31 Iul

PROGRAMAREA SESIUNII DE RESTANȚE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA (IF) PERIOADA 01.09.2018 - 13.09.2018

 

PROGRAMAREA SESIUNII DE RESTANȚE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA (IF)

PERIOADA 03.09.2018 - 13.09.2018

Programul de studii: PSIHOLOGIE

ANUL  I (2017-2018)

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala/Amf.

1.       

Fundamentele psihologiei I

Raluca Tomșa

13.09.2018

10.00

 

2.       

Istoria psihologiei

Ioana David

12.09.2018

10.00

 

3.       

Neuropsihologie

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

Violeta Rotărescu

10.09.2018

13.00

 

4.       

Comunicare și dezvoltare personală

Ioana David

13.09.2018

10.00

 

5.       

Practici și abilități academice

Andrei Ion

10.09.2018

9.00

 

6.       

Practică (documentare științifică și psihologie critică)

Andrei Ion

10.09.2018

9.00

 

7.       

Introducere în psihologia socială

Laurențiu Mitrofan

10.09.2018

13.00

 

8.       

Bazele teoretice ale evaluării psihologice

Cătălin Nedelcea

12.09.2018

10.00

 

9.       

Psihologia dezvoltării I

Florinda Golu

12.09.2018

10.00

 

10.   

Statistică psihologică și prelucrarea informatizata a datelor

Ovidiu Pop

11.09.2018

10.00

 

11.   

Fundamentele psihologiei II

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

12.   

Metodologia cercetarii psihologice I

Cornel Mincu

13.09.2018

9.00

 

13.   

Psihologie experimentală

Mihaela Chraif

04.09.2018

17.00

 

14.   

Limba engleză

Camelia Rădulescu

11.09.2018

12.00

515 Leu

15.   

Limba franceză

Anca Petrescu

04.09.2018

11.00

Leu

ANUL  II (2017-2018)

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala/Amf.

1.       

Psihologia personalității

Crețu Romeo

13.09.2018

10.00

 

2.       

Metodologia cercetării psihologice II

Andrei Ion

10.09.2018

9.00

 

3.       

Evaluarea psihologică a aptitudinilor, intereselor și motivației

Luca Adrian

03.09.2018

9,00

Laborator-Panduri

4.       

Introducere în psihologia sănătății

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

5.       

Dinamica grupurilor

Laurențiu Mitrofan

10.09.2018

13.00

 

6.       

Psihologia dezvoltării

Florinda Golu

12.09.2018

10.00

 

7.       

Evaluarea psihologică a personalității

Andrei Ion

11.09.2018

9.00

 

8.       

Psihologia muncii

Dragoș Iliescu

03.09.2018

10.00

 

9.       

Psihologie organizațională

Georgeta Panișoară

10.09.2018

10.30

 

10.   

Psihopatologie

Simona Trifu

04.09.2018

16.00

 

11.   

Psihologia învățării

Georgeta Panișoară

10.09.2018

09.15

 

12.   

Psihologie cognitivă

Violeta Rotărescu

10.09.2018

13.00

 

13.   

Introducere în psihoterapie

Denisa Godeanu

13.09.2018

9.00

 

14.   

Practica profesională și de cerecetare

Luca Adrian

03.09.2018

9.00

Laborator-Panduri

Programul de studiu PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

 ANUL I  (2017/2018)

Nr. crt.

Disciplina

Ziua / ora

PROFESOR

Sala de examen

     1

Fundamentele psihologiei

05.09.2018/ora 10.00

Prof.dr. Tinca Cretu

Leu/sala 513

2

Fundamentele pedagogiei

10.09.2018/ora 12.00

Conf.dr. Diana Csorba

Leu/sala 512

3

Fundamentele psihopedagogiei speciale

10.09.2018/ora 14.00

Lect.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

4

 Tehnologii de informare si comunicare

13.09.2018/ora 9.00

Prof.dr. Bogdan Logofatu

Fac.de Drept/sala 219

5

Teoria și metodologia curriculumului

04.09.2018/ora 9.00

Prof.dr. Marin Manolescu

Leu/sala 515

6

Psihologia personalității

10.09.2018/ora 14.00

Lect.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

7

Educație timpurie

14.09.2018/ora 13.00

Conf.dr. Laura Ciolan

Leu/sala 515

8

Istoria pedagogiei

10.09.2018/ora 12.00

Conf.dr. Diana Csorba

Leu/sala 512

9

Psihologia dezvoltarii

10.09.2018/ora 14.00

Lect.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

10

Literatura romana

04.09.2018/ora 11.00

Lect.dr.Anca Petrescu

Leu/sala 513

11

Matematică

03.09.2018/ora 10.00

Conf.dr. Mihai Roșu

Leu/sala 514

12

Educația incluzivă a elevilor cu CES

10.09.2018/ora 14.00

Lect.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

13

Limba engleza

11.09.2018/ora 12.00

Lect.dr.Camelia Radulescu

Leu/sala 515

14

Limba franceză

04.09.2018/ora 11.00

Lect.univ.dr.Anca Petrescu

Leu/sala 513

15

Practica pedagogică

11.09.2018/ora 12.00

Lect.dr.Camelia Radulescu

Leu/sala 515

 

ANUL II (2017/2018)

Nr. crt.

