PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE DIN SESIUNEA DE TOAMNĂ 03.09.2018-13.09.2018 STUDII UNIVERSITARE DE MASTER-DOMENIUL PSIHOLOGIE

PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE

DIN SESIUNEA DE TOAMNĂ

03.09.2018-13.09.2018

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER-DOMENIUL PSIHOLOGIE

 

MASTER Psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Psihologie militară aplicată

Mincu Cornel

-

-

 

2.       

Psihologie judiciară și penitenciară

Adrian Gorbănescu

11.09.2018

10.00

 

3.       

Analiza muncii, selecție și evaluare de personal

Mihaela Chraif

04.09.2018

17.00

 

4.       

Teoria și practica evaluării psihologice

Dragoș Iliescu

03.09.2018

10.00

 

5.       

Practică de specialitate

Ana Moise

-

-

 

6.       

Metodologia cercetării psihologice și analiza datelor

Romeo Cretu

13.09.2018

10.00

 

7.       

Diagnoză și intervenție organizațională

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

8.       

Psihologia conflictelor și negocierii

Cornel Mincu

13.09.2018

11.00

 

9.       

Psihologie clinică

V. Marineanu

03.09.2018

16.30

 

10.   

Practică(dezvoltarea abilităților diplomatice)

Dobre Cristian

04.09.2018

17.00

 

MASTER Psihologie organizațională și managementul resurselor umane

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Metodologia cercetării în psihologia muncii/organizațională

Romeo Crețu

13.09.2018

10.00

 

2.       

Management organizațional

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

3.       

Managementul talentelor și dezvoltarea carierei

Dragos Iliescu

03.09.2018

10.00

 

4.       

Recrutare și selecție de personal

Ovidiu Stroescu

05.09.2018

18.00

 

5.       

Evaluarea psihologică a personalului. Practică

D. Ionescu

13.09.2018

15.00

 

6.       

Construcția instrumentelor standardizate

Romeo Cretu

13.09.2018

10.00

 

7.       

Schimbare organizațională

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

8.       

Practici de dezvoltare organizațională

Ovidiu Stroescu

05.09.2018

18.00

 

9.       

Dezvoltarea abilităților manageriale

Georgeta Pânișoara

10.09.2018

10.30

 

10.   

Evaluarea performanței resurselor umane

M. Chraif

04.09.2018

17.00

 

11.   

Deontologie academică

Andrei Ion

10.09.2018

09.00

 

MASTER Sănătate ocupațională și performanța resursei umane

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Evaluarea diferențelor individuale în resurse umane

Dragoș Iliescu

03.09.2018

10.00

 

2.       

Evaluarea sănătății în mediul organizațional

Adrian Gorbănescu

11.09.2018

10.00

 

3.       

Metodologia cercetării în mediul organizațional

Andrei Ion

10.09.2018

09.00

 

4.       

Teorii în psihologia sănătății organizaționale

Coralia Sulea

07.09.2018

16.00

 

5.       

Practică

Dragos Iliescu

03.09.2018

10.00

 

6.       

Diagnoză organizațională

Ioana David

13.09.2018

10.00

 

7.       

Patologia comportamentului organizațional

Violeta Rotărescu

10.09.2018

13.00

 

8.       

Consiliere și consultanță organizațională

Cristian Popescu

04.09.2018

mail

 

9.       

Managementul riscului și siguranța ocupațională

Eugen avram

10.09.2018

16.00

 

10.   

Statistici multivariate

Andrei Ion

10.09.2018

09.00

 

11.   

Deontologie academică

Andrei Ion

10.09.2018

09.00

 

MASTER Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Managementul stresului în activitățile de învățare

Cornel Mincu

09.00-16.00

09.00-16.00

 

2.       

Analiza statistică a datelor

Ovidiu Pop

13.09.2018

14.00

 

3.       

Dezvoltarea personală la elevi și părinți

Florinda Golu

12.09.2018

10.00

 

4.       

Psihologia carierei

Valeria Negovan

13.09.2018

14.00

 

5.       

