EXAMEN FINALIZARE STUDII (LICENȚĂ/DISERTAȚIE) - SESIUNEA IUNIE 2018

EXAMEN FINALIZARE STUDII

(LICENȚĂ/DISERTAȚIE)

 SESIUNEA IUNIE 2018

 

LICENȚĂ

Înscrieri : 11-14 iunie 2018                 

Program: Luni – Joi  10.00 - 15.00                                                                                                            

Acte necesare pentru înscriere:

- fişă de înscriere (descarca de mai jos)

Psihologie   Pedagogie  Psihopedagogie Speciala Pedagogia învățământului primar și preșcolar

- fişă de lichidare vizată doar la Biblioteca facultăţii (descarca de mai jos)

Psihologie  Pedagogie   Psihopedagogie Speciala Pedagogia învățământului primar și preșcolar

- declarație tip privind originalitatea lucrării (descarca de mai jos)

Psihologie  Pedagogie  Psihopedagogie Speciala  Pedagogia învățământului primar și preșcolar

- două fotografii dimensiuni ¾ pe hârtie fotografică (scris numele titularului pe verso)

- diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul

- certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul

- certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul ( unde este cazul)

- copie CI

- lucrarea de licenţă

- CD/DVD cu forma electronică a lucrării de licenţă în format pdf (atasat la sfârșitul lucrării)

- referatul tip de evaluare a lucrării de licenţă de către coordonatorul ştiinţific (descarcă de aici)

- chitanta taxa sustinere examen – dacă este cazul - (175 lei/probă – pentru repetarea examenului / probei de examen nepromovate; taxa se achita in cont BCR deschis la sector 5: RO51RNCB0076010452620069)

 

DISERTAȚIE

Înscrieri : 11-14 iunie 2018

Program cu publicul:  Luni – joi  orele 10.00 - 15.00

Acte necesare pentru înscriere:

- fişă de înscriere (descarca de aici)

- fişă de lichidare vizată doar la Biblioteca facultăţii (descarca de aici)

- declarație tip privind originalitatea lucrării (descarca de aici)

- două fotografii dimensiuni ¾ pe hârtie fotografică (scris numele titularului pe verso)

- diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul

- diploma de licență în copie certificată conform cu originalul

- certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul

- certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul ( unde este cazul)

- copie CI

- lucrarea de disertație

- CV europass (pentru absolvenții programelor din domeniul Psihologie)

- CD/DVD cu forma electronică a lucrării de disertație în format pdf (atasat la sfârșitul lucrării)

- referatul tip de evaluare a lucrării de disertație de către coordonatorul ştiinţific

- chitanta taxa sustinere examen – dacă este cazul - (175 lei – pentru repetarea examenului  de disertație dacă a fost nepromovat; taxa se achita în cont BCR deschis la sector 5: RO51RNCB0076010452620069)

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL III STUDII LICENȚĂ / ANUL II STUDII MASTER

Perioada de ridicare a diplomelor de bacalaureat/licență (depuse în original la dosarul de înscriere) este 8 – 31 mai 2018.

Cererile pentru susținerea restanțelor din anii anteriori se depun la secretariat în perioada  14 – 17 mai 2018.

Examenele restante  din anii anteriori/anul curent universitar se pot susține în perioada 28 mai – 2 iunie 2018.

Cererile pentru reexaminări/măriri de note se depun la secretariat în perioada 28 mai - 2 iunie 2018.

Reexaminările/măriri de note se pot susține în perioada 3 - 6 iunie 2018.

Pentru a treia prezentare cererea va fi însoțită de copia chitanței de achitare a taxei de reexaminare - 50 lei/disciplină.

Taxa se achită în contul BCR - RO51RNCB0076010452620069.

PROGRAM SECRETARIAT          LUNI-JOI             13.00 – 15.00

 

Ultima modificare Marți, 05 Iunie 2018 12:36
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.