PROGRAMARE EXAMENE DE MĂRIRI ȘI REEXAMINĂRI DIN SESIUNEA DE TOAMNĂ 14.09.2017-22.09.2017 STUDII UNIVERSITARE DE MASTER-DOMENIUL PSIHOLOGIE

PROGRAMARE EXAMENE DE MĂRIRI ȘI REEXAMINĂRI

DIN SESIUNEA DE TOAMNĂ

14.09.2017-22.09.2017

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER-DOMENIUL PSIHOLOGIE

 

MASTER Psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Psihologie militară aplicată

Mincu Cornel

15.09.2017

10.00

 

2.       

Psihologie judiciară și penitenciară

Adrian Gorbănescu

14.09.2017

8.00

 

3.       

Analiza muncii, selecție și evaluare de personal

Mihaela Chraif

14.09.2017

14.00

 

4.       

Teoria și practica evaluării psihologice

Dragoș Iliescu

14.09.2017

10.00

 

5.       

Practică de specialitate

Ana Moise

     

6.       

Metodologia cercetării psihologice și analiza datelor

Romeo Cretu

18.09.2017

09.00

 

7.       

Diagnoză și intervenție organizațională

Eugen Avram

18.09.2017

12.00

 

8.       

Psihologia conflictelor și negocierii

Cornel Mincu

15.09.2017

10.00

 

9.       

Psihologie clinică

V. Marineanu

18.09.2017

15.30

 

10.   

Practică(dezvoltarea abilităților diplomatice)

Dobre Cristian

18.09.2017

18.00

 

11.   

Evaluare psihosomatică (curs facultativ)

Ruxandra Rascanu

-

-

 

MASTER Psihologie organizațională și managementul resurselor umane

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Metodologia cercetării în psihologia muncii/organizațională

Romeo Crețu

18.09.2017

09.00

 

2.       

Management organizațional

Eugen Avram

18.09.2017

12.00

 

3.       

Managementul talentelor și dezvoltarea carierei

Dragos Iliescu

14.09.2017

10.00

 

4.       

Recrutare și selecție de personal

Ovidiu Stroescu

-

-

 

5.       

Practică

Mihai Ciolacu

-

-

 

6.       

Construcția instrumentelor standardizate

Romeo Cretu

-

-

 

7.       

Schimbare organizațională

Eugen Avram

-

-

 

8.       

Dezvoltare organizațională

Ovidiu Stroescu

18.09.2017

12.00

 

9.       

Dezvoltarea abilităților manageriale

Georgeta Pânișoara

-

-

 

10.   

Evaluarea personalului

M. Chraif

14.09.2017

14.00

 

MASTER Sănătate ocupațională și performanța resursei umane

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Evaluarea diferențelor individuale în resurse umane

Dragoș Iliescu

14.09.2017

10.00

 

2.       

Evaluarea sănătății în mediul organizațional

Catalin Nedelcea

Adrian Gorbănescu

-

-

 

3.       

Metodologia cercetării în mediul organizațional

Andrei Ion

-

-

 

4.       

Diagnoză organizațională

Ioana David

-

-

 

5.       

Practică

Dragos Iliescu

-

-

 

6.       

Teorii în psihologia sănătății ocupaționale

Coralia Sulea

-

-

 

7.       

Patologia comportamentului organizațional

Violeta Rotărescu

22.09.2017

12.00

 

8.       

Consiliere și consultanță organizațională

Cristian Popescu

-

-

 

9.       

Managementul riscului și siguranța ocupațională

Eugen Avram

18.09.2017

12.00

 

10.   

Statistici multivariate

Andrei Ion

21.09.2017

9.30

 

MASTER Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Managementul stresului în activitățile de învățare

Cornel Mincu

-

--

 

2.       

Analiza statistică a datelor

Ovidiu Pop

-

-

 

3.       

Dezvoltarea personală la elevi și părinți

Florinda Golu

-

-

 

4.       

