PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE – SESIUNEA DE IARNĂ PERIOADA 21.01.2019-10.02.2019 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - DOMENIUL: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE – SESIUNEA DE IARNĂ

PERIOADA 21.01.2019-10.02.2019

 

DOMENIUL: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

  1. MASTER - CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI ANUL I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.       1

Teoria generală a consilierii și consultanței

Prof. univ. dr. Gheorghe Tomșa

23.01.2019/ora 17.00 – 19.00

Sala

2.       2

Evaluare psihologică I

Prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan

31.01.2019/ora 17.00 – 19.00

Sala

3.       3

Managementul situațiilor de criză educațională

Dr. Mugur Ciumăgeanu

30.01.2019

portofoliu

4.       4

Psihopatologia și psihoterapia copilului

Conf. univ. dr. Mariana Popa

04.02.2019

portofoliu

5.       5

Consilierea părinților și profesorilor

Prof. dr. Ecaterina Vrăsmaș

05.02.2019

portofoliu

MASTER-CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLATREA CARIEREI ANUL II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

6.       1

Planificarea și dezvoltarea carierei

Conf. univ. dr. Cosmina Mironov

22.01.2019/ora 16.00 -17.30

Sala 4

7.       2

Consiliere și terapie de familie

Conf. univ. dr. Mariana Popa

21.01.2019/ora 14.00 -16.00

Sala 5

8.       3

Consilierea elevilor cu dificultăți de învățare

Lect. Beatrice Almasan

28.01.2019/ora 16.00 - 20.00

Sala 5

9.       4

Practică în consiliere

Conf. univ. dr. Cosmina Mironov

22.01.2019/ora 17.45 - 20.00

 

 

  1. MASTER - MANAGEMENTUL ȘI EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE ANUL I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.       1

Management educațional

Prof. dr. Anca Nedelcu

29.01.2018/ora 16.00 - 18.00

Sala 6

2.       2

Şcoala ca organizaţie; dezvoltare şi

evaluare instituţională

Prof. dr. Emil Păun

30.01.2019/ora 16.00 – 18.00

Centru de management

3.       3

Metode avansate de cercetare

Prof. dr. Lucian  Ciolan

22.01.2019/ora 16.00 – 18.00

Amf. Damaschin

4.       4

Evaluarea prog. sociale și educaționale

Lect. Oana Moșoiu

 28.01.2018/ora 16.00 – 18.00

Centru de management

MASTER-MANAGEMENTUL ȘI EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE ANUL II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

10.    1

Managementul calităţii în educaţie

Prof. dr. Ioan Neacșu

21.01.2019/ora 16.00 -18.00

Centru de management

11.    2

Testări educaţionale naţionale şi internaţionale

Lect. dr. Roxana Mihail

31.01.2019/ora 17.00

Sala 511-Leu

12.    3

Managementul proiectelor

Lect. dr. Magda Balica

23.01.2019/ora 17.00 - 19.00

Amf. Zlate

13.    4

Leadership şi comunicare în organizaţiile educaţionale

Prof. dr. Ion Ovidiu Pânișoară

29.01.2019/ora 16.00

Centru de management

 

  1. MASTER - ÎNVĂȚARE, INOVARE ȘI COACHING ÎN EDUCAȚIE ANUL I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Strategii motivaţionale eficiente 

Prof. dr. Ion Ovidiu Pânișoară

21.01.2019

 

2.        

Metode de evaluare a performanţei

Prof. uni. dr. Sorin Cristea

01.02.2019/ora 14.00

Sala 6

3.        

Învăţarea şi teorii moderne ale învăţării

Prof. univ. dr. Ioan Neacșu

22.01.2019/ora 16.00 - 18.00

Centru de management

4.        

