PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE – SESIUNEA DE IARNĂ PERIOADA 19.01.2020-09.02.2020 - DOMENIUL: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE – SESIUNEA DE IARNĂ

PERIOADA 19.01.2020-09.02.2020

 

DOMENIUL: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 MASTER - CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI     ANUL I                         

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.       1

Teoria generală a consilierii și consultanței

Prof. dr. Gheorghe Tomșa

-

-

2.       2

Evaluare psihologică I

Prof. dr. Nicolae Mitrofan

27.01.2020/ora 17:00-19:00

Sala 4

3.       3

Managementul situațiilor de criză educațională

Dr. Mugur Ciumăgeanu

24.01.2020/ora 13:00-15:00

Amf Damaschin

4.       4

Psihopatologia și psihoterapia copilului

Conf. dr. Mariana Popa

31.01.2020/ora 16:00-18:00

Sala 3

5.       5

Consilierea părinților și profesorilor

Prof. dr. Ecaterina Vrăsmaș

21.01.2020/ora 14:00-16:00

Sala 502 Leu

6.       6

Etică și integritate academică

Prof.  dr. Marin Bălan

Predare proiect

-

 

MASTER-CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLATREA CARIEREI ANUL II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

7.       1

Planificarea și dezvoltarea carierei

Conf. dr. Cosmina Mironov

-

-

8.       2

Consiliere și terapie de familie

Conf. dr. Mariana Popa

28.01.2020/ora 12:00-14:00

Sala 5

9.       3

Consilierea elevilor cu dificultăți de învățare

Lect. dr. Beatrice Almasan

-

-

10.    4

Practică în consiliere

Conf. dr. Cosmina Mironov

-

-

 

MASTER  - MANAGEMENTUL ȘI EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE ANUL I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.       1

Management educațional

Prof. dr. Anca Nedelcu

-

 

2.       2

Şcoala ca organizaţie; dezvoltare şi

evaluare instituţională

Prof. dr. Emil Păun

05.02.2020/ora 16:00-18:00

Cemtru mamagement

3.       3

Metode avansate de cercetare

Prof. dr. Lucian  Ciolan

21.01.2020/ora 16:00-18:00

Amf. Zlate

4.       4

Evaluarea programelor sociale și educaționale

Conf. Dr. Oana Moșoiu

-

 

5.       5

Etică și integritate academică

Prof.  dr. Marin Bălan

Predare proiect

 

 

MASTER-MANAGEMENTUL ȘI EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE ANUL II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

11.    1

Managementul calităţii în educaţie

Prof. dr. Ioan Neacșu

27.01.2020/ora 16:00-18:00

Sala management

12.    2

Testări educaţionale naţionale şi internaţionale

Lect. dr. Roxana Mihail

30.01.2020/ora 16:00-18:00

Sala management

13.    3

Managementul proiectelor

Lect. dr. Eugen Palade

29.01.2020/ora 14:00-16:00

Amf. Damaschin

14.    4

Leadership şi comunicare în organizaţiile educaţionale

Prof. dr. Ion Ovidiu Pânișoară

28.01.2020/ora 16:00-18:00

Sala management

 

 MASTER -  ÎNVĂȚARE, INOVARE ȘI COACHING ÎN EDUCAȚIE ANUL I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Strategii motivaţionale eficiente 

Prof. dr. Ion Ovidiu Pânișoară

20.01.2020/ora 16:00-18:00

Sala

2.        

Metode de evaluare a performanţei

Prof. dr. Sorin Cristea

30.01.2020/ora 16:00-18:00

Sala 504 Leu

3.        

Învăţarea şi teorii moderne ale învăţării

Prof. dr. Ioan Neacșu

21.0.1.2020/ora 16:00-18:00

Sala 5

4.        

Laborator de coaching în educație – modul practic

Conf. dr. Cosmina Mironov/Cristina Marinescu

29.01.2020/ora 16:00-18:00

Sala 5

5.        

