Studenți

 • amfiteatru 1
 • amfiteatru 2
 • amfiteatru 3
 • amfiteatru 4
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

COM_MINITEKWALL_FILTER_BY_CATEGORY
18 Iunie 2018

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o…

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o Identitate Completă în Carieră  - PRACTICC -   Acest mesaj îți este dedicat și te contactăm din partea FPSE. Dragă…
16 Iunie 2018

Curs postuniversitar NIVEL II - 2018 Programare restanțe și examene

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Curs postuniversitar NIVEL II - 2018 Programare restanțe și examene Nr.crt. Data Ora Disciplina Profesor Sediul unde se desfășoară 1.        25.06 10,00 Didactica domeniului – Științe umane Adina Pescaru Complex Leu 2.        25.06…
15 Iunie 2018

Examen de absolvire - Nivel II (Modul psihopedagogic)

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Examen de absolvire - Nivel II (Modul psihopedagogic) - 18 iunie 2018, ora 9:00, Complex Leu, etaj 5 Comisia 1 - sala 512 (A-F), Comisia 2 - sala 515 (G-N), Comisia 3 - sala 502…
14 Iunie 2018

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE NIVELUL I – PROMOȚIA 2018

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI Departamentul de Formare a Profesorilor   ANUNȚ SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE NIVELUL I – PROMOȚIA 2018   FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 18 iunie ora 11.00,…
03 Iunie 2018

Programul de masterat "Open Mind - An International Master Program in Cognitive Science"

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

OPEN MIND is a two-year master program in cognitive science, taught by an international group of experts from relevant disciplines of cognitive science. The language of instruction and professional communication is English. The classes are…

PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE Perioada 22.01.2017-12.02.2017

PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE -  SESIUNEA DE IARNĂ

PERIOADA 22.01.2017-12.02.2017

DOMENIUL: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

1. MASTER - CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI ANUL I (2016/2017)                             

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Teoria generală a consilierii și consultanței Prof. Gheorghe Tomșa 27.01.2017
  Evaluare psihologică I Prof. Cătălin Nedelcea 30.01.2017
  Managementul situațiilor de criză educațională Dr. Mugur Ciumăgeanu 08.02.2017
  Psihopatologia și psihoterapia copilului Conf. Mariana Popa 01.02.2017
  Consilierea părinților și profesorilor Prof. Ecaterina Vrăsmaș 31.01.2017 15.00 – 17.00 Leu 506

2. MASTER - CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI ANUL II (2016/2017)    

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Planificarea și dzvoltarea carierei Lect. Beatrice Almășan 31.01.2017 14.00 – 16.00 Credis
  Consiliere și terapie de familie Conf. Mariana Popa 30.01.2017 14.00 – 16.00 Sala 4
  Consilierea elevilor cu dificultăți de învățare Prof. Ecaterina Vrasmaș 02.02.2017 16.00 – 18.00 Leu - 506
  Practica în consiliere Prof. Gheorghe Tomșa 25.01.2017

3. MASTER  - MANAGEMENTUL ȘI EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE ANUL I (2016/2017)

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Management educațional Prof. Ion Negreț 26.01.2017 16.00 – 18.00 Sala 5
  Școala ca organizației; dezvoltare și evaluare instituțională Prof. Emil Păun 25.01.2017
  Metode avansate de cercetare Prof. Lucian Ciolan 30.01.2017
  Evaluarea programelor sociale și educaționale Prof. Dan Potolea 31.01.2017 16.00 – 18.00 Sala 6

4. MASTER  - MANAGEMENTUL ȘI EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE ANUL II (2016/2017)

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Managementul calității în educație Prof. Ioan Neacșu
  Testări educaționale naționale și internaționale Asist. Roxana Mihail
  Managementul proiectelor Asist. Magda Balica
  Leadership și comunicare în organizațiile educaționale Prof. Ovidiu Pânișoară

5. MASTER – ÎNVAȚARE, INOVARE ȘI COACHING ÎN EDUCAȚIE ANUL I (2016/2017)

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Strategii motivaționale eficiente
  Metode de evaluare a performanței
  Învațarea și teorii moderne ale învațarii
  Laborator de coaching în educație – modul practic

6. MASTER - STRATEGII INOVATIVE DE ÎNVĂȚARE. MASTERAT DIDACTIC ANUL II (2016/2017)

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Strategii interctive de predare – învățare. Învățare prin cooperare Prof. Cătălina Ulrich 25.01.2017 16.00-18.00 Sala 4
  Managementul curriculumului Lect. Firuța Tacea 30.01.2017 16.00–18.00 Sala 6
  Educația Media Prof. Anca Nedelcu 26.01.2017 16.00-18.00 Sala 4
  Metode avansate de cercetare educațională Prof. Lucian Ciolan 31.01.2017 16.00-18.00 Amf. Damaschin
  Practica didactică Lect. Camelia Rădulescu 07.02.2017 14.00-16.00 Leu -513

7. MASTER - FORMAREA FORMATORILOR ANUL I (2016/2017)

Nr.

crt.

Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Teorii si practici ale invatarii la adulti Prof.univ.dr. Ioan Neacsu 30.01.2017 16.00 – 20.00 sala 4
  Managementul proiectelor Magda Baliga 01.02.2017 16.00 – 18.00 Amf. Damaschin
  Formarea si dezvoltarea resurselor umane in organizatii Cristian Scholtes 12.02.2017
  Formarea formatorilor: metode si tehnici Prof.univ.dr Lucian Ciolan 04.02.2017 9.30 – 11.30 sala 7

8. MASTER - FORMAREA FORMATORILOR ANUL II (2016/2017)

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Analiza ocupațională și a calificărilor Lect. univ. Firuța Tacea
  Managementul situațiilor de risc și al situaților de criză Dr. Mugur Ciumăgeanu 08.02.2017 18.00 – 20.00 Amf. Damaschin
  Construirea și conducerea echipelor

Prof.univ.dr. Ulrich

 Catalina

31.01.2017 18.00-20.00 sala 5
  Practica de training Prof. Anca Nedelcu

9. MASTER - TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN PROCESELE DE COMUNICARE ANUL I(2016/2017)

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Psihologia limbajului și comunicării Prof. Mihai Golu 01.02.2017 10.00 – 14.00 Sala 5
  Tulburări ale limbajului și comunicării Prof. Emil Verza 06.02.2017 12.00 – 14.00 Amf Motru
  Specificul psihoterapiei persoanelor în dificultate Conf. Anca Rozorea 25.01.2017 14.00 – 16.00 Amf. Stoian

10. MASTER - TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN PROCESELE DE COMUNICARE ANUL II (2016/2017)

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Relație și determinare în tulburările comunicării și tulburările neuromotorii Lect. Buică-Belciu Cristian 09.02.2017 14.00-16.00 sala 4
  Perspective în recuperarea psihopedagogică Lect. Buică-Belciu Cristian 08.02.2017 14.00-16.00 sala 4
  Psiholingvistică și fonetică Conf. Maria Neagoe 25.01.2017 14.00-16.00 sala 5
  Intervenție și practică logopedică Lect. Valentina Vartic 23.01.2017 14.00-16.00 Amf. Stoian

11. MASTER - PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE ANUL I (2016/2017)

Nr. crt. Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Orientări teoretice şi practice în educaţia specială Prof.univ. Doru Popovici 23.01.2017 18.00 - 20.00 Amf. Damaschin
  Evaluarea programelor sociale şi educaţionale Prof.univ.dr. Dan Potolea 31.01.2017 17.00 – 19.00 Sala 6
  Medierea scolara in psihopedagogia specială. Conf.univ.dr. Roxana Urea 30.01.2017 14.00 – 16.00 Sala 1
  Statistica aplicata in psihopedagogia speciala Conf.univ.dr. Urea Roxana 12.02.2017 16.00 – 18.00 Sala 1

12. MASTER - PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE ANUL II (2016/2017)

Nr.

crt.

Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Tehnici de evaluare pentru integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) Lect. Emilia Oprișan 29.01.2017
  Metode de cercetare în educația integrate și designul propunerilor de finanțare Prof. Verginia Cretu 27.01.2017 16.00 – 18.00 Amf. Damaschin
  Activitate de cercetare pentru pregătirea dizertației Lect. Emilia Oprișan 28.01.2017 10.00 – 15.00 Amf. Stoian
  Psihopedagogia integrării elevilor cu tulburări de comportament Conf. Maria Neagoe 22.01.2017

13. MASTER - PEDAGOGII ALTERNATIVE ȘI ARTĂ TEATRALĂ ÎN EDUCAȚIE ANUL I (2016/2017)

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Fundamente ale pedagogiilor alternative: Montessori, Freinet Conf. Elena Rafailă
  Psihologia pozitivă aplicată în școală Prof. Elena Stănculescu 10.02.2017 12.00-14.00 Sala 6
  Joc și improivizație teatrală Lect. Adriana Titieni
  Alternative educațională: perspectivă istorică Diana Csorba 11.02.2017 10.00-12.00 Sala 6
  Paradigme în educația modernă și postmodernă Prof. Sorin Cristea 09.02.2017 15.00-17.00 Sala 6

14.MASTER - PEDAGOGII ALTERNATIVE ȘI ARTĂ TEATRALĂ ÎN EDUCAȚIE ANUL II (2016/2017)

Nr.

crt.

Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Fundamente ale Pedagogiei alternative Step-by-step Lect. Cornelia Stefănescu
  Tehnici de retorică și comunicare eficientă Dr. Alexandru Vlad
  Metode de cercetare educațională Lect. Cornelia Stefănescu
  Practică de specialitate Prof. Crenguța Oprea

MASTER – EDUCAŢIE PRESECUNDARĂ. POLITICI ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE

ANUL I

Nr. Crt. Disciplina Profesor Data Ora Locaţia
1

Formarea  cadrelor didactice. Politici si strategii europene

Prof. univ. dr. Romiţă Iucu 31.01.2017 17.00 Leu, sala 512
2 Proiectarea si evaluarea programelor educationale. Bune practici in educatia presecundara Prof. univ. dr. Dan Potolea 03 02.2017 15.00 Panduri, Centrul de management
3 Abordari in teoriile moderne ale educatiei Prof. univ. dr. Romiţă Iucu 31.01.2017 17.00 Leu, sala 512
4 Metodologia cercetarii in stiintele  educatiei  Prof. univ. dr. Lucian Ciolan 30.01.2017 16.00 Amfiteatrul Damaschin
5 Perspective comparative ale educatiei la varstele mici Conf. univ. dr. Diana Csorba 03.02.2017 16.00 Leu, sala 512
6 Practici de cunoastere psihologica Lector univ. dr. Cristian Bucur 31.01.2017 14.30 Leu, sala 512

MASTER – EDUCAŢIE PRESECUNDARĂ. POLITICI ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE

ANUL II

Nr. Crt. Disciplina Profesor Data Ora Locaţia
1

Managementul instituţiilor de învăţământ

Lector univ. dr. Camelia Rădulescu 31.01.2017 10.00 Leu, sala 503 bis
2 Psihodiagnoza resurselor învăţării Lector univ. dr. Cristian Bucur 30.01.2017 14.00 Leu, sala 512
3 Practică de specialitate Conf. univ. dr. Diana Csorba 30.01.2017 15.30 Leu , sala 512
4 Şcoala pentru diversitate Conf. univ. dr. Diana Csorba 26.01.2017 14.00 Leu , sala 512
5 Demersuri educaţionale Consiliere şi orientare/om si societate Prof. univ. dr/ Prof. Vasile Păsăilă 30.01.2017 14.00 Leu , sala 503 bis
6 Mentoratul în educaţie Prof univ. Dr. Marin Manolescu 25.01.2017 14.00 Leu , sala 512

MASTER – EDUCAŢIE TIMPURIE

ANUL I

Nr. Crt. Disciplina Profesor Ora Locaţia
1 Formarea profesionistilor pentru educatia timpurie Prof. univ. dr. Ecaterina Vrăşmaş 30.01.2017 16.00 Leu, sala 502
2 Cognitie si comportament la copilul mic Lector univ. dr. Cristian Bucur 25.01.2017 17.00 Leu, sala 513
3 Terapii in spectrul autist si ADHD Lector univ. dr. Ruxandra Foloştină 23.01.2017 17.00 Leu, sala 506
4 Practica si cercetare-actiune in educatia timpurie Conf. univ. dr. Laura Ciolan 26.01.2017 16.00 Leu, sala 503 bis

MASTER – EDUCAŢIE TIMPURIE

ANUL II

Nr. Crt. Disciplina Profesor Data Ora Locaţia
1 Strategii educaţionale Lector univ. dr. Firuţa Tacea 24.01.2017 16.00 Panduri, sala 6
2 Parenting Prof. univ. dr. Ecaterina Vrăşmaş 02.02.2017 14.00 Leu, sala 504
3 Dezvoltarea psihosocială Lector univ. dr. Cristian Bucur 26.01.2017 15.00 Leu, sala 513
4 Joc şi învăţare Conf. univ. dr Laura Ciolan 27.01.2017 14.00 Leu , sala 503 bis

MASTER – MENTORATUL ÎN EDUCAŢIE

ANUL I

Nr. Crt. Disciplina Profesor Data Ora Locaţia
1

Managementul comunicării

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară 22.01.2017 16.00 Leu, sala 512
2 Cariera didactică Prof. univ. dr. Romiţă Iucu 28.01.2017 16.00 Panduri, sala 4
3 Fundamentele mentoratului Prof. univ. dr. Marin Manolescu 22.01.2017 17.00 Leu, sala 514
4 Managementul calităţii Prof. univ. dr. Ioan Neacşu 27.01.2017 16.00 Panduri, sala 4
5 Proiectarea şi evaluarea programelor educaţionale Prof. univ. dr. Dan Potolea 28.01.2017 17.00 Panduri, sala 1

MASTER – MENTORATUL ÎN EDUCAŢIE

ANUL II

Nr. Crt. Disciplina Profesor Data Ora Locaţia
1

Perspective comparative ale educaţiei

Conf. univ. dr. Diana Csorba 30.01.2017 14.00 Leu, sala 512
2 Teorii şi modele psihogenetice Prof. univ. dr.Ioan Negreţ 26.01.2017 16.00 Panduri, sala 1
3 Managementul instituţiilor de educaţie Conf. Univ. dr. Vasile Molan 25.01.2017 13.00 Leu, sala 516
4 Designul lecţiei Conf. Univ. dr. Victoriţa Trif 26.01.2017 14.00 Leu, sala 502

PROGRAMAREA EXAMENELOR

DIN SESIUNEA DE IARNĂ

22.01.2017-12.02.2017

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER-DOMENIUL PSIHOLOGIE

 