Laborator de coaching în educație – modul practic

Conf. univ. dr. Cosmina Mironov/Cristina Marinescu

23.01.2019/ora 16.00 - 18.00

Sala 2

 

 

MASTER – ÎNVAȚARE, INOVARE ȘI COACHING ÎN EDUCAȚIE ANUL II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

14.    1

Strategii interactive de predare – învăţare. Învăţarea prin cooperare

Prof. univ. dr. Cătălina Ulrich

30.01.2019/ora 16.00 - 18.00

Sala 6

15.    2

Managementul curriculumului

Lect.univ. dr. Firuța Tacea

21.01.2019

 

16.    3

Metode avansate de cercetare educaţională

Prof. univ. dr. Lucian Ciolan

22.01.2019/ora 16.00 -18.00

Amf. Damaschin

17.    4

Noile media în educație

Prof. univ. dr. Anca Nedelcu

31.01.2019

 

18.    5

Practica sub supervizare

Prof. univ. dr. Lavinia Bârlogeanu

23.01.2019/ora 13.00 -15.00

Sala 3

 

  1. MASTER - FORMAREA FORMATORILOR ANUL I

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Proiectarea și evaluarea programelor de formare

Prof. Madlen Șerban

21.01.2019/ora 16.00 - 20.00

Sala 7

2.        

Managementul proiectelor

Lect. dr. Magda Balica

23.01.2019/ora 17.00 - 20.00

Amf. Stoian

3.        

Formarea şi dezvoltarea resurselor umane în organizaţii – curs deschis

Asist Simona Iftimescu

22.01.2019/ora 17.00 - 20.00

Sala 7

4.        

Formarea formatorilor: metode şi tehnici

Prof. univ. dr. Lucian Ciolan

29.01.2019/ora 16.00 - 20.00

Sala 5

MASTER – FORMAREA FPRMATORILOR ANUL II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

19.    1

Analiza ocupaţională şi a calificărilor

Lect. univ. dr. Firuța Tacea

   

20.    2

Managementul situaţiilor de risc şi al situaţiilor de criză

Dr. Mugur Ciumăgeanu

   

21.    3

Construirea şi conducerea echipelor

Prof. univ. dr. Cătălina Ulrich

23.01.2019/ora 16.30

 

22.    4

Practica de training

Prof. univ. dr. Anca Nedelcu

22.01.2019/ora 17.30 - 19.30

Sala 2

 

5.MASTER- TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN PROCESELE DE COMUNICARE ANUL I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

23.    1

Specificul psihoterapiei pers. în dificultate

Prof. Mariana Popa

21.01.2019/ora 14.00 - 16.00

Sala 7

24.    2

Tulburări ale limbajului şi comunicării

Prof. Emil Verza

31.01.2018/ora 14.00

Amf. Motru

25.    3

Psihologia limbajului şi comunicării

Conf. Marilena Bratu

22.01.2019/ora 9.00 -11.00

Sala 5

 

 MASTER - TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN PROCESELE DE COMUNICARE ANUL II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.       1

Perspective în recuperarea psihopedagogică

Conf. Cristi Buică

06.02.2019/ora 14.00-16.00

Sala 515

2.       2

Relaţie şi determinare în tulburările comunicării şi tulburările neuromotorii

Conf. Cristi Buică

04.02.2019/ora 14.00-16.00

Sala 515

3.       3

Practică de specialitate

 Lect. Viorel Agheana

25.01.2019

 

4.       4

Psiholingvistică şi fonetică

Loredana Adriana Tudorache

31.01.2019

 
  1. MASTER – PSIHOPEDAGOGIA ȘCOLII INCLUZIVE ANUL I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

26.    1

Orientări teoretice şi practice

Prof. Doru Popovici

25.01.2019/ora 16.00 -18.00

Amf. Zlate

27.    2

Mediere școlară

Conf. Roxana Urea

30.01.2019/ora 16.00 -18.00

Amf. Zlate

28.    3

Statistica aplicată în PPS

Conf. Roxana Urea

07.02.2019/ora 10.00 -12.00

Sala 513 Leu

29.    4

Integr. elevilor cu hd. senzorial

Prof. Mariana Popa

21.01.2019//ora 14.00 -16.00

portofoliu

 

MASTER - PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE ANUL II

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Metode de cercetare în educația integrată și designul propunerilor de finanțare

Prof.univ.dr. Verginia Cretu

05.02.2019/ora 16.00 – 18.00

Sala 2

2.        

