CI găzduiește învățarea autentică, inovatoare, fiind unspațiu flexibil de învățare, de experimentare pedagogică, adaptat nevoilor studenților și specificului activităților de învățare a acestora. Abordarea permite repoziționarea ușoară și flexibilă a cursanților, susține învățarea colaborativă și de tip flipped-learning. Activitățile de învățare au ca scop încorporarea de noi viziuni asupra pedagogiei universitare, competențelor secolului 21 și învățării facilitate de tehnologii.

Este un loc pentru activități de învățare și instruire, pentru coaching, consiliere academică și a carierei, întâlniri cu cercetători, reprezentanți ai mediului socio-economic. Centrul susține activități de conștientizare a impactului pe care știința îl are pentru viața contemporană și activități de cunoaștere a domeniilor de cercetare, viitoare opțiuni pentru studenți.

Centrul are ca obiect de activitate oferirea de servicii complementare de suport pentru performanța în învățare („learning support services”) prin organizarea unor activități de dezvoltare personală și profesională destinate studenților și cadrelor didactice în cadrul unor laboratoare de (1) Coaching și Dezvoltare Profesională, (2) Consiliere și Orientare în Carieră, (3) Scriere Academică. Programele derulate la CI urmăresc dezvoltarea unui set de competențe specifice studenților din anul I, care să le permită integrarea cu succes în viața academică, creșterea performanțelor, respectiv rezultate ale învățării în termeni de competențe transversale, necesare succesului în plan personal și educațional prin activități de coaching, consiliere și formare specializată pentru dezvoltarea competențelor de gândire critică, colaborare, comunicare și creativitate, cu impact profund asupra dezvoltării abilităților de învățare, susținând în mod efectiv categoria abilităților de viață și carieră definite prin flexibilitate și adaptabilitate, inițiativă și auto-direcționare, abilități sociale și inter-culturale, productivitate și asumare, leadership și responsabilitate.