MASTER Psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Nr. crt. Disciplina Profesor Data Ora Sala
ANUL I
 1.  
Psihologie militară aplicată Mincu Cornel 26.01.2017 14:00 Damaschin
 1.  
Psihologie judiciară și penitenciară Catalin Nedelcea 30.01.2016 18.00 Motru
 1.  
Analiza muncii, selecție și evaluare de personal Mihaela Chraif 28.01.2017 14.00 Laborator Pufan
 1.  
Teoria și practica evaluării psihologice Dragoș Iliescu 10.02.2017 18.00 Damaschin
 1.  
Practică de specialitate Ana Moise 02.02.2017 18.00 S5
ANUL II
 1.  
Evaluare - Psychological Profiler Ion Duvac 09.02.2017 18.00 Damaschin
 1.  
Psihoterapii cognitiv-comportamentale Irina Holdevici 27.01.2017 18.00 Zlate
 1.  
Evaluarea psihologică și consilierea personalului militar Alin Cotigă 25.01.2017 18.00 Damaschin
 1.  
Agresivitae si psihopatologie socială Cristina Pripp 02.02.2017 18.00 Damaschin
 1.  
Psihopatologie, psiho-criminologie și evaluarea comportamentului simulat
 1. Leș
06.02.2017 18.00 Zlate
 1.  
Practici în managementul organizației și etică profesională G. Moraru 31.01.2017 18.00 Zlate

MASTER Psihologie organizațională și managementul resurselor umane

Nr. Crt. Disciplina Profesor Data Ora Sala
ANUL I
  Metodologia cercetării în psihologia muncii/organizațională Romeo Crețu 25.01.2017 18.00 Zlate
  Management organizațional Eugen Avram 06.02.2017 18.00 Motru
  Managementul talentelor și dezvoltarea carierei Dragos Iliescu 10.02.2017 15.00 Damaschin
  Recrutare și selecție de personal Ovidiu Stroescu 02.02.2017 18.00 Zlate
  Practică Mihai Ciolacu 30.01.2017 18.00 Damaschin
ANUL II
  Analiza climatului organizațional Eugen Avram 26.01.2017 18.00 Zlate
  Legislație în managementul resurselor umane Gelu Morar 30.01.2017 18.00 Zlate
  Comunicare organizațională Rotarescu Violeta - - -
  Strategii concurențiale în afaceri+ Elena Druica 02.02.2017 18.00 Stoian
  Practică (training organizațional) Lacatus 27.01./03.02.2017 17.00 S6

MASTER Sănătate ocupațională și performanța resursei umane

Nr. crt. Disciplina Profesor Data Ora Sala
ANUL I
  Evaluarea diferențelor individuale în resurse umane Dragoș Iliescu 26.01.2017 18.00 Stoian
  Evaluarea sănătății în mediul organizațional

Catalin Nedelcea

Adrian Gorbănescu

08.02.2016 18.00 Zlate
  Metodologia cercetării în mediul organizațional Andrei Ion 08.02.2017 - -
  Diagnoză organizațională Ioana David 01.02.2017 18.00 Damaschin
  Practică Dragos Iliescu - - -
ANUL II
  Managementul performanței Ioana David 06.02.2017 18.00 S5
  Formarea profesională, training și coaching - - - -
  Calitatea vieții la locul de muncă și dezvoltarea excelenței - - - -
  Consiliere psihologică în context organizațional - - - -
  Practică de cercetare Dragos Iliescu - - -

MASTER Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional

Nr. crt. Disciplina Profesor Data Ora Sala
ANUL I
  Managementul stresului în activitățile de învățare Cornel Mincu 26.01.2017 17.00 Damaschin
  Analiza statistică a datelor Ovidiu Pop 23.01.2017 10.00 S4
  Dezvoltarea personală la elevi și părinți Florinda Golu 27.01.2017 14.00 S5
  Psihologia carierei Valeria Negovan 25.01.2017 16.00 S6
  Evaluare psihologică și psihodiagnoză Florinda Golu 31.01.2017 12.00 S5
  Practică de specialitate Florinda Golu 28.01.2017 14.00 S6
ANUL II
  Teoria și practica măsurării. Aplicații psihologice în consilierea educațională Adrian Luca 30.01.2017 16.00 -
  Managementul conflictelor în clasă prin mediere

Raluca Tomșa

Violeta Rotărescu

26.01.2017 18.00 S7
  Managementul performanței școlare și consiliere vocațională Cornel Mincu 23.01.2017 16.00 S5
  Consiliere de grup Lucian Alecu 27.01.2017 16.00 -
  Practică supervizată Cornel Mincu 23.01.2017 18.00 S5

 

MASTER Psihotraumatologie și asistare psihologică

Nr. crt. Disciplina Profesor Data Ora Sala
                                                                                                       ANUL I
 1.  
Traumă psihică, sănătate și psihopatologie Diana Vasile 31.01.2017 17.00 Stoian
 1.  
Traumele timpurii și dezvoltarea umană Marina Badea 02.02.2017 13.00 Damaschin
 1.  
Psihologia sănătății clinice Eugen Avram 08.02.2017 16.00 Motru
 1.  
Formarea abilităților relaționale Iulia Ciorbea 23.01.2017 17.00 Zlate
 1.  
Evaluarea psihologică a persoanelor traumatizate Cătălin Nedelcea 26.01.2017 17.00 Motru
ANUL II
  Asistarea psihologică și psihoterapia traumelor 1 Catalin Nedelcea 09.02.2017 17.00 Zlate
  Laborator de cercetare Ioana Podina 08.02.2017 - -
  Curs deschis: Psihopatologie evoluționistă/Dezvoltări actuale în psihologia clinică și psihotraumatologie Cezar Giosan 04.02.2017 10.00 Zlate
  Practica asistării psihologice Iulia Ciorbea 12.02.2017 - -