Psihopedagogia integrării elevilor cu tulburări de comportament

Prof.univ. Maria Neagoe

07.02.2019/ora 18.00 – 20.00

Sala 4

3.        

Tehnici de evaluare pentru integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES)

Conf. univ.dr. Emilia Oprișan

26.01.2019/ora 9.00 – 11.00

Sala 4

4.        

Activitatea de cercetare pentru pregatirea disertației

Conf. univ.dr. Emilia Oprișan

   

 

 

  1. MASTER - PEDAGOGII ALTERNATIVE ȘI ARTĂ TEATRALĂ ÎN EDUCAȚIE ANUL I

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Fundamente ale pedagogiilor alternative Montessori, Freinet

Prof. Anca Petrescu

26.01.2019/ora 10.00 – 12.00

Sala 6

2.        

Psihologia pozitivă aplicată în școală

Prof. univ. dr. Elena Stănculescu

25.01.2019/ora 14.00 – 16.00

Sala 6

3.        

Joc și improvizatie teatrală

Lect. Mihaela Betiu

19.01.2019/ora 14.00 – 16.00

UNATC - Sala 304

4.        

Alternative educaționale: perspectivă istorică

Conf. uni. dr. Diana Csorba

09.02.2019/ora 10.00 – 12.00

Sala 6

5.        

Paradigme în educația modernă și postmodernă

Prof. univ. dr. Sorin Cristea

08.02.2019/ora 10.00 – 12.00

Sala 6

 

MASTER – PEDAGOGII ALTERNATIVE ȘI ARTĂ TEATRALĂ ÎN EDUCAȚIE ANUL II

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

30.    1

Fundamente ale pedagogiei alternative  Step-By-Step

Cornelia Ștefănescu/Lect. univ. dr. Anca Petrescu

08.02.2019/ora 15.00 - 17.00

Sala 6

31.    2

Tehnici de retorică și comunicare eficientă

Alexandru Vlad

25.01.2019

UNATC

32.    3

Metode de cercetare educaţională

Cornelia Ștefănescu

09.02.2019/ora 9.00 - 17.00

Sala 7

33.    4

Practica de specialitate

Prof. uni. dr. Crenguța Oprea

07.02.2019

Sala 6

34.    5

Evaluarea în alternativele educaționale

Prof. univ. dr. Marin Manolescu

   

 

MASTER – EDUCAŢIE PRESECUNDARĂ. POLITICI ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE - ANUL I

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Locaţia

1

Formarea  cadrelor didactice. Politici si strategii europene

Prof. univ. dr. Romiţă Iucu

25.01.2019

14.00

Panduri, sala 7

2

Proiectarea si evaluarea programelor educationale. Bune practici in educatia presecundara

Conf. univ. dr. Adina Pescaru

31 01.2019

16.00

Panduri, sala 7

3

Abordari in teoriile moderne ale educatiei

Prof. univ. dr. Romiţă Iucu

25.01.2019

14.00

Panduri, sala 7

4

Metodologia cercetarii in stiintele  educatiei 

Prof. univ. dr. Lucian Ciolan

22.01.2019

16.00

Panduri, Sala 3

5

Perspective comparative ale educatiei la varstele mici

Conf. univ. dr. Diana Csorba

30.01.2019

15.30

Leu, sala 512

6

Practici de cunoastere psihologica

Lector univ. dr. Cristian Bucur

29.01.2019

14.00

Leu, sala 512

7

Etica si integritate academica

Lect.univ.dr. Marin Bălan

30.01.2019

16.00

Leu, sala 515

 