Psihologia carierei

Valeria Negovan

-

-

 

5.       

Evaluare psihologică și psihodiagnoză

Florinda Golu

19.09.2017

10.00

 

6.       

Practică de specialitate

Florinda Golu

-

-

 

7.       

Metodologia cercetării în mediul educațional

Cornel Mincu

-

-

 

8.       

Evaluarea psihologică în educație prin tehnici proiective

Florinda Golu

-

-

 

9.       

Programe de prevenție-intervenție primară

Lucian Alecu

-

-

 

10.   

Psihologie pozitivă aplicată în educație

Valeria Negovan

-

-

 

11.   

Practica de specialitate

Florinda Golu

-

-

 

12.   

Neurobiologia atașamentului la copii

Alin Cotiga

-

-

 

 

 

 

MASTER Psihotraumatologie și asistare psihologică

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

                                                                                                       ANUL I

1.       

Traumă psihică, sănătate și psihopatologie

Diana Vasile

19.09.2017

10.00

 

2.       

Traumele timpurii și dezvoltarea umană

Marina Badea

19.09.2017

13.00

 

3.       

Psihologia sănătății clinice

Eugen Avram

-

-

 

4.       

Formarea abilităților relaționale

Iulia Ciorbea

(Adrian Gorbanescu)

19.09.2017

08.00

 

5.       

Evaluarea psihologică a persoanelor traumatizate

Cătălin Nedelcea

 (Adrian Gorbanescu)

19.09.2017

08.00

 

6.       

Psihotraumatologia specială

Diana Vasile

19.09.2017

10.00

 

7.       

Metodologia cercetării clinice

Ioana Podina

14.09.2017

10.00

 

8.       

Statistici multivariate

Adrian Gorbanescu

14.09.2017

8.00

 

9.       

Practica evaluării clinice

Rozeta Draghici

-

-

 

10.   

Intervenții psihologice. De la evaluarea clinică la psihoterapie

Catalin Nedelcea

(Adrian Gorbanescu)

19.09.2017

08.00

 

MASTER Psihologia Sănătăţii-Cercetare Clinică Şi Optimizare Comportamentală

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL I

1.       

Psihologia sănătății

Eugen Avram

-

-

 

2.       

Hipnoză clinică

Irina Holdevici

-

-

 

3.       

Psihotraumatologie

Diana Vasile

-

-

 

4.       

Psihologie clinică

Cezar Giosan

-

-

 

5.       

Psihiatrie

Simona Trifu

-

-

 

6.       

Practică (aplicații clinice)

Ovidiu Stroescu

-

-

 

7.       

Psihoterapii cognitiv-comportamentale

Irina Holdevici

-

-

 

8.       

Metodologia cercetării și statistici multivariate

Ovidiu Pop

-

-

 

9.       

Teoria și practica evaluării cognbitive și comportamentale

Dragos Iliescu

-

-

 

10.   

Psihopatologie socială

Romeo Cretu

-

-

 

11.   

Psihopatologie evoluționistă

Cezar Giosan

-

-

 

12.   

Evaluare și intervenții în tulburările sexuale (curs facultativ)

-

-

-

 

MASTER : Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială, unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală

 

ANUL  I (2016-2017)

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

1.      

Programare neurolingvistica si

managementul stresului

Cătălin Nedelcea

19.09.2017

8.00

 

2.      

Psihodiagnoza personalitatii

Cătălin  Nedelcea

19.09.2017

8.00

 

3.      

Bazele psihodiagnostice ale terapiilor experentiale

Denisa Godeanu

20.09.2017

11.00

 

4.      

Psihodiagnoza proiectiva si experentiala

Marina Badea

19.09.2017

11.00

 

MASTER : Psihologie clinică – evaluare și intervenție terapeutică

ANUL  I (2016-2017)

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

1.       

Psihodiagnoza proiectivă a adultului

Elena Vladislav

-

-

 

2.       