Disciplina

Ziua / ora

PROFESOR

Sala de examen

1.       

Teoria si metodologia instruirii

12.09.2018/ora 14.00

Prof.dr. Crenguta Oprea

Leu/sala 515

2.       

Metodologia cercetarii în stiintele educației

11.09.2018/ora 14.00

Lect.dr.Mihaela Stingu

Panduri

3.       

Teoria și metodologia evaluarii

04.09.2018/ora 9.00

Prof.dr. Marin Manolescu

Leu/sala 515

4.       

Instruire asistata de calculator

03.09.2018/ ora 12.00

Conf.dr. Silvia Făt

Leu/sala 515

5.       

Psihologia educației

05.09.2018/ora 10.00

Prof.dr. Tinca Cretu

Leu/sala 513

6.       

Managementul clasei/grupei

14.09.2018/ora 13.00

Conf.dr. Laura Ciolan

Leu/sala 515

7.       

Didactica domeniului Limba si Comunicare

05.09.2018/ora 10.00

Conf. dr.Vasile Molan

Leu/sala 514

        8.

Matematica

03.09.2018/ora 10.00

Conf.dr. Mihai Rosu

Leu/sala 514

        9.

Didactica limbii si literaturii române

05.09.2018/ora 10.00

Conf. dr.Vasile Molan

Leu/sala 514

       10

Limba româna contemporana

04.09.2018/ora 11.00

Lect.dr.Anca Petrescu

Leu/sala 513

       11

Literatura pentru copii

11.09.2018/ora 12.00

Lect.dr.Camelia Rădulescu

Leu/sala 515

       12

Pedagogie comparata

10.09.2018/ora 12.00

Conf.dr.Diana Csorba

Leu/sala 512

      13

Didactica domeniului Stiinte

03.09.2018/ora 10.00

Prof. Gr. I Carmen Tica

Leu/sala 514

     14

Practica pedagogica

04.09.2018/ora 12.00

Conf.dr.Valeriu Marinescu

Leu/sala 515

     15

Sociologia educației

11.09.2018/ora 12.00

Lect.dr.Camelia Radulescu

Leu/sala 515

    16

Management educational

03.09.2018/ ora 12.00

Conf.dr. Silvia Făt

             Leu/sala 515

PEDAGOGIE  - AN I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data

Ora

1.       

Fundamentele pedagogiei

Emil Paun

05.09.2018

10,00

2.       

Fundamentele psihologiei

Raluca Tomsa

13.09.2018

10,00

3.       

Fundamentel psihopedagogiei speciale

Florin Verza

03.09.2018

10,00

4.       

Metode si tehnici de invatare

Ioan Neacsu

07.09.2018

12,00

5.       

Tehnologii informationale si de comunicare

Bogdan Logofatu

13.09.2018

9,00

6.       

Psihologie dezvoltarii

Emil Verza

13.09.2018

10,00

7.       

Teoria si metodologia curriculumului

Firuta Tacea

12.09.2018

10,00

8.       

Psihologia personalitatii

Eugen Avram

10.09.2018

16,00

9.       

Istoria pedagogiei

Viorel Nicolescu

07.09.218

10,00

10.   

Educatie interculturala

Anca Nedelcu

12.09.2018

13,00

11.   

Teoria si practica educatiei civice

Catalina Ulrich

05.09.2018

12,00

12.   

Educatie timpurie

Ecaterina Vrasmas

13.09.2018

10,00

13.   

Filosofia educatiei

Lavinia Birlogeanu

13.09.2018

11,00

14.   

Practica profesionala

Mihaela Stîngu

11.09.2018

10,00

15.   

Limba engleza

Camelia Rădulescu

11.09.2018

12,00 Leu 515

16.   

Limba franceza

Anca Petrescu

04.09.2018

11,00 Leu

 

 AN II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data

Ora

1.       

Teoria si metodologia instruirii

Romiță Iucu

10.09.2018

11,00

2.       

Metodologia cercetarii in stiintele educatiei

Lucian Ciolan

11.09.2018

10,00

3.       

Didactica psihologiei și a științelor educației

Beatrice Almășan

07.09.2018

11,00 - Credis

4.       

Psihologia educatiei

Ioan Neacșu

07.09.2018

12,00

5.       

Consiliere educationala

Szilagy Ana Maria Andreea

05.09.2018

17,00

6.       

Educatia adultilor

Cosmina Mironov

05.09.2018                                                                                                   

10,00

7.       

Teoria si metodologia evaluarii

Oana Mosoiu

04.09.2018

10,00

8.       

Instruire asistata de calculator

Iordache Dragoș Daniel

03.09.2018

10,00

9.       

Psihopedagogia dificultăților de învățare

Ecaterina Vrăsmaș

13.09.2018

10,00

10.   