ANUL II

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Locaţia

1

Managementul instituţiilor de învăţământ

Lector univ. dr. Camelia Rădulescu

28.01.2019

16.00

Leu, Sala 512

2

Psihodiagnoza resurselor învăţării

Lector univ. dr. Cristian Bucur

30.01.2019

14.00

Leu, sala513

3

Practică de specialitate

Conf. univ. dr. Diana Csorba

21.01.2019

14.30

Leu, sala 512

4

Şcoala pentru diversitate

Conf. univ. dr. Diana Csorba

21.01.2019

14.30

Leu, sala 512

5

Demersuri educaţionale Consiliere şi orientare/om si societate

Prof. univ. dr/ Prof. Vasile Păsăilă

29.01.2019

15.00

Leu, sala 513

6

Mentoratul în educaţie

Prof univ. Dr. Marin Manolescu

25.01.2019

14.00

Leu, sala 512

 

MASTER – EDUCAŢIE TIMPURIE - ANUL I

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

 

Ora

Locaţia

1

Formarea profesionistilor pentru educatia timpurie

Prof. univ. dr. Ecaterina Vrăşmaş

22.01.2019

17.00

Leu, sala 503 bis

2

Cognitie si comportament la copilul mic

Lector univ. dr. Cristian Bucur

23.01.2019

17.00

Leu, sala 503 bis

3

Terapii in spectrul autist si ADHD

Lector univ. dr. Ruxandra Foloştină

21.01.2019

18.00

Leu, sala 503 bis

4

Practica si cercetare-actiune in educatia timpurie

Conf. univ. dr. Laura Ciolan

25.01.2019

17.00

Leu, sala 503 bis

5

Etica si integritate academica

Lect.univ.dr. Marin Bălan

30.01.2019

16.00

Leu, sala 515

 

ANUL II

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Locaţia

1

Strategii educaţionale în educația timpurie

Lector univ. dr. Firuţa Tacea

22.01.2019

16.00

Leu, sala 513

2

Parenting – educarea și ingrijirea copilului

Prof. univ. dr. Ecaterina Vrăşmaş

23.02.2019

17.00

Leu, sala 504

3

Dezvoltarea psihosocială și emoțională a copilului mic

Lector univ. dr. Cristian Bucur

31.01.2019

17.00

Leu, sala 513

4

Joc şi învăţare in copilaria timpurie

Conf. univ. dr Laura Ciolan

25.01.2019

15.00

Leu , sala 503 bis

 

MASTER – MENTORATUL ÎN EDUCAŢIE - ANUL I

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Locaţia

1

Managementul comunicării

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară

17,18,19.01.2019

16.00

Panduri, Sala 5

2

Cariera didactică

Prof. univ. dr. Romiţă Iucu

25.01.2019

14.00

Panduri, sala 4

3

Fundamentele mentoratului

Prof. univ. dr. Marin Manolescu

31.01.2019

16.00

Leu, Sala 512

4

Managementul calităţii

Prof. univ. dr. Ioan Neacşu

23.01.2019

15.00

Panduri, sala 7

5

Proiectarea şi evaluarea programelor educaţionale

Conf. univ. dr. Adina Pescaru

31.01.2019

16.00

Leu, Sala 510

6

Etica si integritate academica

Lect.univ.dr. Marin Bălan

30.01.2019

16.00

Leu, sala 515

ANUL II

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Locaţia

1

Perspective comparative ale educaţiei

Conf. univ. dr. Diana Csorba

23.01.2019

16.00

Leu, sala 502

2

Teorii şi modele psihogenetice

Prof. univ. dr.Ioan Negreţ

21.01.2019

16.00

Leu, Sala 510

3

Managementul instituţiilor de educaţie

Conf. Univ. dr. Vasile Molan

22.01.2019

16.00

Leu, Sala 502

4

Designul lecţiei

Conf. Univ. dr. Victoriţa Trif

25.01.2019

13.00

Leu, Sala 502

 

 

 

 

 

 

Ultima modificare Joi, 17 Ianuarie 2019 15:35
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.