PROGRAMAREA SESIUNII DE RESTANȚE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA (IF) PERIOADA 01.09.2018 - 13.09.2018

 

PROGRAMAREA SESIUNII DE RESTANȚE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA (IF)

PERIOADA 03.09.2018 - 13.09.2018

Programul de studii: PSIHOLOGIE

ANUL  I (2017-2018)

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala/Amf.

1.       

Fundamentele psihologiei I

Raluca Tomșa

13.09.2018

10.00

 

2.       

Istoria psihologiei

Ioana David

12.09.2018

10.00

 

3.       

Neuropsihologie

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

Violeta Rotărescu

10.09.2018

13.00

 

4.       

Comunicare și dezvoltare personală

Ioana David

13.09.2018

10.00

 

5.       

Practici și abilități academice

Andrei Ion

10.09.2018

9.00

 

6.       

Practică (documentare științifică și psihologie critică)

Andrei Ion

10.09.2018

9.00

 

7.       

Introducere în psihologia socială

Laurențiu Mitrofan

10.09.2018

13.00

 

8.       

Bazele teoretice ale evaluării psihologice

Cătălin Nedelcea

12.09.2018

10.00

 

9.       

Psihologia dezvoltării I

Florinda Golu

12.09.2018

10.00

 

10.   

Statistică psihologică și prelucrarea informatizata a datelor

Ovidiu Pop

11.09.2018

10.00

 

11.   

Fundamentele psihologiei II

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

12.   

Metodologia cercetarii psihologice I

Cornel Mincu

13.09.2018

9.00

 

13.   

Psihologie experimentală

Mihaela Chraif

04.09.2018

17.00

 

14.   

Limba engleză

Camelia Rădulescu

11.09.2018

12.00

515 Leu

15.   

Limba franceză

Anca Petrescu

04.09.2018

11.00

Leu

ANUL  II (2017-2018)

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala/Amf.

1.       

Psihologia personalității

Crețu Romeo

13.09.2018

10.00

 

2.       

Metodologia cercetării psihologice II

Andrei Ion

10.09.2018

9.00

 

3.       

Evaluarea psihologică a aptitudinilor, intereselor și motivației

Luca Adrian

03.09.2018

9,00

Laborator-Panduri

4.       

Introducere în psihologia sănătății

Eugen Avram

10.09.2018

16.00

 

5.       

Dinamica grupurilor

Laurențiu Mitrofan

10.09.2018

13.00

 

6.       

Psihologia dezvoltării

Florinda Golu

12.09.2018

10.00

 

7.       

Evaluarea psihologică a personalității

Andrei Ion

11.09.2018

9.00

 

8.       

Psihologia muncii

Dragoș Iliescu

03.09.2018

10.00

 

9.       

Psihologie organizațională

Georgeta Panișoară

10.09.2018

10.30

 

10.   

Psihopatologie

Simona Trifu

04.09.2018

16.00

 

11.   

Psihologia învățării

Georgeta Panișoară

10.09.2018

09.15

 

12.   

Psihologie cognitivă

Violeta Rotărescu

10.09.2018

13.00

 

13.   

Introducere în psihoterapie

Denisa Godeanu

13.09.2018

9.00

 

14.   

Practica profesională și de cerecetare

Luca Adrian

03.09.2018

9.00

Laborator-Panduri

Programul de studiu PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

 ANUL I  (2017/2018)

Nr. crt.