Politici educaționale și sociale

Lucian Ciolan

11.09.2018

10,00

11.   

Sociologia educatiei

Catalina Ulrich

05.09.2018

12,00

12.   

Managementul clasei de elevi

Romiță Iucu

10.09.2018

11,00

13.   

Practica profesionala

Elena Marin

10.09.2018

11,00

14.   

Educație nonformală și dezoltare comunitară

Oana Mosoiu

04.09.2018

10,00

 

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA AN I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data

Ora

1.       

Fundamentele pedagogiei

Emil Păun

05.09.2018

10,00

2.       

Fundamentele psihologiei

Raluca Tomșa

13.09.2018

10,00

3.       

Fundamentele psihopedagogiei speciale

Florin Verza

03.09.2018

10,00

4.       

Teoria si metodologia curriculumului

Firuta Tacea

12.09.2018

10,00

5.       

Tehnologii informationale si de comunicare

Bogdan Logofătu

13.09.2018

9,00

6.       

Psihologia copilului

Emil Verza

13.09.2018

10,00

7.       

Psihologia adolescentului si adultului

Marilena Bratu

03.09.2018

10,00

8.       

Psihologia educatiei

Cristian Buică-Belciu

03.09.2018

10,00

9.       

Psihologia personalitatii

Eugen Avram

10.09.2018

16,00

10.   

Diagnoză și intervenție în tulburările de învățare

Cristian Buica -Belciu

03.09.2018

10,00

11.   

Protecție specială

Valentina Vartic

13.09.2018

10,00

12.   

Limba engleza

Camelia Rădulescu

11.09.2018

12,00 Leu 515

13.   

Limba franceza

Anca Petrescu

04.09.2018

11,00 Leu

14.   

Psihologia adultilor cu handicap

Viorel Agheana

03.09.2018

10,00

 

AN II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data

Ora

1.       

Asistenta sociala a persoanelor aflate in dificultate

Valentina Vartic

13.09.2018

10,00

2.       

Teoria si metodologia instruirii

Romiță Iucu

10.09.2018

11,00

3.       

Introducere in logopedie

Emil Verza

13.09.2018

10,00

4.       

Introducere in psihodiagnosticul special

Marilena Bratu

03.09.2018

10,00

5.       

Psihopedagogia inadaptarii si deviantei comportamentale

Roxana Urea

03.09.2018

10,00

6.       

Didactica invatamantului special si integrat

Ruxandra Foloștină

01.09.2019

10,00

7.       

Psihopatologie si psihologie medicala

Iuliana Dobrescu

03.09.2018

9,00

8.       

Teoria si practica evaluarii

Firuța Tacea

12.09.2018

10,00

9.       

Metodologia cercetarii psihopedagogice

Viorel Agheană

03.09.2018

10,00

10.   

Terapia tulburarilor de limbaj

Emil Verza

13.09.2018

10,00

11.   

Psihodiagnosticul personalitatii cu dizabilitati

Marilena Bratu

03.09.2018

10,00

12.   

Statistică in psihopedagogia specială

Roxana Urea

03.09.2018

10,00

13.   

Practică profesioală

Valentina Vartic

13.09.2018

10,00

14.   

Educatie integrata

Doru Vlad-Popovici

12.09.2018

12,00

15.   

Instruire asistata de calculator

Iordache Dragoș Daniel

03.09.2018

10,00

16.   

Managementul clasei de elevi

Ovidiu Panisoara

       10.09.2018

10,30

                                                                                                                                           

Citeşte mai departe ...
31 Iul

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE DE RESTANȚE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER  ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 - SESIUNEA DE TOAMNĂ PERIOADA 3 - 13 SEPTEMBRIE 2018 DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE DE RESTANȚE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 - SESIUNEA DE TOAMNĂ

PERIOADA 3 - 13 SEPTEMBRIE 2018

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

         PROGRAMUL DE STUDII – CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI

Nr.crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Teoria  generala a consilierii si  consultantei

Prof. Gheorghe Tomșa

5.09.2018/ora 10.00

 

2.        

Evaluare psihologica I

Prof.  Nicolae Mitrofan

14.09.2018/ora 10.00

 

3.        

Psihopatologia și psihoterapia copilului

Conf. Mariana Popa

10.09.2018/ora 12.00

 

4.        

Consilierea parintilor si profesorilor

Prof. Ecaterina Vrăsmaș

13.09.2018/ora 10.00

 

5.        

Managementul  situațiilor de criză educațională

Lect. Mugur Ciumăgeanu

3.09.2018/ora 13.00

 

6.        

Deontologie academică

Asist. Simona Iftimescu

4 -11 septembrie 2018 - se deschide platforma pentru încărcarea lucrărilor(valabil doar pentru cei care au prezență)

 

7.        

Atitudini și abilități de consiliere

Prof. Gheorghe Tomșa

5.09.2018/ora 10.00

 

8.        