MASTER Psihologia Sănătăţii-Cercetare Clinică Şi Optimizare Comportamentală

Nr. crt. Disciplina Profesor Data Ora Sala
ANUL I
 1.  
Psihologia sănătății Eugen Avram 08.02.2017 16.00 Motru
 1.  
Hipnoză clinică Irina Holdevici 03.02.2017 17.00 Damaschin
 1.  
Psihotraumatologie Diana Vasile 27.01.2017 16.00 Zlate
 1.  
Psihologie clinică Cezar Giosan 25.01.2017 17.00 Stoian
 1.  
Psihiatrie Simona Trifu 10.02.2017 17.00 Zlate
 1.  
Practică (aplicații clinice) Bogdan Constanciuc 31.01.2017 18.00 Damaschin
ANUL II
  Psihosomatică și psihooncologie (evaluare și cercetare) Eugen Avram 08.02.2017 17.00 Motru
  Cercetări avansate în psihoterapie Romeo Crețu 24.01.2017 17.00 S5
  Psihologie pozitivă și dezvoltare personală Ovidiu Pop 25.01.2017 17.00 Motru
  Psihoterapii scurte Bogdan Ion 06.02.2017 online -
  Cercetare clinică aplicată Podina Ioana 02.02.2017 17.00 Motru
  Psihoterapii și intervenții cu suport corporal Ovidiu Pop 23.01.2017 19.00 Stoian

                               

MASTER: Managementul Formării Psihologilor În Psihologia Muncii, Transporturilor Și Serviciilor

ANUL I 

Nr.

crt.

Disciplina Data Ora Profesor     Amf. examen                              
  Selecția psihologică a personalului și tehnica interviului 28.01.2017 12.00-14.00 Mihaela Chraif Laborator Pufan
  Diagnoză, intervenție și dezvoltare organizațională 31.01.2017 17.00 Ioana David Laborator Pufan
  Modele actuale de abordare în psihologia transporturilor 12.02.2017 17.00 Mihai Ciolacu Laborator Pufan
  Analiza muncii și utilizarea bazelor de date 25.01.2017 17.00-19.00 Mihaela Chraif Laborator Pufan
  Personalitate și profesie 06.02.2017 17.00 Dragos Iliescu Laborator Pufan

ANUL II 

Nr.

crt.

Disciplina Data Ora Profesor Amf. examen
  Managementul serviciilor psihologice în cabinetele de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor 26.01.2017 17.00 Corina Zaharia S6
  Evaluarea performanțelor și comportamentului în transporturi 22.01.2017 17.00 Florinda Golu S6
  Psihologia aplicată în servicii 28.01.2017 17.00 Conf.                Florinda Golu S5
  Abordări moderne ale stresului ocupațional 25.01.2017 19.00 Mihaela Chraif Laborator Pufan
  Motivare și recompensă în muncă - - G. Pânișoară -

MASTER : Psihologie clinică – evaluare și intervenție terapeutică (IF)

ANUL  I

Nr.

crt.

Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Bazele psihologiei clinica Ruxandra Rășcanu 07.02.2017 16.00 508 Leu
  Etică și cercetare în psihologia clinică Ovidiu Pop 27.01.2017 14.00 504 Leu
  Psihodiagnoză clinică Ligiana Petre 02.02.2017 14.00  
  Evaluare psihologică in expertiza capacității de muncă Ligiana Petre 03.02.2017 16.00 514 Leu
  Psihodiagnoza proiectivă a adultului Elena Vladislav 23.01.2017 14.00 514 Leu
 

Stagiu practic de evaluare şi consiliere psihologică în

principalele domenii clinice,

Denisa Godeanu 24.01.2017 14.00 508 Leu

ANUL  II

Nr.

crt.

Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Arrterapii-PEU Marina Badea - - -
  Psihosomatică, psihoterapie și medicină Teodor Vasile - - -
  Evaluare si interventie recuperatorie in toxicodependente Lect. Dr. Denisa Godeanu - - -
  Intervenții terapeutice de modificare a stilului de viata Ion Bogdan - - -
  Practica supervizata Elena Vladislav - - -
 

Consilierea şi asistarea socială a persoanelor infestate cu HIV

Lect. dr. Adrian Luca - - -

MASTER : Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială, unificatoare (PEU) și dezvoltare personală

ANUL  I

Nr.

crt.