Evaluare psihologică și psihodiagnoză

Florinda Golu

12.09.2018

10.00

 

6.       

Practică de specialitate I

Raluca Tomsa

13.09.2018

10.00

 

7.       

Metodologia cercetării în mediul educațional

Cornel Mincu

13.09.2018

11.00

 

8.       

Evaluarea psihologică în educație prin tehnici proiective

Florinda Golu

12.09.2018

10.00

 

9.       

Activarea resurselor și competențelor creative în consiulierea educațională

I. Costache

13.09.2018

12.00

 

10.   

Psihologie pozitivă aplicată în educație

Raluca Tomșa

13.09.2018

10.00

 

11.   

Practica de specialitate II

Florinda Golu

12.09.2018

10.00

 

12.   

Deontologie academică

Adrian Luca

03.09.2018

09.00

Psihodiagnostic/mail

 

MASTER Psihotraumatologie și asistare psihologică

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

                                                                                                       ANUL I

1.       

Psihologia traumei – partea generală

Diana Vasile

04.09.2018

12.00

 

2.       

Evaluarea psihologică clinică I

Cătălin Nedelcea

10.09.2018

10.00

 

3.       

Psihologie clinică

Cezar Giosan

10.09.2018

11.00

 

4.       

Psihologia sănătății clinice

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

5.       

Traumele timpurii și dezvoltarea umană

Marina Badea

04.09.2018

14.00

 

6.       

Psihologia traumei – partea specială

Diana Vasile

04.09.2018

12.00

 

7.       

Evaluare psihologică clinică II

Cătălin Nedelcea

10.09.2018

10.00

 

8.       

Formarea abilităților relaționale în consiliere și psihoterapie

Iulia Ciorbea

10.09.2018

10.00

 

9.       

Practica evaluării clinice

R. Draghici

11.09.2018

16.00

 

10.   

Metodologia cercetării clinice

Ioana Podină

03.09.2018

10.00

 

11.   

Deontologie academică

Adrian Luca

03.09.2018

09.00

Psihodiagnostic/mail

MASTER Psihologia Sănătăţii-Cercetare Clinică Şi Optimizare Comportamentală

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Psihologia sănătății

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

2.       

Hipnoză clinică

Irina Holdevici

11.09.2018

10.00

 

3.       

Teoria și practica evaluării cognitive și comportamentale

Dragoș Iliescu

03.09.2018

10.00

 

4.       

Psihologie clinică

Cezar Giosan

10.09.2018

11.00

 

5.       

Psihiatrie

Simona Trifu

04.09.2018

16.00

 

6.       

Practică (evaluare clinică)

Drăgănescu Claudia

-

-

 

7.       

Psihoterapii cognitiv-comportamentale

Irina Holdevici

11.09.2018

10.00

 

8.       

Metodologia cercetării și statistici multivariate

Ovidiu Pop

13.09.2018

14.00

 

9.       

Psihotraumatologie în bolile cronice

Roșca Cătălina

12.09.2018

14.00

 

10.   

Psihopatologie socială

Romeo Cretu

13.09.2018

10.00

 

11.   

Psihopatologie evoluționistă

Cezar Giosan

10.09.2018

11.00

 

12.   

Deontologie academică

Andrei Ion

10.09.2018

09.00

 

MASTER : Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială, unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

1.       

Psihodiagnoza funcționarii cognitive

Cătălin Nedelcea

12.09.2018

10.00

 

2.       

Psihodiagnoza proiectiva și experientială

Marina Badea

04.09.2018

14.00

 

3.       

Bazele psihodinamice ale treapiilor experiențiale de grup

Denisa Godeanu

13.09.2018

9.00

 

4.       

Psihodiagnoza personalitatii

Cătălin  Nedelcea

10.09.2018

13.00

 

5.       

Psihologie si terapie pre si

postnatala

ElenaVladislav

-

-

 

6.       

Psihologie clinică

Ligiana Petre

11.09.2018

10.00

 

7.       

Psihoterapia experiențială în tulburarile de anxietate

Cătălin Nedelcea

10.09.2018

13.00

 

 

MASTER : Psihologie clinică – evaluare și intervenție terapeutică

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

1.       