Etică și integritate academică

Prof.  dr. Marin Bălan

Predare proiect

-

 

MASTER – ÎNVAȚARE, INOVARE ȘI COACHING ÎN EDUCAȚIE ANUL II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

15.    1

Strategii interactive de predare – învăţare. Învăţarea prin cooperare

Prof. dr. Cătălina Ulrich

30.01.2020/ora 16:00-18:00

Sala 7

16.    2

Managementul curriculumului

Conf. dr. Firuța Tacea

20.01.2020/ora 16:00-18:00

Sala management

17.    3

Metode avansate de cercetare educaţională

Prof. dr. Lucian Ciolan

21.01.2020/ora 16:00-18:00

Amf.Zlate

18.    4

Noile media în educație

Prof. dr. Anca Nedelcu

23.01.2020/ora 16:00-18:00

Sala 7

19.    5

Practica sub supervizare

Prof. dr. Lavinia Bârlogeanu

22.01.2020/ora 14:00-16:00

Sala 7

 

MASTER - FORMAREA FORMATORILOR ANUL I

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.         

Proiectarea și evaluarea programelor de formare

Prof. dr. Madlen Șerban

20.01.2020/ora 16:00-18:00

Sala 7

2.         

Managementul proiectelor

Lect. dr. Eugen Palade

29.0.12020/ora 16:00-18:00

Amf. Damaschin

3.         

Formarea şi dezvoltarea resurselor umane în organizaţii – curs deschis

Asist dr. Simona Iftimescu

21.01.2020/ora 17:00-19:00

Sala 4

4.         

Formarea formatorilor: metode şi tehnici

Prof. dr. Lucian Ciolan

28.01.2020/ora 16:00-18:00

Sala 5

5.         

Etică și integritate academică

Prof.  dr. Marin Bălan

Predare proiect

-

 

MASTER – FORMAREA FPRMATORILOR ANUL II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

20.    1

Analiza ocupaţională şi a calificărilor

Conf. dr. Firuța Tacea

30.01.2020/17:00-20:00

Sala 6

21.    2

Managementul situaţiilor de risc şi al situaţiilor de criză

Dr. Mugur Ciumăgeanu

24.01.2020/13:00-19:00

Amf. Damaschin 

22.    3

Construirea şi conducerea echipelor

Prof. dr. Cătălina Ulrich

21.01.2020/18:00-20:00

Sala 5

23.    4

Practica de training

Prof. dr. Anca Nedelcu

22.01.2020/17:00-20:00

Sala 6 

MASTER- TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN PROCESELE DE COMUNICARE ANUL I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

24.    1

Psihologia limbajului şi comunicării

Conf. dr. Marilena Bratu

22.01.2020/ora 15:00-17:00

Sala 5

25.     

Tulburări ale limbajului şi comunicării

Prof. dr. Emil Verza

28.01.2020/ora 12:00-14:00

Amf. Motru

26.    2

Specificul psihoterapiei pers. în dificultate

Prof. dr. Mariana Popa

31.01.2020/ora 14:00-16:00

Sala 5

27.    3

Etică și integritate academică

Prof.  dr. Marin Bălan

Predare proiect

-

 

 MASTER - TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN PROCESELE DE COMUNICARE ANUL II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.       1

Relaţie şi determinare în tulburările comunicării şi tulburările neuromotorii

Conf. dr. Cristi Buică

21.01.2020/ora 13:00-15:00

Sala 2

2.        

Perspective în recuperarea psihopedagogică

Conf. dr. Cristi Buică

20.01.2020/ora 15:00-17:00

Sala 6

3.       2

Psiholingvistică şi fonetică

Lect. dr. Loredana Adriana Tudorache

26.01.2020/ora 13:00-15:00

Sala 4

4.       3

Practică de specialitate

Lect. dr.Viorel Agheana

23.01.2020/ora 13:00-15:00

Sala 4

MASTER – PSIHOPEDAGOGIA ȘCOLII INCLUZIVE ANUL I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.         

Orientări teoretice și practice în educația integrată

Prof. dr. Doru Popovici

23.01.2020/ora 16:00-18:00

Amf. Zlate

2.         