Consilierea si managementul  carierei

Conf. Andreea. Szlagyi

5.09.2018/ora 17.00

 

9.        

Practica in consiliere

Prof. Gheorghe Tomșa

5.09.2018/ora 10.00

 

10.     

Evaluare psihologica II

Prof.  Nicolae Mitrofan

14.09.2018/ora 10.00

 

                 PROGRAMUL DE STUDII - TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN PROCESELE DE COMUNICARE

Nr.crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Terapii educaţional- recuperative în logopedie

Prof. Emil Verza

13.09.2018/ora 10.00

 

2.        

Tulburări de limbaj asociate deficiențelor mintale și senzoriale

Conf. Mariana Popa

10.09.2018/ora 12.00

 

3.        

Psihodiagnoza limbajului și a personalității

Conf. Roxana Urea

3.09.2018/ora 10.00

 

                 PROGRAMUL DE STUDII - PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE

Nr.crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Orientări teoretice şi practice în educaţia integrată

Prof.  Doru Vlad Popovici

12.09.2018/ora 12.00

 

2.        

Integrarea educațională și sicială a elevilor cu handicap senzorial

Conf. Mariana Popa

10.09.2018/ora 12.00

 

3.        

Medierea scolara in psihopedagogia speciala

Conf. Roxana Urea

3.09.2018/ora 10.00

 

4.        

Managementul educatiei speciale

Prof.  Doru Vlad Popovici

12.09.2018/ora 12.00

 

5.        

Statistica aplicata in psihopedagogia speciala

Conf. Roxana Urea

3.09.2018/ora 10.00

 

6.        

Directii moderne in consilierea si integrarea profesionala a elevilor cu handicap

Conf. Roxana Urea

3.09.2018/ora 10.00

 

7.        

Terapii educational recuperative

Prof.  Florin Verza

3.09.2018/ora 10.00

 

          PROGRAMUL DE STUDII – ÎNVAȚARE INOVARE ȘI COACHING ÎN EDUCAȚIE

Nr.crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Metode de evaluare a performanței

Prof. Sorin Cristea

3.09.2018/ora 14.00

 

2.        

Învățarea și teorii moderne ale învățării

Prof. Ioan Neacșu

7.09.2018/ora 12.00

 

3.        

Laborator de coaching în educație - modul practic

Conf. Cosmina Mironov

5.09.2018/ora 11.00

 

4.        

Managementul situațiilor de risc și al situațiilor de criză educațională

Conf. Silvia Făt

3.09.2018/ora 12.00

515-LEU

5.        

Coaching și mentorat pentru cariera didactică. Modul practic

Prof. Marin Manolescu

4.09.2018/ora 9.00

515-LEU

6.        

Practicianul  reflexiv

Prof. Anca Nedelcu

12.09.2018/ora 13.00

 

7.        

Strategii motivaționale

Prof. Ion-Ovidiu Pânișoară

10.09.2018/ora 10.30

 

8.        

Deontologie academică

Asist. Simona Iftimescu

4 -11 septembrie 2018 - se deschide platforma pentru încărcarea lucrărilor(valabil doar pentru cei care au prezență)

 

9.        

Fundamnetele coaching-ului: teorii și modele

Conf. Laura Ciolan

14.09.2018/ora 13.00

515-LEU

10.     

Dezvoltarea personală și a carierei

Conf. Raluca Tomșa

13.09.2018/ora 10.00

 

                   PROGRAMUL DE STUDII  - MANAGEMENTUL ȘI EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE

Nr.crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Managementul educațional

Prof. Ioan  Negreț

 

 

2.        

Școala ca organizației; dezvoltare și evaluare instituțională

Prof. Emil Păun

5.09.2018/ora 10.00

 

3.        

Metode avansate de cercetare

Prof. Lucian Ciolan

11.09.2018/ora 11.00

 

4.        

Evaluarea programelor sociale și educaționale

Lect. Oana Moșoiu

4.09.2018/orA 10.00

 

5.        

Managementul resurselor umane

Prof. Ioan Neacșu

7.09.2018/ora 12.00

 

6.        

Managementul curriculumului

Lect. Firuța Tacea

12.09.2018/ora 10.00

 

7.        

Măsurare și evaluare în educație

Prof. Marin Manolescu

4.09.2018/ora 9.00

Leu/515

8.        

Practica de specialitate

Lect. Firuța Tacea

12.09.2018/ora 10.00

 

          

       

              PROGRAMUL DE STUDII – PEDAGOGII ALTERNATIVE ȘI ARTĂ TEATRALĂ ÎN EDUCAȚIE    

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Psihologia pozitivă  aplicată în școală

Prof. Elena Stănculescu

13.09.2018/ora 10.00

 

2.        

Joc și improvizație teatrală I

Lect. Mihaela Betiu / Lect. Adriana Titieni

3.09.2018/ora 10.00

UNATC

3.        

Fundamente ale pedagogiei alternative: Montessori, Freinet

Conf. Elena Rafailă

4.11.2018/ora 11.00

Leu

4.        