Disciplina

Ziua / ora

PROFESOR

Sala de examen

     1

Fundamentele psihologiei

05.09.2018/ora 10.00

Prof.dr. Tinca Cretu

Leu/sala 513

2

Fundamentele pedagogiei

10.09.2018/ora 12.00

Conf.dr. Diana Csorba

Leu/sala 512

3

Fundamentele psihopedagogiei speciale

10.09.2018/ora 14.00

Lect.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

4

 Tehnologii de informare si comunicare

13.09.2018/ora 9.00

Prof.dr. Bogdan Logofatu

Fac.de Drept/sala 219

5

Teoria și metodologia curriculumului

04.09.2018/ora 9.00

Prof.dr. Marin Manolescu

Leu/sala 515

6

Psihologia personalității

10.09.2018/ora 14.00

Lect.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

7

Educație timpurie

14.09.2018/ora 13.00

Conf.dr. Laura Ciolan

Leu/sala 515

8

Istoria pedagogiei

10.09.2018/ora 12.00

Conf.dr. Diana Csorba

Leu/sala 512

9

Psihologia dezvoltarii

10.09.2018/ora 14.00

Lect.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

10

Literatura romana

04.09.2018/ora 11.00

Lect.dr.Anca Petrescu

Leu/sala 513

11

Matematică

03.09.2018/ora 10.00

Conf.dr. Mihai Roșu

Leu/sala 514

12

Educația incluzivă a elevilor cu CES

10.09.2018/ora 14.00

Lect.dr. Cristi Bucur

Leu/sala 514

13

Limba engleza

11.09.2018/ora 12.00

Lect.dr.Camelia Radulescu

Leu/sala 515

14

Limba franceză

04.09.2018/ora 11.00

Lect.univ.dr.Anca Petrescu

Leu/sala 513

15

Practica pedagogică

11.09.2018/ora 12.00

Lect.dr.Camelia Radulescu

Leu/sala 515

 

ANUL II (2017/2018)

Nr. crt.

Disciplina

Ziua / ora

PROFESOR

Sala de examen

1.       

Teoria si metodologia instruirii

12.09.2018/ora 14.00

Prof.dr. Crenguta Oprea

Leu/sala 515

2.       

Metodologia cercetarii în stiintele educației

11.09.2018/ora 14.00

Lect.dr.Mihaela Stingu

Panduri

3.       

Teoria și metodologia evaluarii

04.09.2018/ora 9.00

Prof.dr. Marin Manolescu

Leu/sala 515

4.       

Instruire asistata de calculator

03.09.2018/ ora 12.00

Conf.dr. Silvia Făt

Leu/sala 515

5.       

Psihologia educației

05.09.2018/ora 10.00

Prof.dr. Tinca Cretu

Leu/sala 513

6.       

Managementul clasei/grupei

14.09.2018/ora 13.00

Conf.dr. Laura Ciolan

Leu/sala 515

7.       

Didactica domeniului Limba si Comunicare

05.09.2018/ora 10.00

Conf. dr.Vasile Molan

Leu/sala 514

        8.

Matematica

03.09.2018/ora 10.00

Conf.dr. Mihai Rosu

Leu/sala 514

        9.

Didactica limbii si literaturii române

05.09.2018/ora 10.00

Conf. dr.Vasile Molan

Leu/sala 514

       10

Limba româna contemporana

04.09.2018/ora 11.00

Lect.dr.Anca Petrescu

Leu/sala 513

       11

Literatura pentru copii

11.09.2018/ora 12.00

Lect.dr.Camelia Rădulescu

Leu/sala 515

       12

Pedagogie comparata

10.09.2018/ora 12.00

Conf.dr.Diana Csorba

Leu/sala 512

      13

Didactica domeniului Stiinte

03.09.2018/ora 10.00

Prof. Gr. I Carmen Tica

Leu/sala 514

     14

Practica pedagogica

04.09.2018/ora 12.00

Conf.dr.Valeriu Marinescu

Leu/sala 515

     15

Sociologia educației

11.09.2018/ora 12.00

Lect.dr.Camelia Radulescu

Leu/sala 515

    16

Management educational

03.09.2018/ ora 12.00

Conf.dr. Silvia Făt

             Leu/sala 515

PEDAGOGIE  - AN I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data

Ora

1.       

Fundamentele pedagogiei

Emil Paun

05.09.2018

10,00

2.       

Fundamentele psihologiei

Raluca Tomsa

13.09.2018

10,00

3.       

Fundamentel psihopedagogiei speciale

Florin Verza

03.09.2018

10,00

4.       

Metode si tehnici de invatare

Ioan Neacsu

07.09.2018

12,00

5.       

Tehnologii informationale si de comunicare

Bogdan Logofatu

13.09.2018

9,00

6.       

Psihologie dezvoltarii

Emil Verza

13.09.2018

10,00

7.       

Teoria si metodologia curriculumului

Firuta Tacea

12.09.2018

10,00

8.       

Psihologia personalitatii

Eugen Avram

10.09.2018

16,00

9.       

Istoria pedagogiei

Viorel Nicolescu

07.09.218

10,00

10.   

Educatie interculturala

Anca Nedelcu

12.09.2018

13,00

11.   

Teoria si practica educatiei civice

Catalina Ulrich

05.09.2018

12,00

12.   

Educatie timpurie

Ecaterina Vrasmas

13.09.2018

10,00

13.   

Filosofia educatiei

Lavinia Birlogeanu

13.09.2018

11,00

14.   

Practica profesionala

Mihaela Stîngu

11.09.2018

10,00

15.   

Limba engleza

Camelia Rădulescu

11.09.2018

12,00 Leu 515

16.   

