Firuța Antoaneta Tacea
- Director departament -

Conferenţiar universitar

Cătălina Ulrich-Hygum

Profesor universitar

Bumbu Romiță Iucu

Profesor universitar

Anca Nedelcu
Prodecan

Profesor universitar

Lavinia Bârlogeanu

Profesor universitar

Cosmina Marinela Mironov

Conferenţiar universitar

Hellen Beatrice Almășan

Lector universitar

Oana Monica Moșoiu

Lector universitar

Mihaela Monica Stîngu

Lector universitar

Elena Marin

Lector universitar

Simona Iftimescu

Lector universitar

Anișoara Dumitrache

Lector universitar

Miruna Luana Miulescu

Asistent universitar