Disciplina Profesor Data Ora Sala
  Psihodiagnoza funcţionării cognitive Catalin Nedelcea 26.01.2017 17.00 Motru
  Psihodiagnoză proiectivă şi experienţială Marina Badea 30.01.2017 16.00 S5
  Terapii corporale, dezvoltare personală şi transpersonală Ovidiu-Al. Pop - - -
  Artterapii şi meditaţie creatoare în grup (PEU) Iolanda Mitrofan - - -
  Bazele psihodinamice ale terapiilor experienţiale de grup şi de familie Denisa Godeanu 25.01.2017 14.00 504 LEU
  Stagiu practic de abilitare cu supervizare Lucian Alecu - - -

ANUL  II

Nr.

crt.

Disciplina Profesor Data Ora Sala
 

Metodologia cercetării în consiliere și

psihoterapie

Ovidiu-Al. Pop - - -
  Patologia comportamentului sexual Laurentiu Mitrofan - - -
  Psihopatologie sociala si a familiei Laurentiu Mitrofan - - -
  PEU in afectiunile psihice si psihosomatice Iolanda Mitrofan - - -
 

PEU aplicată pe cuplu si familie,

Sebastian Godeanu - - -
  Practică pe cazuri, grupuri, cupluri, familii, Lucian Alecu - -  

MASTER: Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei

Nr. crt. Disciplina Profesor

Data

Ora/Sală
ANUL I
  Psihopatologia copilului și a adolescentului Marina Badea 30.01.2017 17.45/S5
  Analiză didactică și dezvoltare personală în grup experiențial (PEU) Sebastian Godeanu 22.01.2017 14.00/Sala 508 Leu
  Psihodiagnoza proiectivă la copil și adolescent Elena Vladislav 26.01.2017 10.00/Sala 506 Leu
  Psihologia comportamentului sexual deviant Laurențiu Mitrofan 02.02.2017 -
  Psihopatologia socială, a cuplului și a fmiliei Laurențiu Mitrofan 03.02.2017 -
  Practică de evaluare și consiliere a copilului, cuplului și a familiei Elena Vladislav 26.01.2017 12.00/Sala 508 Leu
 ANUL II
1. Psihoterapia integrativ-unificatoare a copiilor cu tulburări emoționale și de comportament Marina Badea 30.01.2017 12.30-15.30/S5
2. Artterapii și dezvoltare personală a copiilor în grup experiențial Marina Badea 24.01.2017 13.00-17.00/Sala 510 Leu
3. Consilierea și terapia centrată pe traumă Victor Badea 12.02.2017 Proiect
4. Psihologie și consiliere pre și postnatală Elena  Vladislav 30.01.2017 Proiect
5. Consilierea și dezvoltarea personală a adolescenților în grup experiențial Lucian Alecu 11.02.2017 Proiect
6. Consilierea și asistarea socială a copiilor infectați cu HIV Adrian Luca - -

PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE

Perioada 22.01.2017-12.02.2017

PSIHOLOGIE Anul I (2016/2017) -Seria 1

Nr.

crt.

Disciplina Profesor

Data

(2017)

Ora Amf. examen
  Limba engleză Camelia Rădulescu 19.01. 10-12 Amf. Stoian
  Comunicare și dezvoltare personală Ioana David 21.01 10-18 Amf. Motru
  Fundamentele psihologiei I Valeria Negovan 22.01 9-15 Amf Motru
  Statistică psihologică și prelucrarea informatizată  a datelor I Ovidiu Pop 25.01 11-13,30 Amf Motru
  Neuropsihologiei Eugen Avram 30.01. 12-15 Amf Motru + Zlate
  Practici și abilități academice Andrei Ion 6.02. 13-16,30 Amf Stoian
  Istoria psihologiei Ioana David 10.02 10-12 Amf Motru
  Limba franceză Anca Petrescu
  Dezbatere, argumentare și gândire critică
  Educație fizică

PSIHOLOGIE Anul I (2016/2017) -Seria 2

Nr.

crt.

Disciplina Profesor Data Ora Amf. examen
  Statistică psihologică și prelucrarea informatizată  a datelor I Ovidiu Pop 25. 01 11-13 Motru
  Fundamentele psihologiei I Valeria Negovan 23. 01 9-15 Zlate (fost Totoran)
  Istoria psihologiei Ioana David 10. 02 12-14 Motru
  Neuropsihologiei Violeta Rotărescu 03. 02 10-14 Damaschin
  Comunicare și dezvoltare personală Ioana David 21. 01 10-20 Motru
  Practici și abilități academice Andrei Ion 06. 02 13-17 Stoian
  Limba engleză Camelia Rădulescu 19 ian. 12-14
  Limba franceză Anca Petrescu 17. 01 16-18
  Dezbatere, argumentare și gândire critică Al. Dragomir
  Educație fizică

PSIHOLOGIE ANUL II (2016/2017)

Nr. crt. Disciplina Ziua / ora Cadru didactic Sala de examen
  Psihologia personalității

24.01.2017/15.00 –16.00   Seria I

24.01.2017/16.30 – 17.30  Seria II

Zeno Crețu Amf. Motru
  Metodologia cercetării psihologice II 31.01.2017/16.00 - 20.00 Dragoș Iliescu Amf. Motru
  Introducere în psihologia sănătății 07.02.2017/10.00      Eugen Avram Amf. Motru
  Dinamica grupurilor

