PROGRAMARE MĂRIRI ȘI REEXAMINĂRI - SESIUNEA DE TOAMNĂ - 14.09.2018-21.09.2018 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

DOMENIUL PSIHOLOGIE

MASTER Psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Psihologie militară aplicată

Mincu Cornel

19.09.2018

09.00

 

2.       

Teoria și practica evaluării psihologice

Dragoș Iliescu

14.09.2018

10.00

 

3.       

Metodologia cercetării psihologice și analiza datelor

Romeo Cretu

21.09.2018

10.00

 

4.       

Diagnoză și intervenție organizațională

Eugen Avram

17.09.2018

16.00

 

5.       

Psihologia conflictelor și negocierii

Cornel Mincu

19.09.2018

09.00

 

6.       

Psihologie clinică

V. Marineanu

20.09.2018

16.30

 

7.       

Practică(dezvoltarea abilităților diplomatice)

Dobre Cristian

18.09.2018

17.00

 

MASTER Psihologie organizațională și managementul resurselor umane

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Metodologia cercetării în psihologia muncii/organizațională

Romeo Crețu

21.09.2018

10.00

 

2.       

Management organizațional

Eugen Avram

17.09.2018

16.00

 

3.       

Managementul talentelor și dezvoltarea carierei

Dragos Iliescu

14.09.2018

10.00

 

4.       

Recrutare și selecție de personal

Ovidiu Stroescu

14.09.2018

18.00

 

5.       

Evaluarea psihologică a personalului. Practică

D. Ionescu

14.09.2018

15.00

 

6.       

Construcția instrumentelor standardizate

Romeo Cretu

21.09.2018

10.00

 

7.       

Schimbare organizațională

Eugen Avram

17.09.2018

16.00

 

8.       

Practici de dezvoltare organizațională

Ovidiu Stroescu

14.09.2018

18.00

 

9.       

Dezvoltarea abilităților manageriale

Georgeta Pânișoara

17.09.2018

10.30

 

MASTER Sănătate ocupațională și performanța resursei umane

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Evaluarea diferențelor individuale în resurse umane

Dragoș Iliescu

14.09.2018

10.00

 

2.       

Evaluarea sănătății în mediul organizațional

Adrian Gorbănescu

11.09.2018

10.00

 

3.       

Metodologia cercetării în mediul organizațional

Andrei Ion

17.09.2018

09.00

 

4.       

Teorii în psihologia sănătății organizaționale

Coralia Sulea

14.09.2018

16.00

 

5.       

Practică

Dragos Iliescu

14.09.2018

10.00

 

6.       

Diagnoză organizațională

Ioana David

18.09.2018

10.00

 

7.       

Patologia comportamentului organizațional

Violeta Rotărescu

17.09.2018

14.00

 

8.       

Consiliere și consultanță organizațională

Cristian Popescu

20.09.2018

17.00

De contactat pe mail/telefon

9.       

Managementul riscului și siguranța ocupațională

Eugen avram

17.09.2018

16.00

 

10.   

Statistici multivariate

Andrei Ion

17.09.2018

09.00

 

MASTER Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Managementul stresului în activitățile de învățare

Cornel Mincu

19.09.2018

09.00

 

2.       

Analiza statistică a datelor

Ovidiu Pop

14.09.2018

10.00

 

3.       

Dezvoltarea personală la elevi și părinți

Florinda Golu

17.09.2018

10.00

 

4.       

Psihologia carierei

Valeria Negovan

-

-

 

5.       

Evaluare psihologică și psihodiagnoză

Florinda Golu

17.09.2018

10.00

 

6.       

Practică de specialitate I

Raluca Tomsa

18.09.2018

10.00

 

7.       

Metodologia cercetării în mediul educațional

Cornel Mincu

19.09.2018

09.00

 

8.       

Evaluarea psihologică în educație prin tehnici proiective

Florinda Golu

17.09.2018

10.00

 

9.       

Activarea resurselor și competențelor creative în consiulierea educațională

I. Costache

14.09.2018

12.00

 

10.   

Psihologie pozitivă aplicată în educație

Raluca Tomșa

18.09.2018

10.00

 

11.   

