Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți 2021

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Învățământului Superior (CEAC) – 2022-2023

Raport de autoevaluare 2020 – 2021

Metodologie de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației