PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE DE RESTANȚE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER  ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 - SESIUNEA DE TOAMNĂ PERIOADA 3 - 13 SEPTEMBRIE 2018 DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE DE RESTANȚE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 - SESIUNEA DE TOAMNĂ

PERIOADA 3 - 13 SEPTEMBRIE 2018

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

         PROGRAMUL DE STUDII – CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI

Nr.crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Teoria  generala a consilierii si  consultantei

Prof. Gheorghe Tomșa

5.09.2018/ora 10.00

 

2.        

Evaluare psihologica I

Prof.  Nicolae Mitrofan

14.09.2018/ora 10.00

 

3.        

Psihopatologia și psihoterapia copilului

Conf. Mariana Popa

10.09.2018/ora 12.00

 

4.        

Consilierea parintilor si profesorilor

Prof. Ecaterina Vrăsmaș

13.09.2018/ora 10.00

 

5.        

Managementul  situațiilor de criză educațională

Lect. Mugur Ciumăgeanu

3.09.2018/ora 13.00

 

6.        

Deontologie academică

Asist. Simona Iftimescu

4 -11 septembrie 2018 - se deschide platforma pentru încărcarea lucrărilor(valabil doar pentru cei care au prezență)

 

7.        

Atitudini și abilități de consiliere

Prof. Gheorghe Tomșa

5.09.2018/ora 10.00

 

8.        

Consilierea si managementul  carierei

Conf. Andreea. Szlagyi

5.09.2018/ora 17.00

 

9.        

Practica in consiliere

Prof. Gheorghe Tomșa

5.09.2018/ora 10.00

 

10.     

Evaluare psihologica II

Prof.  Nicolae Mitrofan

14.09.2018/ora 10.00

 

                 PROGRAMUL DE STUDII - TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN PROCESELE DE COMUNICARE

Nr.crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Terapii educaţional- recuperative în logopedie

Prof. Emil Verza

13.09.2018/ora 10.00

 

2.        

Tulburări de limbaj asociate deficiențelor mintale și senzoriale

Conf. Mariana Popa

10.09.2018/ora 12.00

 

3.        

Psihodiagnoza limbajului și a personalității

Conf. Roxana Urea

3.09.2018/ora 10.00

 

                 PROGRAMUL DE STUDII - PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE

Nr.crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Orientări teoretice şi practice în educaţia integrată

Prof.  Doru Vlad Popovici

12.09.2018/ora 12.00

 

2.        

Integrarea educațională și sicială a elevilor cu handicap senzorial

Conf. Mariana Popa

10.09.2018/ora 12.00

 

3.        

Medierea scolara in psihopedagogia speciala

Conf. Roxana Urea

3.09.2018/ora 10.00

 

4.        

Managementul educatiei speciale

Prof.  Doru Vlad Popovici

12.09.2018/ora 12.00

 

5.        

Statistica aplicata in psihopedagogia speciala

Conf. Roxana Urea

3.09.2018/ora 10.00

 

6.        

Directii moderne in consilierea si integrarea profesionala a elevilor cu handicap

Conf. Roxana Urea

3.09.2018/ora 10.00

 

7.        

Terapii educational recuperative

Prof.  Florin Verza

3.09.2018/ora 10.00

 

          PROGRAMUL DE STUDII – ÎNVAȚARE INOVARE ȘI COACHING ÎN EDUCAȚIE

Nr.crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Metode de evaluare a performanței

Prof. Sorin Cristea

3.09.2018/ora 14.00

 

2.        

Învățarea și teorii moderne ale învățării

Prof. Ioan Neacșu

7.09.2018/ora 12.00

 

3.        

Laborator de coaching în educație - modul practic

Conf. Cosmina Mironov

5.09.2018/ora 11.00

 

4.        

Managementul situațiilor de risc și al situațiilor de criză educațională

Conf. Silvia Făt

3.09.2018/ora 12.00

515-LEU

5.        

Coaching și mentorat pentru cariera didactică. Modul practic

Prof. Marin Manolescu

4.09.2018/ora 9.00

515-LEU

6.        

Practicianul  reflexiv

Prof. Anca Nedelcu

12.09.2018/ora 13.00

 

7.        

Strategii motivaționale

Prof. Ion-Ovidiu Pânișoară

10.09.2018/ora 10.30

 

8.        

Deontologie academică

Asist. Simona Iftimescu

4 -11 septembrie 2018 - se deschide platforma pentru încărcarea lucrărilor(valabil doar pentru cei care au prezență)

 

9.        