Practica de specialitate II

Florinda Golu

17.09.2018

10.00

 

 

MASTER Psihotraumatologie și asistare psihologică

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

                                                                                                       ANUL I

1.       

Psihologia traumei – partea generală

Diana Vasile

18.09.2018

12.00

 

2.       

Evaluarea psihologică clinică I

Cătălin Nedelcea

17.09.2018

10.00

 

3.       

Psihologia sănătății clinice

Eugen Avram

17.09.2018

16.00

 

4.       

Traumele timpurii și dezvoltarea umană

Marina Badea

18.09.2018

10.00

 

5.       

Psihologia traumei – partea specială

Diana Vasile

18.09.2018

12.00

 

6.       

Evaluare psihologică clinică II

Cătălin Nedelcea

17.09.2018

10.00

 

7.       

Formarea abilităților relaționale în consiliere și psihoterapie

Iulia Ciorbea

17.09.2018

10.00

 

8.       

Practica evaluării clinice

R. Draghici

18.09.2018

16.00

 

9.       

Metodologia cercetării clinice

Ioana Podină

14.09.2018

10.00

 

MASTER Psihologia Sănătăţii-Cercetare Clinică Şi Optimizare Comportamentală

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Psihologia sănătății

Eugen Avram

17.09.2018

16.00

 

2.       

Teoria și practica evaluării cognitive și comportamentale

Dragoș Iliescu

14.09.2018

10.00

-

3.       

Psihologie clinică

Cezar Giosan

17.09.2018

10.00

 

4.       

Practică (evaluare clinică)

Drăgănescu Claudia

18.09.2018

10.00

-

5.       

Metodologia cercetării și statistici multivariate

Ovidiu Pop

14.09.2018

10.00

 

6.       

Psihotraumatologie în bolile cronice

Roșca Cătălina

14.09.2018

14.00

 

7.       

Psihopatologie socială

Romeo Cretu

21.09.2018

10.00

 

8.       

Psihopatologie evoluționistă

Cezar Giosan

17.09.2018

10.00

 

MASTER : Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială, unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală

 

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

1.       

Psihodiagnoza funcționarii cognitive

Cătălin Nedelcea

18.09.2018

12.00

 

2.       

Psihodiagnoza personalitatii

Cătălin  Nedelcea

18.09.2018

12.00

 

3.       

Psihologie si terapie pre si

postnatala

ElenaVladislav

20.09.2018

13.30

 

4.       

Psihoterapia experiențială în tulburarile de anxietate

Cătălin Nedelcea

18.09.2018

12.00

 

5.       

Dezvoltare personală unificatoare și analiză didactică în gurp

Ligiana Petre

18.09.2018

10.00

 

MASTER : Psihologie clinică – evaluare și intervenție terapeutică

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

1.       

Evaluare psihologică în exapertiza capacității de muncă

Ligiana Petre

18.09.2018

10.00

 

2.       

Psihodiagnoza proiectivă a adultului

Elena Vladislav

20.09.2018

13.30

 

3.       

Elemente de psihosexologie

Sebastian Godeanu

18.09.2018

10.00

 

4.       

Psihiatrie si elemente de psihofarmacologie

Eduard Motoescu

18.09.2018

14.30

 

5.       

Cercetare și etică în psihologia clinică

Ovidiu Pop

14.09.2018

10.00

 

MASTER: Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

                          ANUL I

 

1.       

Psihopatologia copilului și a adolescentului

Marina Badea

18.09.2018

10.00

 

2.       

Psihodiagnoza proiectivă la copil și adolescent

Elena Vladislav

20.09.2018

10.00

 

3.       

Psihologia comportamentului sexual deviant

Laurențiu Mitrofan

19.09.2018

13.00

 

4.      .

Psihopatologia socială, a cuplului și a fmiliei

Laurențiu Mitrofan

19.09.2018

13.00

 

5.       

Evaluarea clinică a copilului, adolescentului și familiei

Elena Vladislav

20.09.2018

10.00

 

6.       

Prevenția și asistarea tinerilor cu risc de toxicodependență în context familial

Denisa Godeanu

18.09.2018

10.00

 

7.       

Abilitare  în analiza transgenerațională unificatoare

Denisa Godeanu

18.09.2018

10.00

 

8.       

