta este motivul pentru care unele dintre programele de licență în psihologie din Consorțiul Universitaria au trecut de ani buni la o selecție bazată nu pe cunoștințe, ci pe competențe de gândire critică (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timișoara). În Universitatea din București, această abordare a fost experimentată în admiterea din vara anului 2022, când jumătate din testul administrat candidaților la cele două programe de Psihologie-Științe Cognitive (atât cel în limba română, cât și cel în engleză) s-a bazat pe probleme de gândire critică.


Începând cu vara anului 2023, programele de psihologie din Universitatea din București urmează consecvent acest model pentru întreaga admitere: evaluarea gândirii critice a candidaților, prin itemi standardizați. Exemple de astfel de itemi vor fi publicate în scurt timp pe site-ul facultății.

Această modalitate de admitere  nu presupune cunoștințe anterioare în domeniul psihologiei, evaluând exclusiv abilitățile candidaților de raționament analitic și înțelegere a unui text (de exemplu, identificarea unei premise sau presupoziții dintr-un argument,  identificarea principalului punct de vedere susținut într-un argument,  inferențe –  itemi care testează abilitatea de a identifica concluzia unui argument etc.). Considerăm o astfel de abordare mai ancorată în cerințele și nevoile de formare specifice profesioniștilor în domeniu.