Fundamente ale Pedagogiei alternative Waldorf

Sebastian Lacsko Stănculescu

11.09.2018/ora 14.00

Sala 6

5.        

Joc și imporvizație teatrală II

Lect. Florin Grigoraș/Lect. Adriana Titieni

3.09.2018/ora 10.00

UNATC

6.        

Practică de specialitate

Prof. Crenguța Oprea

19.09.2018/ora 14.00

 

7.        

Inteligența emoțională în copilărie și adolescență

Prof. Elena Stănculescu

13.09.2018/ora 10.00

 

8.       pARA

Paradigme în educația modernă și postmodernă

Prof. Sorin Cristea

3.09.2018/ora 14.00

513 – LEU

9.        

Alternative educaționale: perspectivă istorică

Conf. Diana Csorba

10.09.2018/ora 12.00

512 - LEU

10.     

Strategii didactice interactive de stimulare a inteligențelor multiple

Prof. Crenguța Oprea

19.09.2018/ora 14.00

 

11.     

Deontologie academică

Lect. Anca Petrescu

4 -11 septembrie 2018 - se deschide platforma pentru încărcarea lucrărilor(valabil doar pentru cei care au prezență)

       PROGRAMUL DE STUDII - FORMAREA FORMATORILOR

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Teorii si practici ale invatarii la adulti

Conf. Cosmina Mironov

5.09.2018/ora 11.00

 

2.        

Managementul proiectelor

Conf. Magda Balica

7.09.2018/ora 10.00

 

3.        

Formarea si dezvoltarea resurselor umane in organizatii- curs deschis

Prof. Christian Scholtes

11.09.2018/ora 11.00

 

4.        

Formarea  formatorilor: metode si tehnici

Prof.  Lucian Ciolan

11.09.2018/ora 11.00

 

5.        

Blended learning. Aplicații e-learning in formare

Prof. Dragoș Ioardache

3.09.2018/ora 10.00

 

6.        

Proiectarea si evaluarea programelor de formare

Prof. Madlen Șerban

12.09.2018/ora 16.00

 

7.        

Comunicare si negociere interculturala

Prof. Anca Nedelcu

12.09.2018/ora 13.00

 

8.        

Practica de training sub supervizare

Lect. Mihaela Stîngu

11.09.2018/ora 10.00

 

9.        

Deontologie academică

Asist. Simona Iftimescu

4 -11 septembrie 2018 - se deschide platforma pentru încărcarea lucrărilor(valabil doar pentru cei care au prezență)

 

Programul de studiu: MASTER Educatie Timpurie

ANUL I  (2017/2018)

Nr. crt.

Disciplina

Ziua / ora

PROFESOR

Sala de examen

1.       

Cogniție și comportament la copilul mic

10.09.2018/ora 14.00

Lect.univ.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

2.       

Practica si cercetare actiune in educația timpurie

14.09.2018/ora 13.00

Conf.univ.dr. Laura Ciolan

Leu/sala 515

3.       

Alternative educationale

10.09.2018/ora 12.00

Conf.univ.dr. Diana Csorba

Leu/sala 512

4.       

Managementul resurselor umane in institutiile educaționale

10.09.2018/ora 10.30

Prof.univ.dr. Georgeta Panisoara

Panduri

5.       

Norme juridice, legislație si drepturile copilului

07.09.2018/ora 13.00

Prof. Gr. I dr.Gina Iordache

Leu/sala 515

6.       

Practica in educatia timpurie

13.09.2018/ora 10.00

Prof. Florin Tibu

Leu/sala 515

7.       

Formarea profesionistilor pentru educatia timpurie

13.09.2018/ora 10

Prof.univ.dr. Ecaterina Vrasmas

Panduri

8.       

Terapii in spectrul autist si ADHD

01.09.2018/ora 10

Lect.univ.dr. Ruxandra Folostină

Panduri

9.       

Deontologie academică

Se deschide platforma pe 04.09.2018 unde pot fi încărcate lucrarile (valabil doar pentru cei care au prezență)

Lect.univ.dr. Anca Petrescu

 

 

Programul de studiu: MASTER Mentoratul în educație

ANUL I  (2017/2018)

Nr. crt.

Disciplina

Ziua / ora

PROFESOR

Sala de examen

1

Managementul comunicarii si interactiunii în activitățile de mentorat

10.09.2018/ora 10.30

Prof.univ.dr.Ovidiu Panisoară

Panduri

2

Coordonate ale paradigmei curriculumului

03.09.2018/ora 14

Prof.univ.dr. Sorin Cristea

Leu/sala 513

3

Practici de cunoastere psihologică

10.09.2018/ora 14.00

Lect.univ.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

4

Fundamente psihologice ale carierei didactice

13.09.2018/ora 10

Prof. univ.dr. Elena Stanculescu

Panduri

5

Managementul situațiilor de criza

03.09.2018/ ora 12.00

Conf.univ. dr. Silvia Făt

Leu/sala 515

6

Parteneriat în educatie

14.09.2018/ora 13.00

Conf.univ.dr. Laura Ciolan

Leu/sala 515

7

Educatia copiilor cu CES

03.09.2018

Conf.univ.dr.Anca Rozorea

Proiect trimis pe mail /Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

8

Practica profesională

03.09.2018/ ora 12.00

Conf.univ.dr. Silvia Făt

Leu/sala 515

10.   