Etică și metodologia cercetării în consilierea și terapia copilului, cuplului și a familiei

Ovidiu Pop

14.09.2018

10.00

 

9.       

Psihoterapii de familie și aplicații

Corina Acriș

17.09.2018

09.30

 

10.   

Psihoterapia experiențială a copilului (ludo și dramaterapie)

Elena Vladislav

20.09.2018

10.00

 

11.   

Practică de evaluare și consiliere a copilului, cuplului și familiei

Elena Vladislav

20.09.2018

10.00

 

 

 

MASTER: Managementul Formării Psihologilor În Psihologia Muncii, Transporturilor Și Serviciilor

 

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala                              

1.       

Personalitate și profesie

Dragos Iliescu

14.09.2018

10.00

 

2.        

Evaluarea psihologică a personalului și metode de cercetare a performanțelor în muncă

Mihaela Chraif

17.09.2018

12.00

 

3.        

Abordări moderne în cercetare de marketing și comportamentul consumatorului

Ioana David

18.09.2018

10.00

 

PROGRAMARE SESIUNI MĂRIRE NOTĂ

 ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 - SESIUNEA DE TOAMNĂ

PERIOADA 14 SEPTEMBRIE 2018 – 21 SEPTEMBRIE 2018

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

              MASTER - PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE

Nr.crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Directii moderne in consilierea si integrarea profesionala a elevilor cu handicap

Conf. Roxana Urea

18.09.2018/ora 11.00

 

2.        

Terapii educational recuperative

Prof.  Florin Verza

18.09.2018/ora 10.00

 

3.        

Educația pentru drepturile copilului

Lect. Viorel Agheană

21.09.2018/ora 10.00

 

           MASTER  - CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI

Nr.crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

 

Evaluarea psihologică I

Prof.  Nicolae Mitrofan

14.09.201/ora 10.00

 

 

Evaluarea psihologică II

Prof.  Nicolae Mitrofan

14.09.201/ora 10.00

 
 

Atitudini și abilități de consiliere

Prof. Gheorghe Tomșa

17.09.2018/ora 12.00

 

           MASTER – PEDAGOGII ALTERNATIVE ȘI ARTĂ TEATRALĂ ÎN EDUCAȚIE   

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Fundamente ale pedagogiilor alternative: Montessori, Freinet

Conf. Elena Rafailă/Lect. Anca Petresu

17.09.2018/ora 12.00

Leu

2.        

Practica de specialitate

Prof. Crenguța Oprea

19.09.2018/ora 15.00

 

3.        

Joc și improvizatie teatrală I

Betiu Mihaela

19.09.2018/ora 14.00

UNATC

4.        

Joc și improvizatie teatrală II

Florin Grigoraș

20.09.2018/ora 14.00

UNATC

           

 

 

 

 

PROGRAMARE SESIUNE SPECIALĂ

SESIUNEA DE TOAMNĂ (an II – 2017/2018)

14.09.2018-21.09.2018

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER-DOMENIUL PSIHOLOGIE

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

1.       

Practică (dezvoltarea abilităților academice)

Dobre Cristian

18.09.2018

17.00

 

2.       

Asistarea psihologică și psihoterapia copiilor traumatizati

Marina Badea

18.09.2018

10.00

 

3.       

Psihologie militară aplicată

Cornel Mincu

19.09.2018

09.00

 

4.       

Metodologia cercetării psihologice și analiza datelor

Romeo Crețu

21.09.2018

10.00

 

5.       

Cercetare psihologică aplicată în domeniul militar

Romeo Crețu

21.09.2018

10.00

 

6.       

Practică – stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Cornel Mincu

19.09.2018

09.00

 

7.       

Metodologia cercetării în mediul educațional

Andrei Ion

17.09.2018

09.00

 

8.       

Teorii în psihologia sănătății ocupaționale

Coralia Sulea

14.09.2018

16.00

 

9.       

Calitatea vieții la locul de muncă și dezvoltarea excelenței

Violeta Rotărescu

17.09.2018

14.00

 

10.   

Consiliere psihologică în context organizațional

Ioana Podină

14.09.2018

10.00

 

11.   

Legislația în domeniul muncii și sănătății ocupaționale

Gelu Moraru

17.09.2018

17.00

 

 

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.