PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE PERIOADA 04 - 30.06. 2018

PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE

PERIOADA 04 - 30.06. 2018

Programul de studiu: PSIHOLOGIE (IF)

ANUL I (2017-2018)

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala/Amf.

1.        

Introducere în psihologia socială

Laurențiu Mitrofan

04.06.2018

13:30-15:00

Motru

2.        

Bazele teoretice ale evaluării psihologice

Cătălin Nedelcea

08.06.2018

08:00-12:00

Motru+ Zlate

3.        

Psihologia dezvoltării I

Florinda Golu

11.06.2018

10:00-13:00

Stoian

4.        

Statistică psihologică și prelucrarea informatizata a datelor

Ovidiu Pop

14.06.2018

15.06.2018

09:00-10:00

Motru+ Zlate

5.        

Fundamentele psihologiei II

Eugen Avram

20.06.2018

10:00-15:00

Motru

6.        

Metodologia cercetarii psihologice

Cornel Mincu

26.06.2018

27.06.2018

09:00-14.00

Damaschin

7.        

Psihologie experimentală

Mihaela Chraif

29.06.2018

10:00-15:00

Motru +Zlate

ANUL II (2017-2018) - Seria 1

1.        

Practică profesională și de cercetare

Luca A.

04. 06

10-14

Laborator psihodiagnostic

2.        

Psihologie organizațională

Pânișoară G.

05. 06

8,30-9,45

Motru

3.        

Psihologia învățării

Pânișoară G.

08. 06

8,30-9,45

Stoian

4.        

Psihologie cognitivă

Rotărescu V.

13. 06

9-13

Motru

5.        

Psihologia muncii

Iliescu D.

17. 06

10-12

Motru + Damaschin

6.        

Psihopatologie

Trifu S.

22. 06

16-17,30

Motru

7.        

Evaluarea psihologică a personalității și a comportamentului adaptativ

Ion A.

26. 06

9-13

Motru

8.        

Introducere în psihoterapie

Godeanu D.

29. 06

9-10,30

Stoian

ANUL II (2017-2018) - Seria 2

1.        

Practică profesională și de cercetare

Luca A.

04. 06

10-14

Laborator sihodiagnostic

2.        

Psihologie organizațională

Pânișoară G.

05. 06

9,00-10,30

Motru

3.        

Psihologia învățării

Pânișoară G.

08. 06

9-10,30

Stoian

4.        

Psihologie cognitivă

Rotărescu V.

13. 06

9-13

Motru

5.        

Psihologia muncii

Iliescu D.

17. 06

10-12

Motru + Damaschin

6.        

Psihopatologie

Trifu S.

22. 06

17-19

Motru

7.        

Evaluarea psihologică a personalității și a comportamentului adaptativ

Ion A.

26. 06

9-13

Motru

8.        

Introducere în psihoterapie

Godeanu D.

29. 06

10,40-12

Stoian

Programul de studiu: PEDAGOGIE AN I (2017-2018)

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala/Amf.

1.        

Teoria și metodologia curriculumului

Firuta Tacea

05.06.2018

10,00

 Amf. Stoian

2.        

Psihologia personalității

Eugen Avram

11.06.2018

10,00

 Amf. Motru

3.        

Istoria pedagogiei

Viorel Nicolescu

19.06.2018

10,00

Leu sala 513

4.        

Educație interculturală

Anca Nedelcu

18.06.2018

13,00

Amf. Zlate

5.        

Teoria și prcatica educației civice

Catalina Urlich

08.06.2018

12,00

 Amf. Zlate

6.        

Educație timpurie

Ecaterina Vrasmas

14.06.2018

9,00

Amf. Damashin

7.        

Filosofia educației

Lavinia Barlogeanu

06.06.2018

11,00

Amf. Damaschin

8.        

Practică profesională

Mihaela Stingu

21.06.2018

9,30

Sala Management Panduri

PEDAGOGIE AN II (2017-2018)

1.        

Instruire asistată de calculator

Lect. D. Iordache

08.06.2018

12,00-14,00

Amf MOTRU

2.        

Teoria și metodologia evaluării

Lect.Oana Mosoiu

07.06.2018

9,30-11,30

Amf ZLATE

3.        

Politici educaționale și sociale

Prof. Lucian Ciolan

12.06.2018

12,00-14,00

Amf MOTRU

4.        

Sociologia educației

Prof. Catalina Ulrich

22.06.2018

10,00-12,00

Amf MOTRU

5.        

Educație nonformală și dezvoltare comunitară

Lect. Oana Mosoiu

05.06.2018

9,30-11,30

Amf ZLATE

6.        

Managementul clasei de elevi

Prof. Romita Iucu

14.06.2018

10,30-12,30

Amf STOIAN

 

Programul de studiu: PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA AN I (2017-2018)

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala/Amf.

1.        

Teoria și metodologia curriculumului

Firuta Tacea

05.06.2018

10,00

 Amf. Stoian

2.        

Psihologia adolescentului și adultului

Bratu Marilena

18.06.2018

14,00

 Amf. Stoian

3.        

Psihologia educației

Buica Cristian

14.06.2018

14,00

Amf. Damaschin

4.        

Psihologia personalității

Eugen Avram

11.06.2018

10,00

Amf. Motru

5.        

Diagnoză și intervenție în tulburările de învățare

Buica Cristian

21.06.2018

14,00

Amf. Damaschin

6.        

Psihopedagogia adultilor cu handicap

Agheana Viorel

08.06.2018

14,00

Amf. Damaschin

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA AN II  (2017-2018)

1.        

Teoria și practica evaluării

F. Tacea

20.06.2018

10,00-12,00

Amf. Damaschin

2.        

Metodologia cercetării psihopedagogice

R.Folostina

18.06.2018

14,00-16,00

Amf. Damaschin

3.        

Terapia tulburărilor de limbaj

V.Agheana

04.06.2018

10,00-12,00

Amf. Zlate

4.        

Psihodiagnosticul personalității cu dizabilități

V.Agheana

15.06.2018

10,00-12,00

Amf. Damaschin

5.        

Statistică în psihopedagogie specială

R.Urea

12.06.2018

13.06.2018

10,00-16,00

Sala 4

6.        

Didactica învățământului special și integrat

L.Tudorache

26.06.2018

10,00-17,00

Sala 4

7.        

Instruire asistată de calculator

A.Visan

08.06.2018

12,00-14,00

Amf. MOTRU

8.        

Practică profesională

V.Vartic

18.06.2018

13,00-14,00

Amf. Damaschin

 

Ultima modificare Duminică, 03 Iunie 2018 23:22
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.