Psihodiagnoza clinică

Ligia Petre

11.09.2018

10.00

 

2.       

Evaluare psihologică în exapertiza capacității de muncă

Ligiana Petre

11.09.2018

10.00

 

3.       

Psihodiagnoza proiectivă a adultului

Elena Vladislav

-

-

 

4.       

Elemente de psihosexologie

Sebastian Godeanu

13.09.2018

9.00

 

5.       

Stagiu practic de evaluare și consiliere psihlogică

Ligiana Petre

11.09.2018

10.00

 

6.       

Patologia sociala si a familiei

Laurentiu Mitrofan

10.09.2018

13.00

 

7.       

Psihiatrie si elemente de psihofarmacologie

Eduard Motoescu

04.09.2018

14.30

 

 

MASTER: Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei

Nr. crt.

Disciplina

 

Profesor

Data

Ora

Sala

                          ANUL I

 

 1.  

Psihopatologia copilului și a adolescentului

Marina Badea

04.09.2018

14.00

 
 1.  

Analiză didactică și dezvoltare personală în grup experiențial

Sebastian Godeanu

13.09.2018

09.00

 
 1.  

Psihodiagnoza proiectivă la copil și adolescent

Elena Vladislav

-

   
 1.  

Psihologia comportamentului sexual deviant

Laurențiu Mitrofan

10.09.2018

13.00

 
 1. .

Psihopatologia socială, a cuplului și a fmiliei

Laurențiu Mitrofan

10.09.2018

13.00

 
 1.  

Practică de evaluare și consiliere a copilului, cuplului și familiei

Gabriela Marc

07.09.2018

14.00

 
 1.  

Evaluarea clinică a copilului, adolescentului și familiei

Elena Vladislav

-

   
 1.  

Prevenția și asistarea tinerilor cu risc de toxicodependență în context familial

Denisa Godeanu

13.09.2018

09.00

 
 1.  

Abilitare  în analiza transgenerațională unificatoare

Denisa Godeanu

13.09.2018

09.00

 
 1.  

Etică și metodologia cercetării în consilierea și terapia copilului, cuplului și a familiei

Ovidiu Pop

13.09.2018

14.00

 
 1.  

Psihoterapii de familie și aplicații

Corina Acriș

10.09.2018

13.00

 
 1.  

Psihoterapia experiențială a copilului (ludo și dramaterapie)

Elena Vladislav

-

   
 1.  

Practică de evaluare și consiliere a copilului, cuplului și familiei

Elena Vladislav

-

   
 1.  

Curs facultativ: Consiliere psihologică și psihoterapie din perspectivă umanistă

Lucian Alecu

-

   

 

MASTER: Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor

 Nr.

crt.

Disciplina

Data

Ora

Profesor

Sala                              

1.       

Selecția psihologică a personalului și tehnica interviului

04.09.2018

17.00

Mihaela Chraif

 

2.       

Formare și consiliere profesională

13.09.2018

14.00

Valeria Negovan

 

3.       

Modele actuale de abordare în psihologia transporturilor

03.09.2018

18.00

Mihai Ciolacu

 

4.       

Analiza muncii și utilizarea bazelor de date

04.09.2018

17.00

Mihaela Chraif

 

5.       

Personalitate și profesie

03.09.2018

10.00

Dragos Iliescu

 

6.       

Evaluarea psihologică a personalului și metode de cercetare a performanțelor în muncă

04.09.2018

17.00

Mihaela Chraif

 

7.       

Abordări moderne în cercetare de marketing și comportamentul consumatorului

13.09.2018

10.00

Ioana David

 

8.       

Emoții și comportament în organizații

13.09.2018

10.00

Raluca Tomșa

 

9.       

Diagnoză, intervenție și schimbare organizațională

13.09.2018

10.00

Ioana David

 

10.   

Practică supervizată

04.09.2018

17.00

Mihaela Chraif

 

 

Ultima modificare Marți, 31 Iulie 2018 16:18
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.