Selecție ERASMUS 2016-2017 - stagii de studiu

Până la 25 aprilie 2016, în cadrul facultății noastre, se va desfășura procedura de selecție pentru granturi ERASMUS+ - mobilități studenți.

PROGRAMUL SELECȚIEI

 • 1 aprilie 2016: afișarea locurilor disponibile și a criteriilor de selecție;
 • 4-15 aprilie 2016: depunerea dosarelor candidaților;
 • 20 aprilie 2016, orele 13.00: desfășurarea concursului de selecție (Sala de Consiliu, etaj 1);
 • 21 aprilie 2016: afișarea rezultatelor selecției, depunerea contestațiilor și analiza acestora;
 • 22 aprilie 2016: afișarea rezultatelor finale.

NUMĂRUL DE LOCURI PE TOATĂ FACULTATEA ESTE DE 20 (PENTRU TOATE DEPARTAMENTELE). La Departamentul de Stiintele Educatiei sunt alocate separat 6 locuri pentru stagiu de studii + stagiu de plasament (programul de diplome duble).

DESTINAȚII: descarcă lista.

CRITERII MINIMALE DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE

 • să fie student / masterand / doctorand al FPSE în momentul selecţiei şi pe durata stagiului (cursuri la zi);
 • să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);
 • să fie integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță);
 • să promoveze un test de limbă străină / să aibă cunoştinţe lingvistice certificate într-o limbă străină;
 • să prezinte o scrisoare de intenţie / de motivaţie într-o limbă străină;
 • să prezinte un Plan al programului de studiu pentru fiecare destinaţie pentru care optează candidatul;
 • să prezinte un curriculum vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină.

CONȚINUTUL DOSARULUI CANDIDATULUI

 • O scrisoare de intenție, cu motivarea opțiunilor – în limba română și într-o limbă străină (funcție de țara universităților gazdă)
 • Plan al programului de studiu propus pentru stagiul Erasmus
 • Diplomele şi atestatele profesionale obţinute de candidat, relevante pentru stagiul Erasmus
 • Curriculum Vitae în format Europass (trebuie incluse obligatoriu: adresa de domiciliu, numar de telefon mobil, adresa de mail), în limba română și engleză
 • Documente care atestă nivelul cunoștințelor de limbă străină (dacă este cazul)
 • Documente privind activitatea extrașcolară (constituie un avantaj)
 • Dosar plic alb

Nu pot depune dosare studenții a căror medie este sub 7,50. Fiecare student va exprima minim două opțiuni.

Dosarele pentru stagii ERASMUS se depun la Secretariat, în perioada 4-15 aprilie 2016, după următorul program:

Luni-Joi: 13.00 – 15.00
Vineri: 10.00 – 12.00

PROCEDURA DE SELECȚIE

 • Cunoştinţele lingvistice de limbă străină (atestat de limbă străină sau test de limbă străină) care au un punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), punctajul reprezentând fie nota obținută la testul de limbă străină, fie nota obținută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă străină depuse la dosar. În cazul certificatelor care conțin doar nivel de limbă și nu conțin notă, punctajul se acordă după cum urmează: Nivel C2 - 10 puncte, Nivel C1 - 9 puncte, Nivel B2 - 7 puncte,  Nivel B1 - 5 puncte, Nivel A2 - 4 puncte.
 • Situaţia şcolară (media anilor de studiu se transmite automat de la Secretariat) care are un punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), punctajul reprezentând media anilor de studii, inclusiv semestrul I din anul academic 2015-2016.
 • Test de cunoștințe de specialitate și/sau evaluarea dosarului (Curriculum Vitae tip Europass, plan al programului de studiu propus pentru stagiul Erasmus și diplomele şi atestatele profesionale obţinute de candidat, relevante pentru stagiul Erasmus), având un punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).
 • Interviul, în care se va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității Erasmus+, precum şi oportunităţilor oferite de aceasta, având un punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim). Totodată, în interviu se va analiza și capacitatea de adaptabilitate a candidatului la un nou sistem academic, la un nou mediu socio-cultural, la realitatea economică și financiară din țara gazdă etc.

Atât evaluarea cunoştinţelor lingvistice (test/atestat), cât şi interviul sunt obligatorii pentru fiecare candidat. În caz contrar, candidatul va fi declarat respins!

PONDERE PUNCTAJ LA SELECȚIE (100 puncte maxim):

 • Nota 1 – 20% din punctajul total,
 • Nota 2 – 10% din punctajul total,
 • Nota 3 – 30 % din punctajul total,
 • Nota 4 – 40 % din punctajul total.

CRITERIILE DE DEPARTAJARE SUNT, ÎN ORDINE:

 1. punctajul obținut la interviu, 
 2. punctajul obţinut pentru cunoştinţele lingvistice,
 3. punctajul obținut pentru situaţia şcolară.
Ultima modificare Vineri, 01 Aprilie 2016 22:01
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.