03.02.2017/14.00-15.30 Seria I

03.02.2017/15.30-17.00 Seria II

Laurențiu Mitrofan Amf. Motru
  Psihologia dezvoltării II 27.01.2017/10.00-12.30 Florinda Golu Amf. Motru

PSIHOLOGIE ANUL  III (2016-2017)

Nr. crt. Disciplina Profesor Data Grupa/Ora Sala
  Psihologie managerială Georgeta Pânișoară 23.01.2017 -
  Defectologie și logopedie Florin Verza 24.01.2017 10.00 Amf . Motru + Amf.  Zlate
  Risc și reziliență (opt) Marina Badea 30.01.2017 10.00-12.00 Motru
  Profile de comportament dezadaptativ Ioana Podină 01.02.2017

Seria 1     10:00-11:30

Seria 2     12:00-13:30

Amf. Motru
  Practică profesională și de cercetare Adi Luca 01.02.2017 12:00-14:00 Amf Zlate
  Psihogenealogie Sebastian Godeanu 03.02.2017 10:00 Amf. Stoian
  Introducere în psihoterapie Denisa Godeanu 06.02.2017

Seria 1     09:00-10:30

Seria 2     10:45- 12:15

Stoian
  Psihologia educației Valeria Negovan 09.02.2017

Seria 1     10.00-12.00        grupele 1,2

                 12.00-14.00       grupele 3,4

Amf. Zlate
  Psihologia educației Valeria Negovan 10.02.2017

Seria 2     10.00-12.00       grupele 5,6

                 12.00-14.00      grupele 7,8

Amf. Zlate

PEDAGOGIE  AN I 

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora, sala
  Fundamentele pedagogiei Emil Paun 03.02.2017 12.00 + PPS- Amf. Motru
  Fundamentele psihologiei Raluca Tomsa 9.02.2017 12.00 – Amf Stoian
  Fundamentel psihopedagogiei speciale  Florin Verza 23.01.2017 10.00 + PPS - Motru
  Metode si tehnici de invatare Ioan Neacsu 26.01.2017 10.00 – Amf. Damaschin
  Tehnologii informationale si de comunicare Prof. Bogdan Logofatu 30.01.2017 Facultatea de Drept Sala 219
  Psihologie dezvoltarii Emil Verza 06.02.2017 10.00 + Pps Motru

PEDAGOGIE AN II

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora, sala
  Teoria si metodologia instruirii Romita Iucu 03.02.2017 10.00 + PPS Amf. Motru
  Metodologia cercetarii in stiintele educatiei Lucian Ciolan 31.01.2017 9.30 -  Amf. Zlate
  Psihologia educației Ioan Neacșu 24.01.2017 10.00 -  Amf. Damaschin
  Consiliere educationala Gheorghe Tomsa 27.01.2017 11.00 -  Amf. Zlate
  Educatia adultilor Cosmina Mironov 07. 02. 2017 10.00 -  Amf. Zlate
  Didactica psihologiei și a științelor educației Betty Almășan 26.01.2017 10.00 -  S 4
  Psihopedagogia dificultatilor de invatare Ecaterina Vrasmas 09.02.2017 10.00 – Amf. Damaschin

PEDAGOGIE AN III

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora, sala
  Pedagogie comparata Viorel Nicolescu 23.01.2017 10-14.00 – S 514 LEU
  Introducere în managementul programelor și proiectelor socio -educaționale Cosmina Mironov 26.01.2017 9-14.00- Amf. Zlate
  Educație, comunicare și media Simona Iftimescu

08. 02.2017

09.02.2017

10.00-12.00          sala 5

13.00-15.00          sala 5

  Consiliere și orientare în carieră Betty Almășan 30.01.2017 10.00 Amf. Zlate
  Antropologie culturală și pedagogică Lavinia Bârlogeanu 25.01.2017 11.00-14.00 – Amf Zlate
  Pedagogia Invățământului superior Romiță Iucu 09.02.2017 12.00 – Sala  6

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA AN I

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora, sala
  Fundamentele pedagogiei Emil Paun 03.02.2017 12.00 + Peda- Amf. Motru
  Fundamentele psihologiei Raluca Tomsa 9.02.2017 10.00 – Amf  Stoian
  Fundamentel psihopedagogiei speciale  Florin Verza 23.01.2017 10.00 + Peda - Motru
  Tehnologii informationale si de comunicare Prof. Bogdan Logofatu 25.01.2017 Facultatea de Drept Sala 219
  Psihologia copilului Emil Verza 6.02.2017 10.00  + Peda Amf. Motru
  Protecție specială Valentina Vartic 10.02.2017 10.00 – Amf. Stoian

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA AN II

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora, sala
  Asistenta sociala a persoanelor aflate in dificultate Valentina Vartic 08.02.2017 10.00- Amf. Damaschin
  Teoria si metodologia instruirii Romita Iucu 03.02.2017 10.00+ Peda Amf.Motru
  Introducere in logopedie Emil Verza 06.02.2017 10.00 – Amf. Motru
  Introducere in psihodiagnosticul special Marilena Bratu 26.01.2017 10.00 Amf. Stoian
  Psihopedagogia inadaptarii si deviantei comportamentale Roxana Urea 30.01.2017 10.00 Amf. Damaschin
  Educație integrată Doru Vlad Popovici 23.01.2017 14.00 – Amf. Damaschin
  Psihopatologie si psihologie medicala Iuliana Dobrescu/Anghel Cristina 10.02.2017 10.00 – Spitalul Obregia