Fundamnetele coaching-ului: teorii și modele

Conf. Laura Ciolan

14.09.2018/ora 13.00

515-LEU

10.     

Dezvoltarea personală și a carierei

Conf. Raluca Tomșa

13.09.2018/ora 10.00

 

                   PROGRAMUL DE STUDII  - MANAGEMENTUL ȘI EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE

Nr.crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Managementul educațional

Prof. Ioan  Negreț

 

 

2.        

Școala ca organizației; dezvoltare și evaluare instituțională

Prof. Emil Păun

5.09.2018/ora 10.00

 

3.        

Metode avansate de cercetare

Prof. Lucian Ciolan

11.09.2018/ora 11.00

 

4.        

Evaluarea programelor sociale și educaționale

Lect. Oana Moșoiu

4.09.2018/orA 10.00

 

5.        

Managementul resurselor umane

Prof. Ioan Neacșu

7.09.2018/ora 12.00

 

6.        

Managementul curriculumului

Lect. Firuța Tacea

12.09.2018/ora 10.00

 

7.        

Măsurare și evaluare în educație

Prof. Marin Manolescu

4.09.2018/ora 9.00

Leu/515

8.        

Practica de specialitate

Lect. Firuța Tacea

12.09.2018/ora 10.00

 

          

       

              PROGRAMUL DE STUDII – PEDAGOGII ALTERNATIVE ȘI ARTĂ TEATRALĂ ÎN EDUCAȚIE    

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Psihologia pozitivă  aplicată în școală

Prof. Elena Stănculescu

13.09.2018/ora 10.00

 

2.        

Joc și improvizație teatrală I

Lect. Mihaela Betiu / Lect. Adriana Titieni

3.09.2018/ora 10.00

UNATC

3.        

Fundamente ale pedagogiei alternative: Montessori, Freinet

Conf. Elena Rafailă

4.11.2018/ora 11.00

Leu

4.        

Fundamente ale Pedagogiei alternative Waldorf

Sebastian Lacsko Stănculescu

11.09.2018/ora 14.00

Sala 6

5.        

Joc și imporvizație teatrală II

Lect. Florin Grigoraș/Lect. Adriana Titieni

3.09.2018/ora 10.00

UNATC

6.        

Practică de specialitate

Prof. Crenguța Oprea

19.09.2018/ora 14.00

 

7.        

Inteligența emoțională în copilărie și adolescență

Prof. Elena Stănculescu

13.09.2018/ora 10.00

 

8.       pARA

Paradigme în educația modernă și postmodernă

Prof. Sorin Cristea

3.09.2018/ora 14.00

513 – LEU

9.        

Alternative educaționale: perspectivă istorică

Conf. Diana Csorba

10.09.2018/ora 12.00

512 - LEU

10.     

Strategii didactice interactive de stimulare a inteligențelor multiple

Prof. Crenguța Oprea

19.09.2018/ora 14.00

 

11.     

Deontologie academică

Lect. Anca Petrescu

4 -11 septembrie 2018 - se deschide platforma pentru încărcarea lucrărilor(valabil doar pentru cei care au prezență)

       PROGRAMUL DE STUDII - FORMAREA FORMATORILOR

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Teorii si practici ale invatarii la adulti

Conf. Cosmina Mironov

5.09.2018/ora 11.00

 

2.        

Managementul proiectelor

Conf. Magda Balica

7.09.2018/ora 10.00

 

3.        

Formarea si dezvoltarea resurselor umane in organizatii- curs deschis

Prof. Christian Scholtes

11.09.2018/ora 11.00

 

4.        

Formarea  formatorilor: metode si tehnici

Prof.  Lucian Ciolan

11.09.2018/ora 11.00

 

5.        

Blended learning. Aplicații e-learning in formare

Prof. Dragoș Ioardache

3.09.2018/ora 10.00

 

6.        

Proiectarea si evaluarea programelor de formare

Prof. Madlen Șerban

12.09.2018/ora 16.00

 

7.        

Comunicare si negociere interculturala

Prof. Anca Nedelcu

12.09.2018/ora 13.00

 

8.        

Practica de training sub supervizare

Lect. Mihaela Stîngu

11.09.2018/ora 10.00

 

9.        

Deontologie academică

Asist. Simona Iftimescu

4 -11 septembrie 2018 - se deschide platforma pentru încărcarea lucrărilor(valabil doar pentru cei care au prezență)

 

Programul de studiu: MASTER Educatie Timpurie

ANUL I  (2017/2018)

Nr. crt.