Deontologie academică

Se deschide platforma pe 04.09.2018 unde pot fi încărcate lucrarile (valabil doar pentru cei care au prezență)

Lect.univ.dr. Anca Petrescu

 
           

 Programul de studiu: MASTER Educație presecundară

ANUL I  (2017/2018)

Nr. crt.

Disciplina

Ziua / ora

PROFESOR

Sala de examen

1

Evaluarea educationala.

04.09.2018/ora 9.00

Prof.univ.dr.Marin Manolescu

Leu/sala 515

2

Proiectarea si evaluarea programelor educationale

12.09.2018/ora 10

Conf.univ.dr.Adina Pescaru

Leu/ sala 515

3

Managementul calitatii si al resurselor umane in educatie

07.09.2018/ora 12

Prof.univ.dr. Ioan Neacsu

Panduri

4

Demesrsuri educationale interdisciplinare – Limba si comunicare

05.09.2018/ora 10.00

Conf. univ. dr. Vasile Molan

Leu/sala 514

5

Demesrsuri educationale interdisciplinare – Matematica si stiinte ale naturii

03.09.2018/ora 10.00

Conf.univ.dr. Mihail Roșu

Leu/sala 514

6

Coaching pentru profesionisti in educatia timpurie

14.09.2018/ora 13.00

Conf.univ.dr. Laura Ciolan

Leu/sala 515

7

Metodologia cercetării în științele educației

11.09.2018/ora 11.00

Prof.univ.dr.Lucian Ciolan

Panduri

8

Practici de cunoastere psihologică

10.09.2018/ora 14.00

Lect.univ.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

Citeşte mai departe ...
31 Iul

PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE DIN SESIUNEA DE TOAMNĂ 03.09.2018-13.09.2018 STUDII UNIVERSITARE DE MASTER-DOMENIUL PSIHOLOGIE

PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE

DIN SESIUNEA DE TOAMNĂ

03.09.2018-13.09.2018

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER-DOMENIUL PSIHOLOGIE

 

MASTER Psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Psihologie militară aplicată

Mincu Cornel

-

-

 

2.       

Psihologie judiciară și penitenciară

Adrian Gorbănescu

11.09.2018

10.00

 

3.       

Analiza muncii, selecție și evaluare de personal

Mihaela Chraif

04.09.2018

17.00

 

4.       

Teoria și practica evaluării psihologice

Dragoș Iliescu

03.09.2018

10.00

 

5.       

Practică de specialitate

Ana Moise

-

-

 

6.       

Metodologia cercetării psihologice și analiza datelor

Romeo Cretu

13.09.2018

10.00

 

7.       

Diagnoză și intervenție organizațională

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

8.       

Psihologia conflictelor și negocierii

Cornel Mincu

13.09.2018

11.00

 

9.       

Psihologie clinică

V. Marineanu

03.09.2018

16.30

 

10.   

Practică(dezvoltarea abilităților diplomatice)

Dobre Cristian

04.09.2018

17.00

 

MASTER Psihologie organizațională și managementul resurselor umane

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Metodologia cercetării în psihologia muncii/organizațională

Romeo Crețu

13.09.2018

10.00

 

2.       

Management organizațional

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

3.       

Managementul talentelor și dezvoltarea carierei

Dragos Iliescu

03.09.2018

10.00

 

4.       

Recrutare și selecție de personal

Ovidiu Stroescu

05.09.2018

18.00

 

5.       

Evaluarea psihologică a personalului. Practică

D. Ionescu

13.09.2018

15.00

 

6.       

Construcția instrumentelor standardizate

Romeo Cretu

13.09.2018

10.00

 

7.       

Schimbare organizațională

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

8.       

Practici de dezvoltare organizațională

Ovidiu Stroescu

05.09.2018

18.00

 

9.       

Dezvoltarea abilităților manageriale

Georgeta Pânișoara

10.09.2018

10.30

 

10.   

Evaluarea performanței resurselor umane

M. Chraif

04.09.2018

17.00

 

11.   

Deontologie academică

Andrei Ion

10.09.2018

09.00

 

MASTER Sănătate ocupațională și performanța resursei umane

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Evaluarea diferențelor individuale în resurse umane

Dragoș Iliescu

03.09.2018

10.00

 

2.       

Evaluarea sănătății în mediul organizațional

Adrian Gorbănescu

11.09.2018

10.00

 

3.       

Metodologia cercetării în mediul organizațional

Andrei Ion

10.09.2018

09.00

 

4.       

Teorii în psihologia sănătății organizaționale

Coralia Sulea

07.09.2018

16.00

 

5.       

Practică

Dragos Iliescu

03.09.2018

10.00

 

6.       

