Studenți

 • amfiteatru 1
 • amfiteatru 2
 • amfiteatru 3
 • amfiteatru 4
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

COM_MINITEKWALL_FILTER_BY_CATEGORY
18 Iunie 2018

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o…

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o Identitate Completă în Carieră  - PRACTICC -   Acest mesaj îți este dedicat și te contactăm din partea FPSE. Dragă…
16 Iunie 2018

Curs postuniversitar NIVEL II - 2018 Programare restanțe și examene

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Curs postuniversitar NIVEL II - 2018 Programare restanțe și examene Nr.crt. Data Ora Disciplina Profesor Sediul unde se desfășoară 1.        25.06 10,00 Didactica domeniului – Științe umane Adina Pescaru Complex Leu 2.        25.06…
15 Iunie 2018

Examen de absolvire - Nivel II (Modul psihopedagogic)

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Examen de absolvire - Nivel II (Modul psihopedagogic) - 18 iunie 2018, ora 9:00, Complex Leu, etaj 5 Comisia 1 - sala 512 (A-F), Comisia 2 - sala 515 (G-N), Comisia 3 - sala 502…
14 Iunie 2018

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE NIVELUL I – PROMOȚIA 2018

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI Departamentul de Formare a Profesorilor   ANUNȚ SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE NIVELUL I – PROMOȚIA 2018   FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 18 iunie ora 11.00,…
03 Iunie 2018

Programul de masterat "Open Mind - An International Master Program in Cognitive Science"

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

OPEN MIND is a two-year master program in cognitive science, taught by an international group of experts from relevant disciplines of cognitive science. The language of instruction and professional communication is English. The classes are…

PROGRAMAREA SESIUNII DE RESTANȚE PERIOADA 28.05.2018-02.06.2018 DOMENIUL: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

PROGRAMAREA SESIUNII DE RESTANȚE

PERIOADA 28.05.2018-02.06.2018

DOMENIUL: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 1. 1. MASTER - CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Planificarea și dzvoltarea carierei

Conf. Cosmina Mironov

30.05.2018/ora 15.30

 

2.        

Consiliere și terapie de familie

Conf. Mariana Popa

30.05.2018/ora 10.00

 

3.        

Consilierea elevilor cu dificultăți de învățare

Prof. Ecaterina Vrasmaș

02.06.2018/ora 9.00

 

4.        

Managementul resurselor umane

Prof. Ioan Neacșu

31.05.201/ora 14.00

 

5.        

Tehnici de comunicare în consiliere

Prof. Ecaterina Vrasmaș

02.06.2018/ora 9.00

 

6.        

Managementul stresului

Prof. Elena Stănculescu

29.05.2018/ora 10.00

 

7.        

Practică în consiliere

Conf. Cosmina Mironov

30.05.2018/ora 15.30

 
 1. 2. MASTER - MANAGEMENTUL ȘI EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Metode avansate de cercetare

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

2.        

Managementul calităţii în educaţie

Prof. Ioan Neacșu

31.05.2018/ora 14.00

 

3.        

Managementul proiectelor

Dr. Magda Balica

29.05.2018/ora 10.00

 

4.        

Tehnologii de Informare și Comunicare (TIC) în managementul organizaţiilor educaţionale

Prof. Bogdan Logofătu

02.06.2018/ora 9.00

Sala 219 –Fac. de Drept

5.        

Analiza şi dezvoltarea politicilor educaţionale

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

 

6.        

Practică de cercetare

Conf. Firuța Tacea

30.05.2018/ora 11.00

 
 1. 3. MASTER – ÎNVĂȚARE, INOVARE ȘI COACHING ÎN EDUCAȚIE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Strategii interctive de predare – învățare. Învățare prin cooperare

Prof. Cătălina Ulrich

   

2.        

Managementul curriculumului

Lect. Firuța Tacea

30.05.2018/ora 11.00

 

3.        

Noile media în educație

Prof. Anca Nedelcu

31.05.2018/ora 14.00

 

4.        

Metode avansate de cercetare educațională

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

5.        

Practica sub supervizare

Prof Lavinia Bârlogeanu

30.05.2018/ora 14.00

 

6.        

Tendințe în domeniul formării şi dezvoltării profesionale

Prof. Romiță Iucu

   

7.        

Formare în coaching: metode si tehnici

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

8.        

Managementul comunicării şi al conflictelor educaționale

Prof.Ovidiu Pânișoară

e-mail

 

9.        

Autobiografiile educative

Prof Lavinia Bârlogeanu

30.05.2018/ora 14.00

 

10.    

Dezvoltarea şi evaluarea programelor educaţionale

Prof. Marin Manolescu

29.05.2018/ora 11.00

Leu

 1. 4. MASTER - FORMAREA FORMATORILOR

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Formarea si dezvoltarea resurselor umane in organizatii

Cristian Scholtes

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

2.        

Practica de training

Prof. Anca Nedelcu

31.05.2018/ora 14.00

 

3.        

Consultanță de proces, coaching și mentorat

Marian Staș

   

4.        