Limba franceza

Anca Petrescu

04.09.2018

11,00 Leu

 

 AN II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data

Ora

1.       

Teoria si metodologia instruirii

Romiță Iucu

10.09.2018

11,00

2.       

Metodologia cercetarii in stiintele educatiei

Lucian Ciolan

11.09.2018

10,00

3.       

Didactica psihologiei și a științelor educației

Beatrice Almășan

07.09.2018

11,00 - Credis

4.       

Psihologia educatiei

Ioan Neacșu

07.09.2018

12,00

5.       

Consiliere educationala

Szilagy Ana Maria Andreea

05.09.2018

17,00

6.       

Educatia adultilor

Cosmina Mironov

05.09.2018                                                                                                   

10,00

7.       

Teoria si metodologia evaluarii

Oana Mosoiu

04.09.2018

10,00

8.       

Instruire asistata de calculator

Iordache Dragoș Daniel

03.09.2018

10,00

9.       

Psihopedagogia dificultăților de învățare

Ecaterina Vrăsmaș

13.09.2018

10,00

10.   

Politici educaționale și sociale

Lucian Ciolan

11.09.2018

10,00

11.   

Sociologia educatiei

Catalina Ulrich

05.09.2018

12,00

12.   

Managementul clasei de elevi

Romiță Iucu

10.09.2018

11,00

13.   

Practica profesionala

Elena Marin

10.09.2018

11,00

14.   

Educație nonformală și dezoltare comunitară

Oana Mosoiu

04.09.2018

10,00

 

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA AN I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data

Ora

1.       

Fundamentele pedagogiei

Emil Păun

05.09.2018

10,00

2.       

Fundamentele psihologiei

Raluca Tomșa

13.09.2018

10,00

3.       

Fundamentele psihopedagogiei speciale

Florin Verza

03.09.2018

10,00

4.       

Teoria si metodologia curriculumului

Firuta Tacea

12.09.2018

10,00

5.       

Tehnologii informationale si de comunicare

Bogdan Logofătu

13.09.2018

9,00

6.       

Psihologia copilului

Emil Verza

13.09.2018

10,00

7.       

Psihologia adolescentului si adultului

Marilena Bratu

03.09.2018

10,00

8.       

Psihologia educatiei

Cristian Buică-Belciu

03.09.2018

10,00

9.       

Psihologia personalitatii

Eugen Avram

10.09.2018

16,00

10.   

Diagnoză și intervenție în tulburările de învățare

Cristian Buica -Belciu

03.09.2018

10,00

11.   

Protecție specială

Valentina Vartic

13.09.2018

10,00

12.   

Limba engleza

Camelia Rădulescu

11.09.2018

12,00 Leu 515

13.   

Limba franceza

Anca Petrescu

04.09.2018

11,00 Leu

14.   

Psihologia adultilor cu handicap

Viorel Agheana

03.09.2018

10,00

 

AN II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data

Ora

1.       

Asistenta sociala a persoanelor aflate in dificultate

Valentina Vartic

13.09.2018

10,00

2.       

Teoria si metodologia instruirii

Romiță Iucu

10.09.2018

11,00

3.       

Introducere in logopedie

Emil Verza

13.09.2018

10,00

4.       

Introducere in psihodiagnosticul special

Marilena Bratu

03.09.2018

10,00

5.       

Psihopedagogia inadaptarii si deviantei comportamentale

Roxana Urea

03.09.2018

10,00

6.       

Didactica invatamantului special si integrat

Ruxandra Foloștină

01.09.2019

10,00

7.       

Psihopatologie si psihologie medicala

Iuliana Dobrescu

03.09.2018

9,00

8.       

Teoria si practica evaluarii

Firuța Tacea

12.09.2018

10,00

9.       

Metodologia cercetarii psihopedagogice

Viorel Agheană

03.09.2018

10,00

10.   

Terapia tulburarilor de limbaj

Emil Verza

13.09.2018

10,00

11.   

Psihodiagnosticul personalitatii cu dizabilitati

Marilena Bratu

03.09.2018

10,00

12.   

Statistică in psihopedagogia specială

Roxana Urea

03.09.2018

10,00

13.   

Practică profesioală

Valentina Vartic

13.09.2018

10,00

14.   

Educatie integrata

Doru Vlad-Popovici

12.09.2018

12,00

15.   

Instruire asistata de calculator

Iordache Dragoș Daniel

03.09.2018

10,00

16.   

Managementul clasei de elevi

Ovidiu Panisoara

       10.09.2018

10,30

                                                                                                                                           

Ultima modificare Marți, 31 Iulie 2018 17:18
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.