Integrarea educațională și socială a elevilor cu handicap senzorial

Prof. dr. Mariana Popa

28.01.2020/ora 16:00-18:00

Amf. Damaschin

3.         

Medierea școlară în psihopedagogia specială

Conf. dr. Roxana Urea

20.01.2020/ora 16:00-18:00

504 Leu

4.         

Statistica aplicată în psihopedagogia specială

Conf. dr. Roxana Urea

22.01.2020/ora 16:00-18:00

502 Leu

5.         

Etică și integritate academică

Prof.  dr. Marin Bălan

Predare proiect

-

 

MASTER - PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE ANUL II

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1

Tehnici de evaluare pentru integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES)

Conf. dr. Emilia Oprișan

01.02.2020 / 11:00-13:00

Amf. Zlate

2

Metode de cercetare în educația integrată și designul propunerilor de finanțare

Prof. dr. Verginia Cretu

21.01.2020 / 18:00-20:00

Amf. Damaschin

3

Activitatea de cercetare pentru pregatirea disertației

Conf. dr. Emilia Oprișan

24.01.2020 / 10:00-12:00

Sala 2

4

Psihopedagogia integrării elevilor cu tulburări de comportament

Prof. dr. Maria Neagoe

05.02.2020 / 18:00 -20:00

Amf. Zlate

 

 MASTER - PEDAGOGII ALTERNATIVE ȘI ARTĂ TEATRALĂ ÎN EDUCAȚIE ANUL I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.         

Psihologia pozitivă aplicată în școală

Prof. dr. Elena Stănculescu

31.01.2020/ora 15:00-17:00

Sala 6

2.         

Alternative educaționale: perspectivă istorică

Conf. dr. Diana Csorba

08.02.2020/ora 10:00-12:00

Sala 5

3.         

Paradigme în educația modernă și postmodernă

Prof. dr. Sorin Cristea

07.02.2020/ora 11:00-13:00

Sala 6

4.         

Joc și improvizatie teatrală

Lect. dr. Mihaela Betiu

01.02.2020/ora 15:00-17:00

UNATC 304B

5.         

Fundamente ale pedagogiilor alternative Montessori, Freinet

Lect. dr. Anca Petrescu

25.01.2020/ora 10:00-12:00

Sala 6

6.         

Etică și integritate academică

Prof.  dr. Marin Bălan

Predare proiect

-

 

MASTER – PEDAGOGII ALTERNATIVE ȘI ARTĂ TEATRALĂ ÎN EDUCAȚIE ANUL II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.         

Metode de cercetare educaţională

Lect. dr. Cornelia Ștefănescu

07.02.2020/ora 14:00-16:00

Sala 6

2.         

Evaluarea în alternativele educaționale

Prof. dr. Marin Manolescu

31.01.2020/ora 13:00-15:00

Sala 6

3.         

Fundamente ale pedagogiei alternative  Step-By-Step

Lect. dr. Cornelia Ștefănescu/Lect. dr. Anca Petrescu

08.02.2020/ora 10:00-20:00

Sala 6

4.         

Tehnici de retorică și comunicare eficientă

Dr. Alexandru Vlad

01.02.2020/ora 9:00-11:00

Sala 6

5.         

Practica de specialitate

Prof. dr. Crenguța Oprea

-

-

 

 

MASTER – EDUCAŢIE PRESECUNDARĂ. POLITICI ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE

ANUL I

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Locaţia

1

Formarea  cadrelor didactice. Politici si strategii europene

Prof. univ. dr. Romiţă Iucu

20.01.2020

16.00

Panduri, sala 2

2

Proiectarea si evaluarea programelor educationale. Bune practici in educatia presecundara

