Studenți

EXAMEN LICENŢĂ/DISERTAȚIE SESIUNEA FEBRUARIE 2017

EXAMEN LICENŢĂ/DISERTAȚIE

SESIUNEA FEBRUARIE 2017

Înscrieri :                                        25-31 ianuarie 2017   

                                                                                                                  

Susținere examen:    Psihologie            Proba I (scris)                    7 februarie 2017

                                                                Proba II(lucrare licență)     9 februarie 2017

                                    Pedagogie           Proba I (oral)                        7 februarie 2017

                                                                Proba II(lucrare licență)       9 februarie 2017

                                    Psihopedagogie Specială    Proba I (scris)  7 februarie 2017

                                                                                Proba II(lucrare licență)       9 februarie 2017

                           P.I.P.P                          Proba I (scris)                        6 februarie 2017

                                                                        Proba II(lucrare licență)       8 februarie 2017

Condiția de organizare a examenelor de licență / disertație este ca numărul candidaților înscriși să fie de minimum 5 pentru toate programele de studii, mai putin pentru studiile de licență de la programul Psihologie, unde numărul minim de candidați este 25.

Program înscrieri Secretariat:   

Luni-Joi: 13.00-15.00

Vineri: 10.00 – 12.00

Acte necesare pentru înscriere:

- fişă de înscriere (de la Secretariat) 

- fişă de lichidare vizată doar la Biblioteca facultăţii (de la Secretariat) 

- declarație tip privind originalitatea lucrării (de la Secretariat) 

- două fotografii dimensiuni ¾ pe hârtie fotografică (scris numele titularului pe verso)

- diploma de bacalaureat în copie

- diploma de licență în copie (pentru disertație)

- certificat de naștere în copie

- certificat de căsătorie în copie ( unde este cazul)

- copie CI

- lucrarea de licenţă/disertație

- CD/DVD cu forma electronică a lucrării de licenţă în format pdf (atasat în plic la sfârșitul lucrării)

referatul de evaluare a lucrării de licenţă/disertație  semnat de coordonatorul ştiinţific

- chitanta taxa sustinere examen – dacă este cazul - (175 lei/probă – pentru repetarea examenului / probei de examen nepromovate; taxa se achita in cont BCR deschis la sector 5: RO51RNCB0076010452620069)

Ultima modificare Joi, 19 Ianuarie 2017 09:51
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.