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA AN III

Nr. crt Disciplina Profesor Data Ora, sala
  Psihopedagogia deficienţilor de intelect Marilena Bratu 03.02.2017 12.00 – Amf. Zlate
  Psihopedagogia deficientilor de auz Mariana Popa 01.02.2017 12.00 – Amf. Damaschin
  Psihopedagogia deficientilor de vedere Mariana Popa 27.01.2016 12.00 – Amf. Damaschin
  Introducere in psihoterapie Emilia Oprisan 25.01.2017 10.00 – sala 5
  Terapia ocupationala pentru deficienti Doru Popovici 23.01.2017 16.00 - Amf. Damaschin
  Psihopedagogia supradotaţilor Cristi Buică 27.01.2017 14.00 -  Amf. Motru
  Evaluarea si educatia personalitatii la deficienti Valentina Vartic 23.01.2017 10.00 – Amf. Stoian

Programul de studiu: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

ANUL I  (2016/2017)

Nr. Crt Disciplina Profesor Data Ora Locaţia
1 Fundamentele psihologiei Prof. univ. dr. Tinca Creţu 30.01.2017 14.00 Panduri, amf. Stoian
2 Fundamentele pedagogiei Conf. univ. dr. Diana Csorba 2,3.02.2017

9.00 oral

Leu, sala 512
3 Fundamentele psihopedagogiei speciale Lector univ. dr. Cristian Bucur 26.01.2017

9.30-11 gr. 1

11.30-13 gr. 2

13.30-15 gr. 3

Leu, sala 515
4 Psihologia dezvoltării Lector univ. dr. Cristian Bucur 06.02.2017

9.30-11 gr. 1

11.30-13 gr. 2

13.30-15 gr. 3

Leu, sala 514
5 Literatura română Lector univ. dr. Anca Petrescu 10.02.2017 14.00 Panduri, amfiteatrul Motru
6 Comunicare. Repere fundamentale Lector univ. dr. Camelia Rădulescu 31.01.2017 10.00 Leu,
7 TIC Prof. univ. dr. Bogdan Logofătu 8,9.02.2017 9.00 Facultatea de Drept, sala 219
8 Limba franceză Lect. univ. dr. Anca Petrescu 31.01.2017 13.00 Leu
9 Limba engleză Lect. univ. dr. Camelia Rădulescu 31.01.2017 10.00 Leu
10 Practica pedagogica Lect. univ. dr. Camelia Rădulescu 31.01.2017 10.00 Leu

Programul de studiu: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

ANUL II  (2016/2017)

Nr. Crt Disciplina Profesor Data Ora Locaţia
1 Teoria si metodologia instruirii Prof. univ. dr. Crenguţa Oprea 10.02.2017 11.00 Leu, sala 514
2 Metodologia evaluării educaționale Lect. univ. dr. Mihaela Stângu 30.01.2017 13.00 Leu, sala 515
3 Psihologia educației Prof.univ.dr. Tinca Crețu 27.01.2017 14.00 Amfiteatrul Stoian
4 Managementul clasei/ grupei Conf. univ. dr. Laura Ciolan 31.01.2017 10.00 Leu, sala 514
5 Didactica domeniului limbă și comunicare – înv. preșcolar Conf. univ. dr. Vasile Molan 02.02.2017 10.00 Leu, sala 513,514, 515
6 Matematica Conf. univ. dr. Mihail Roşu 06.02.2017 9.00 Leu, sala 514
7 Didactica matematicii si stiintelor. Matematica inv. prescolar Conf. univ. dr. Mihail Roşu 08.02.2017 9.00 Leu, sala 514
8 Practica profesionala Lect.univ.dr. Anca Petrescu 02.02.2017 10.00 Leu

Programul de studiu: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

ANUL III  (2016/2017)

Nr. Crt Disciplina Profesor Data Ora Locaţia
1 Educaţie Muzicală Prof. univ. dr. Vasile Vasile 25.01.2017 14.00 Leu, sala 516
2 Istorie Prof. gr. I Vasile Păsăilă 25.02.2017 13.00 Leu, sala 516
3 Pedagogia învăţământului primar Conf. univ. dr. Laura Ciolan 30.01.2017

10.00

Leu , sala 514
4 Psihopedagogia jocului Conf. univ. dr. Laura Ciolan 30.01.2017 10.00 Leu, sala 514
5 Didactica aritmeticii Conf. univ. dr. Mihail Roşu 30.01.2017 9.00 Leu, sala 514
6 Educaţie fizică şi metodică Lector univ. dr. Radu Predoiu 27.01.2017

10-12

12-14

Leu , sala 514
7 Limba română contemporană Conf. univ. dr. Vasile Molan 03.02.2017 14.00 Leu, 513,514,515

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.