Conf. univ. dr. A. Pescaru

23.01.2020

16.00

Leu, sala 512

3

Abordari in teoriile moderne ale educatiei

Prof. univ. dr. Romiţă Iucu

20.01.2020

16.00

Panduri, sala 2

4

Metodologia cercetarii in stiintele  educatiei 

Prof. univ. dr. Lucian Ciolan

21.01.2020

15.00

Panduri, sala 7

5

Perspective comparative ale educatiei la varstele mici

Conf. univ. dr. Diana Csorba

22.01.2020

16.00

Leu, sala 512

6

Practici de cunoastere psihologica

Lector univ. dr. Cristian Bucur

28.01.2020

15.30

Leu, sala 512

ANUL II

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Locaţia

1

Managementul instituţiilor de învăţământ

Lector univ. dr. Camelia Rădulescu

30.01.2020

16.00

Leu, sala 503 bis

2

Psihodiagnoza resurselor învăţării

Lector univ. dr. Cristian Bucur

20.01.2020

15.00

Leu, sala 512

3

Practică de specialitate

Conf. univ. dr. Diana Csorba

29.01.2020

16.00

Leu , sala 503 bis

4

Şcoala pentru diversitate

Conf. univ. dr. Diana Csorba

27.01.2020

16.00

Leu , sala 503 bis

5

Demersuri educaţionale Consiliere şi orientare/om si societate

Lect.univ.dr. Laura Căpiță

23.01.2020

16.00

Leu , sala 503 bis

6

Mentoratul în educaţie

Prof univ. Dr. Marin Manolescu

27.01.2020

14.00

Leu , sala 512

MASTER – EDUCAŢIE TIMPURIE

ANUL I

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

 

Ora

Locaţia

1

Formarea profesionistilor pentru educatia timpurie

Prof. univ. dr. Ecaterina Vrăşmaş

20.01.2020

14.00

Leu, sala 503 bis

2

Cognitie si comportament la copilul mic

Lector univ. dr. Cristian Bucur

22.01.2020

18.00

Leu, sala 503 bis

3

Terapii in spectrul autist si ADHD

Lector univ. dr. Ruxandra Foloştină

13.01.2020

16.00

Leu, sala 501

4

Practica si cercetare-actiune in educatia timpurie

Conf. univ. dr. Laura Ciolan

22.01.2020

14.00

Leu, sala 503 bis

ANUL II

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Locaţia

1

Strategii educaţionale in educatia timpurie

Lector univ. dr. Firuţa Tacea

28.01.2020

16.00

Panduri, sala 4

2

Parenting. Educarea și îngrijirea copilului

Prof. univ. dr. Ecaterina Vrăşmaş

22.01.2020

15.00

Leu, sala 504

3

Dezvoltarea psihosocială și emoțională a copilului mic

Lector univ. dr. Cristian Bucur

23.01.2020

16.00

Leu, sala 513

4

Joc şi învăţare în copilăria timpurie

Conf. univ. dr Laura Ciolan

31.01.2020

14.00

Leu , sala 503 Bis

MASTER – MENTORATUL ÎN EDUCAŢIE

 ANUL I

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Locaţia

1

Managementul comunicării

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară

31.01.2020

16.00

Panduri, sala 5

2

Cariera didactică

Prof. univ. dr. Romiţă Iucu

21.01.2020

16.00

Panduri, sala 6

3

Fundamentele mentoratului

Prof. univ. dr. Marin Manolescu

30.01.2020

15.00

Leu, sala 512

4

Managementul calităţii

Prof. univ. dr. Ioan Neacşu

23.01.2020

14.00

Panduri, Centrul de Management

5

Proiectarea şi evaluarea programelor educaţionale

Conf. univ. dr. Adina Pescaru

24.01.2020

16.00

Leu, sala 513

 

ANUL II

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Locaţia

1

Perspective comparative ale educaţiei

Conf. univ. dr. Diana Csorba

13.01.2020

14.00

Leu, sala 502

2

Teorii şi modele psihogenetice

Prof. univ. dr.Ioan Negreţ

20.01.2020

16.00

Leu, sala 513

3

Managementul instituţiilor de educaţie

Conf. Univ. dr. Vasile Molan

21.01.2020

16.00

Leu, sala 512

4

Designul lecţiei

Conf. Univ. dr. Victoriţa Trif

23.01.2020

14.00

Leu, sala 502

 

Ultima modificare Luni, 20 Ianuarie 2020 12:33
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.