Disciplina

Ziua / ora

PROFESOR

Sala de examen

1.       

Cogniție și comportament la copilul mic

10.09.2018/ora 14.00

Lect.univ.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

2.       

Practica si cercetare actiune in educația timpurie

14.09.2018/ora 13.00

Conf.univ.dr. Laura Ciolan

Leu/sala 515

3.       

Alternative educationale

10.09.2018/ora 12.00

Conf.univ.dr. Diana Csorba

Leu/sala 512

4.       

Managementul resurselor umane in institutiile educaționale

10.09.2018/ora 10.30

Prof.univ.dr. Georgeta Panisoara

Panduri

5.       

Norme juridice, legislație si drepturile copilului

07.09.2018/ora 13.00

Prof. Gr. I dr.Gina Iordache

Leu/sala 515

6.       

Practica in educatia timpurie

13.09.2018/ora 10.00

Prof. Florin Tibu

Leu/sala 515

7.       

Formarea profesionistilor pentru educatia timpurie

13.09.2018/ora 10

Prof.univ.dr. Ecaterina Vrasmas

Panduri

8.       

Terapii in spectrul autist si ADHD

01.09.2018/ora 10

Lect.univ.dr. Ruxandra Folostină

Panduri

9.       

Deontologie academică

Se deschide platforma pe 04.09.2018 unde pot fi încărcate lucrarile (valabil doar pentru cei care au prezență)

Lect.univ.dr. Anca Petrescu

 

 

Programul de studiu: MASTER Mentoratul în educație

ANUL I  (2017/2018)

Nr. crt.

Disciplina

Ziua / ora

PROFESOR

Sala de examen

1

Managementul comunicarii si interactiunii în activitățile de mentorat

10.09.2018/ora 10.30

Prof.univ.dr.Ovidiu Panisoară

Panduri

2

Coordonate ale paradigmei curriculumului

03.09.2018/ora 14

Prof.univ.dr. Sorin Cristea

Leu/sala 513

3

Practici de cunoastere psihologică

10.09.2018/ora 14.00

Lect.univ.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

4

Fundamente psihologice ale carierei didactice

13.09.2018/ora 10

Prof. univ.dr. Elena Stanculescu

Panduri

5

Managementul situațiilor de criza

03.09.2018/ ora 12.00

Conf.univ. dr. Silvia Făt

Leu/sala 515

6

Parteneriat în educatie

14.09.2018/ora 13.00

Conf.univ.dr. Laura Ciolan

Leu/sala 515

7

Educatia copiilor cu CES

03.09.2018

Conf.univ.dr.Anca Rozorea

Proiect trimis pe mail /Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

8

Practica profesională

03.09.2018/ ora 12.00

Conf.univ.dr. Silvia Făt

Leu/sala 515

10.   

Deontologie academică

Se deschide platforma pe 04.09.2018 unde pot fi încărcate lucrarile (valabil doar pentru cei care au prezență)

Lect.univ.dr. Anca Petrescu

 
           

 Programul de studiu: MASTER Educație presecundară

ANUL I  (2017/2018)

Nr. crt.

Disciplina

Ziua / ora

PROFESOR

Sala de examen

1

Evaluarea educationala.

04.09.2018/ora 9.00

Prof.univ.dr.Marin Manolescu

Leu/sala 515

2

Proiectarea si evaluarea programelor educationale

12.09.2018/ora 10

Conf.univ.dr.Adina Pescaru

Leu/ sala 515

3

Managementul calitatii si al resurselor umane in educatie

07.09.2018/ora 12

Prof.univ.dr. Ioan Neacsu

Panduri

4

Demesrsuri educationale interdisciplinare – Limba si comunicare

05.09.2018/ora 10.00

Conf. univ. dr. Vasile Molan

Leu/sala 514

5

Demesrsuri educationale interdisciplinare – Matematica si stiinte ale naturii

03.09.2018/ora 10.00

Conf.univ.dr. Mihail Roșu

Leu/sala 514

6

Coaching pentru profesionisti in educatia timpurie

14.09.2018/ora 13.00

Conf.univ.dr. Laura Ciolan

Leu/sala 515

7

Metodologia cercetării în științele educației

11.09.2018/ora 11.00

Prof.univ.dr.Lucian Ciolan

Panduri

8

Practici de cunoastere psihologică

10.09.2018/ora 14.00

Lect.univ.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

Ultima modificare Marți, 31 Iulie 2018 16:57
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.