Programare susținere examen finalizare studii (licență, disertație, absolvire)
Sesiunea Ianuarie – Februarie 2023

Domeniul

Programul de studii

Data și locația

Examen de licență

Psihologie

Psihologie

7 februarie 2023, ora 10:00, sala 4, et. 1

Științe ale Educației

Pedagogie

7 februarie 2023, ora 10:30, sala Centrul de management

PIPP (ID) - Credis

7 februarie 2023 ora 14.00, sala C1, et. 1, Credis

Examen de absolvire

Științe ale Educației

Conversie profesională

10 februarie 2023, ora 14:00, Panduri

Domeniul

Data și locația

Examen de dizertație

Psihologie (programe de studii din Domeniul Psihologie)

7 februarie 2023, ora 11:30, sala 4, et. 1

Științe ale educației (IF) (programe de studii din Domeniul Științe ale educației)

7 februarie 2023, ora 11:00, sala Centrul de management

Științe ale educației (IFR) – Management educațional

7 februarie 2023 ora 14.00, sala C1, et. I, Credis

Sesiune licență/disertație/absolvire – ianuarie-februarie 2023