Psihiatrie si elemente de psihofarmacologie,

E. Motoescu

19.09.2017

15.00

 

3.       

Psihologie clinică

Ligiana Petre

-

-

 

4.       

Evaluarea psihologică in expertiza capacității de muncă a bolnavilor psihici

Ligiana Petre

-

-

 

5.       

Elemente de psihosexologie

Sebastian Godeanu

-

-

 

6.       

Psihoterapii scurte si consiliere de suport,

Bogdan Ion

-

-

 

7.       

Stagiu practic de evaluare si consiliere psihologica

Denisa Godeanu

-

-

 

8.       

Cercetare si etica in psihologia clinica

Ovidiu Pop

14.09.2017

12.00

 

 

MASTER: Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei

Nr. crt.

Disciplina

 

Profesor

Data

Ora/Sală

ANUL I – Sem I

  1.  

Psihopatologia copilului și a adolescentului

Marina Badea

19.09.2017

13.00

  1.  

Analiză didactică și dezvoltare personală în grup experiențial (PEU)

Sebastian Godeanu

20.09.2017

11.00

  1.  

Psihodiagnoza proiectivă la copil și adolescent

Elena Vladislav

18.09.2017

10.00

  1.  

Psihologia comportamentului sexual deviant

Laurențiu Mitrofan

-

-

  1. .

Psihopatologia socială, a cuplului și a fmiliei

Laurențiu Mitrofan

-

-

  1.  

Practică de evaluare și consiliere a copilului, cuplului și familiei

Elena Vladislav

18.09.2017

10.00

ANUL I – Sem II

1.       

Prevenția și asistarea tinerilor cu risc de toxicodependență în context familial

Denisa Godeanu

-

-

2.       

Abilitarea  în analiza transgenerațională unificatoare

Denisa Godeanu

-

-

3.       

Tehnici experiențiale de optimizare a comunicării în cuplu

Sebastian Godeanu

20.09.2017

11.00

4.       

Psihoterapii de familie și aplicații

Corina Acriș

14.09.2017

13.30

5.      .

Psihoterapia experiențială a copilului (ludo și dramaterapie)

Elena Vladislav

18.09.2017

10.00

6.       

Practică de evaluare și consiliere a copilului, cuplului și familiei

Elena Vladislav

18.09.2017

10.00

7.       

Curs facultativ: Consiliere psihologică și psihoterapie din perspectivă umanistă

Lucian Alecu

-

-

MASTER: Managementul Formării Psihologilor În Psihologia Muncii, Transporturilor Și Serviciilor

 

ANUL  I (2016-2017)

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data

 

Ora

Sala

 

1

Abordări moderne în cercetarea de marketing și comportamentul consumatorului

 Asist. Dr. Ioana David

-

-

 

2

Evaluarea psihologică a personalului și metode de cercetare a performanțelor în muncă

 Conf. Dr. Mihaela Chraif

14.09.2017

14.00

 

3

Formare și consiliere profesională

 Prof. Dr. Valeria Negovan

-

-

 

4

Emoții și comportament în organizații

 Lect. Dr. Raluca Tomșa

-

   

5

Practică

-

-

-

 

6

 Slecția Psihologică a personalului și tehnica interviului

Conf. Dr. Mihaela Chraif

-

-

 

7

 Analiza muncii și utilizarea bazelor de date

Conf. Dr. Mihaela Chraif

14.09.2017

14.00

 

8

 Diagnoză, intervenție și dezvoltare organizațională

Asist. Dr. Ioana David

-

-

 

9

 Personalitate și profesie

Prof. dr. Dragoș Iliescu

14.09.2017

10.00

 

10

 Modele actuale de abordare în psihologia transporturilor

As. univ. dr. Ciolacu Mihai

16.09.2017

10.00

 
Ultima modificare Miercuri, 13 Septembrie 2017 22:33
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.