Leadership în economia cunoașterii

Prof. Magdalena Platis

29.05.2018/ora 10.00

Univ. Nicolae Titulescu,

 Amf. 3

5.        

Managementul performanței

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

6.        

Practica de cercetare

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

 

 1. 5. MASTER - TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN PROCESELE DE COMUNICARE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Consiliere psihopedagogică și în asisitența socială

Lect. Valentina Vartic

29.05.2018/ora 10.00

 

2.        

Relație și determinare în tulburările comunicării și tulburările neuromotorii

Lect. Buică-Belciu Cristian

31.05.23018/ora 14.00

 

3.        

Perspective în recuperarea psihopedagogică

Lect. Buică-Belciu Cristian

31.05.23018/ora 14.00

 

4.        

Psiholingvistică și fonetică

Conf. Maria Neagoe

   

5.        

Practică de specialitate

Viorel Agheană

29.05.2018/ora 14.00

 

6.        

Ergoterapie, artterapie, ludoterapie

Prof. Florin Verza

31.05.2018/ora 11.00

 

7.        

Metode și tehnici de cercetare în psihopedagogia specială

Prof. Verginia Crețu

29.05.2018/ora 14.00

 

8.        

Programe de comunicare și limbaje augmentaive

Prof.univ. Doru Popovici

29.05.2018/ora 12.00

 

9.        

Activități de cercetare pentru pregătirea dizertației

Prof. Florin Verza

31.05.2018/ora 11.00

 
 1. 6. MASTER - PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Educația pentru drepturile copilului

Prof. Verginia Cretu

29.05.2018/ora 14.00

 

2.        

Directii moderne

Conf. Roxana Urea

29.05.2018/ora 14.00

 

3.        

Terappi educational recuperative

Prof. Florin Verza

31.05.2018/ora 11.00

 

4.        

Tehnici de evaluare pentru integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES)

Lect. Emilia Oprișan

30.05.2018/ora 10.00

 

5.        

Metode de cercetare în educația integrate și designul propunerilor de finanțare

Prof. Verginia Cretu

29.05.2018/ora 14.00

 

6.        

Activitate de cercetare pentru pregătirea dizertației

Lect. Emilia Oprișan

30.05.2018/ora 10.00

 

7.        

Psihopedagogia integrării elevilor cu tulburări de comportament

Conf. Mariana Popa

30.05.2018/ora 10.00

 

8.        

Strategii de integrare educațională pentru elevii supradotați

Prof.univ. Doru Popovici

29.05.2018/ora 12.00

 

9.        

Teoria și practica conducerii organizațiilor pentru persoanele cu handicap

Prof.univ.dr Florin Verza

31.05.2018/ora 11.00

 

10.     

Practica de specialitate

Asist. Viorel Agheană

29.05.2018/ora 14.00

 

11.     

Terapie coupațională

Prof.univ. Doru Popovici

29.05.2018/ora 12.00

 
 1. 7. MASTER - PEDAGOGII ALTERNATIVE ȘI ARTĂ TEATRALĂ ÎN EDUCAȚIE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data

Sala

1.        

Strategii didactice interactive de stimulare a inteligenţelor multiple

Prof. Crenguța Oprea

30.05.2018/ora 14.00-16.00

 

2.        

Inteligența emoțională  în  copilărie și adolescență

Prof. Elena Stănculescu

29.05.2018/ora 10.00-12.00

 

3.        

Fundamente ale pedagogiilor alternative: Montessori, Freinet

Prof. Elena Rafailă / Lect. Anca Petrescu

31.05.2018/ora 15.00

Leu

4.        

Alternative educaționale: perspectivă istorică

Conf.  Diana Csorba

31.05.2018/ora 14.00

 

1.        

Fundamente ale Pedagogiei alternative Step-by-step

Lect. Cornelia Stefănescu

31.05.2018/ora 13.00

 

2.        

Metode de cercetare educațională

Lect. Cornelia Stefănescu

31.05.2018/ora 13.00

 

3.        

Tehnici de retorică și comunicare eficientă

Dr. Alexandru Vlad

30.05.2018/ora 16.00

Sala 6

4.        

Practică de specialitate

Prof. Crenguța Oprea

30.05.2018/ora 14.00-16.00

 

5.        

Dimensiunea reflexivă a profesiei didactice

Prof. Vasile Molan

   

6.        

Evaluarea în alternativele educaționale

Prof. Marin Manolescu

29.05.2018/ora 11.00

Leu

7.        

Managementul conflictelor educaționale

Lect. Cornelia Stefănescu

31.05.2018/ora 13.00

 

8.        

Teatrul în educație

Dr. Alexandru Vlad

30.05.2018/ora 16.00

Sala 6

9.        

Practica spectacolului educativ

Prof. Crenguța Oprea

30.05.2018/ora 14.00-16.00

 

10.     

Mastery learning și învățarea cooperativă

Prof. Ion Negreț

29.05.2018/ora 9.00

Fac. de Istorie-Amf. Iorga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.