Diagnoză organizațională

Ioana David

13.09.2018

10.00

 

7.       

Patologia comportamentului organizațional

Violeta Rotărescu

10.09.2018

13.00

 

8.       

Consiliere și consultanță organizațională

Cristian Popescu

04.09.2018

mail

 

9.       

Managementul riscului și siguranța ocupațională

Eugen avram

10.09.2018

16.00

 

10.   

Statistici multivariate

Andrei Ion

10.09.2018

09.00

 

11.   

Deontologie academică

Andrei Ion

10.09.2018

09.00

 

MASTER Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Managementul stresului în activitățile de învățare

Cornel Mincu

09.00-16.00

09.00-16.00

 

2.       

Analiza statistică a datelor

Ovidiu Pop

13.09.2018

14.00

 

3.       

Dezvoltarea personală la elevi și părinți

Florinda Golu

12.09.2018

10.00

 

4.       

Psihologia carierei

Valeria Negovan

13.09.2018

14.00

 

5.       

Evaluare psihologică și psihodiagnoză

Florinda Golu

12.09.2018

10.00

 

6.       

Practică de specialitate I

Raluca Tomsa

13.09.2018

10.00

 

7.       

Metodologia cercetării în mediul educațional

Cornel Mincu

13.09.2018

11.00

 

8.       

Evaluarea psihologică în educație prin tehnici proiective

Florinda Golu

12.09.2018

10.00

 

9.       

Activarea resurselor și competențelor creative în consiulierea educațională

I. Costache

13.09.2018

12.00

 

10.   

Psihologie pozitivă aplicată în educație

Raluca Tomșa

13.09.2018

10.00

 

11.   

Practica de specialitate II

Florinda Golu

12.09.2018

10.00

 

12.   

Deontologie academică

Adrian Luca

03.09.2018

09.00

Psihodiagnostic/mail

 

MASTER Psihotraumatologie și asistare psihologică

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

                                                                                                       ANUL I

1.       

Psihologia traumei – partea generală

Diana Vasile

04.09.2018

12.00

 

2.       

Evaluarea psihologică clinică I

Cătălin Nedelcea

10.09.2018

10.00

 

3.       

Psihologie clinică

Cezar Giosan

10.09.2018

11.00

 

4.       

Psihologia sănătății clinice

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

5.       

Traumele timpurii și dezvoltarea umană

Marina Badea

04.09.2018

14.00

 

6.       

Psihologia traumei – partea specială

Diana Vasile

04.09.2018

12.00

 

7.       

Evaluare psihologică clinică II

Cătălin Nedelcea

10.09.2018

10.00

 

8.       

Formarea abilităților relaționale în consiliere și psihoterapie

Iulia Ciorbea

10.09.2018

10.00

 

9.       

Practica evaluării clinice

R. Draghici

11.09.2018

16.00

 

10.   

Metodologia cercetării clinice

Ioana Podină

03.09.2018

10.00

 

11.   

Deontologie academică

Adrian Luca

03.09.2018

09.00

Psihodiagnostic/mail

MASTER Psihologia Sănătăţii-Cercetare Clinică Şi Optimizare Comportamentală

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Psihologia sănătății

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

2.       

Hipnoză clinică

Irina Holdevici

11.09.2018

10.00

 

3.       

Teoria și practica evaluării cognitive și comportamentale

Dragoș Iliescu

03.09.2018

10.00

 

4.       

Psihologie clinică

Cezar Giosan

10.09.2018

11.00

 

5.       

Psihiatrie

Simona Trifu

04.09.2018

16.00

 

6.       

Practică (evaluare clinică)

Drăgănescu Claudia

-

-

 

7.       

Psihoterapii cognitiv-comportamentale

Irina Holdevici

11.09.2018

10.00

 

8.       

Metodologia cercetării și statistici multivariate

Ovidiu Pop

13.09.2018

14.00

 

9.       

Psihotraumatologie în bolile cronice

Roșca Cătălina

12.09.2018

14.00

 

10.   

Psihopatologie socială

Romeo Cretu

13.09.2018

10.00

 

11.   

Psihopatologie evoluționistă

Cezar Giosan

10.09.2018

11.00

 

12.   

Deontologie academică

Andrei Ion

10.09.2018

09.00

 

MASTER : Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială, unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

1.       

Psihodiagnoza funcționarii cognitive

Cătălin Nedelcea

12.09.2018

10.00

 

2.       

Psihodiagnoza proiectiva și experientială

Marina Badea

04.09.2018

14.00

 

3.       

Bazele psihodinamice ale treapiilor experiențiale de grup

Denisa Godeanu

13.09.2018

9.00

 

4.       

Psihodiagnoza personalitatii

Cătălin  Nedelcea

10.09.2018

13.00

 

5.       

Psihologie si terapie pre si

postnatala

ElenaVladislav

-

-

 

6.       

Psihologie clinică

Ligiana Petre

11.09.2018

10.00

 

7.       

