RECLASIFICARE STUDENTI – BUGET/TAXĂ anul univ. 2017/2018

RECLASIFICARE STUDENTI – BUGET/TAXĂ

anul univ. 2017/2018

 

NUMĂRUL LOCURILOR DE LA BUGET

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Program de studii

Nr. locuri buget

Total

din care  locuri buget cazuri sociale

PSIHOLOGIE – an II

111

16

PSIHOLOGIE – an III

107

16

PEDAGOGIE – an II

59

8

PEDAGOGIE – an III

58

8

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – an II

64

9

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – an III

62

9

PIPP BUCUREȘTI – an II

75

11

PIPP BUCUREȘTI – an III

75

11

PIPP BUZĂU – an II

38

5

PIPP BUZĂU – an III

37

5

PIPP FOCȘANI – an II

38

5

PIPP FOCȘANI – an III

37

5

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Program de studii

Nr. locuri buget

Total

din care  locuri buget cazuri sociale

Psihodiagnoza, psihoterapie experientiala unificatoare (PEU) si dezvoltare personala

15

2

Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei

15

2

Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică

15

2

Managementul formării psihologilor în psihologia  muncii, transporturilor şi serviciilor

17

2

Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane

19

2

Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale

20

3

Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane

19

2

Psihotraumatologie și asistare psihologică

19

2

Psihologia sanatatii - cercetare și optimizare comportamentală

19

2

Evaluare și interventie psihologica în domeniul educațional

14

2

Formarea formatorilor

16

2

Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor educationale

16

2

Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei

17

2

Învățare, inovare și coaching în educație

17

2

Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare.

16

2

Psihopedagogia şcolii incluzive

20

3

Terapia logopedică în procesele de comunicare

19

2

Educație timpurie

18

2

Pedagogii alternative și artă teatrală în educație

20

3

Mentoratul în educație

15

2

Management educational (Focșani)

12

1

Management educational (Buzău)

12

1

  • Pentru cazurile sociale - documentele se depun la secretariatul de profil (în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor) în perioada 10 – 17 octombrie 2017, in timpul programului cu publicul.
  • Locurile rămase disponibile dupa alocarea celor pentru cazurilor sociale se vor distribui in conformitate cu Regulamentul de activitate profesională a studenților (nu se iau în calcul disciplinele facultative la calculul punctajului).

CRITERII DE DEPARTAJARE 

 

  1. După reclasificarea studenților care se încadrează în cazuri sociale, se reclasifica ceilalți studenți astfel:.
    1. În cazul în care punctajul obținut de studenți este identic, departajarea se va face în funcție de media generala a anului de curren;
    2. La acelasi punctaj și aceeasi medie, studentii care nu se vor incadra în numărul de locuri de la buget, vor fi clasificati folosind următoarele criterii, după caz:

- Punctajul obținut de student în anul anterior de studii;

   - Media generala a anului anterior de studii;

   - Media de admitere.

  1. Studenții clasificați  pe locurile cu taxă, în urma aplicării  criteriilor de la pct. b, vor beneficia de scutire de taxa pentru anul universitar current, pe baza unei cereri, depusă la Secretariat în termen de 48 ore de la data afișării reclasificării.

NOTĂ: Punctajul obținut de studenți în vederea reclasificării pe locurile de la buget/taxă se poate verifica  la avizierul facultății.

 

 Orice inadvertență se semnalează la Secretariat.

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.