Psihoterapia experiențială în tulburarile de anxietate

Cătălin Nedelcea

10.09.2018

13.00

 

 

MASTER : Psihologie clinică – evaluare și intervenție terapeutică

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

1.       

Psihodiagnoza clinică

Ligia Petre

11.09.2018

10.00

 

2.       

Evaluare psihologică în exapertiza capacității de muncă

Ligiana Petre

11.09.2018

10.00

 

3.       

Psihodiagnoza proiectivă a adultului

Elena Vladislav

-

-

 

4.       

Elemente de psihosexologie

Sebastian Godeanu

13.09.2018

9.00

 

5.       

Stagiu practic de evaluare și consiliere psihlogică

Ligiana Petre

11.09.2018

10.00

 

6.       

Patologia sociala si a familiei

Laurentiu Mitrofan

10.09.2018

13.00

 

7.       

Psihiatrie si elemente de psihofarmacologie

Eduard Motoescu

04.09.2018

14.30

 

 

MASTER: Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei

Nr. crt.

Disciplina

 

Profesor

Data

Ora

Sala

                          ANUL I

 

 1.  

Psihopatologia copilului și a adolescentului

Marina Badea

04.09.2018

14.00

 
 1.  

Analiză didactică și dezvoltare personală în grup experiențial

Sebastian Godeanu

13.09.2018

09.00

 
 1.  

Psihodiagnoza proiectivă la copil și adolescent

Elena Vladislav

-

   
 1.  

Psihologia comportamentului sexual deviant

Laurențiu Mitrofan

10.09.2018

13.00

 
 1. .

Psihopatologia socială, a cuplului și a fmiliei

Laurențiu Mitrofan

10.09.2018

13.00

 
 1.  

Practică de evaluare și consiliere a copilului, cuplului și familiei

Gabriela Marc

07.09.2018

14.00

 
 1.  

Evaluarea clinică a copilului, adolescentului și familiei

Elena Vladislav

-

   
 1.  

Prevenția și asistarea tinerilor cu risc de toxicodependență în context familial

Denisa Godeanu

13.09.2018

09.00

 
 1.  

Abilitare  în analiza transgenerațională unificatoare

Denisa Godeanu

13.09.2018

09.00

 
 1.  

Etică și metodologia cercetării în consilierea și terapia copilului, cuplului și a familiei

Ovidiu Pop

13.09.2018

14.00

 
 1.  

Psihoterapii de familie și aplicații

Corina Acriș

10.09.2018

13.00

 
 1.  

Psihoterapia experiențială a copilului (ludo și dramaterapie)

Elena Vladislav

-

   
 1.  

Practică de evaluare și consiliere a copilului, cuplului și familiei

Elena Vladislav

-

   
 1.  

Curs facultativ: Consiliere psihologică și psihoterapie din perspectivă umanistă

Lucian Alecu

-

   

 

MASTER: Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor

 Nr.

crt.

Disciplina

Data

Ora

Profesor

Sala                              

1.       

Selecția psihologică a personalului și tehnica interviului

04.09.2018

17.00

Mihaela Chraif

 

2.       

Formare și consiliere profesională

13.09.2018

14.00

Valeria Negovan

 

3.       

Modele actuale de abordare în psihologia transporturilor

03.09.2018

18.00

Mihai Ciolacu

 

4.       

Analiza muncii și utilizarea bazelor de date

04.09.2018

17.00

Mihaela Chraif

 

5.       

Personalitate și profesie

03.09.2018

10.00

Dragos Iliescu

 

6.       

Evaluarea psihologică a personalului și metode de cercetare a performanțelor în muncă

04.09.2018

17.00

Mihaela Chraif

 

7.       

Abordări moderne în cercetare de marketing și comportamentul consumatorului

13.09.2018

10.00

Ioana David

 

8.       

Emoții și comportament în organizații

13.09.2018

10.00

Raluca Tomșa

 

9.       

Diagnoză, intervenție și schimbare organizațională

13.09.2018

10.00

Ioana David

 

10.   

Practică supervizată

04.09.2018

17.00

Mihaela Chraif

 

 

Citeşte mai departe ...
31 Iul

Informaţii GRADUL DIDACTIC I SERIA 2017 – 2019 Învăţămant primar , preşcolar şi învaţământ special

Informaţii 

GRADUL DIDACTIC I SERIA 2017 – 2019

Învăţămant primar , preşcolar şi învaţământ special

 • Lucrarile metodico – ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I se depun la secretariatul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bulevardul Iuliu Maniu nr. 1-3, Complex studenţesc Leu, corp A, et. 5, camera 516.
 • Perioada de depunere a lucrărilor este între 28 – 31 august 2018 după următorul program:
 • 28.08.2018 orele 10.00 – 13.00
 • 29.08.2018 orele 8.30 – 11.30
 • 30.08.2017 orele 9.00 – 14.00
 • 31.08.2017 orele 14.00 – 17.00
 • Lucrările se predau in formă scrisă, legate tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF, doar cu acordul scris al profesorului coordonator.
Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.