06 Apr

Educaţie şi participare civică în comunitate

Continuând tradiţia, în cadrul cursului de Teoria și practica educației civice din 4 aprilie, studenții anului I specializarea Pedagogie au participat la activități prin care au explorat comunitatea ca resursă de învățare și au exersat practici democratice transferabile în activitățile școlare.

Împreună cu Andrada Suciu (manager de proiect), Darya Goga şi Walters Malderis (formatori în organizaţia Impact Noi orizonturi), studenţii au exersat activităţi care stimulează participarea civică şi munca în echipă. Studenții au reflectat asupra învățării experiențiale, asupra unor valori importante (respect, compasiune, încredere interpersonală, perseverenţă, curaj, toleranţă) şi abilităţi de viaţă promovate prin programele organizaţiei (lucru în echipă, comunicare, negociere, rezolvarea conflictelor, luarea deciziilor, gândire critică, planificarea timpului şi resurselor).

Misiunea Fundaţiei Noi Orizonturi este de a promova modele de educaţie prin experienţă de calitate, care dezvoltă abilităţi de viaţă în rândul tinerilor, ca o strategie de dezvoltare durabilă a societăţii.

Activitățile vor continua marţi, 11 aprilie cu un atelier susţinut de Iustina Neagu (organizator comunitar la Centrul de Resurse pentru participare publică) şi David Beckwith, consultant în dezvoltare comunitară şi directorul Great Lakes Institute din Toledo, Ohio.

Citeşte mai departe ...
05 Apr

Activități Centrul de Cercetare şi Promovare a Echității în Educație – CCPEE 29 martie 2017

În cadrul Zilelor Porților Deschise din Facultatea de Psihologie şi Științele Educației cu sprijinul Centrului de Cercetare şi Promovare a Echității în Educație – CCPEE a fost propusă tema “Există discriminare în școală? Rezultate ale cercetărilor.”

Dezbaterea a permis împărtășirea de experiențe si practici pozitive cu privire la accesibilitate, echitate, incluziune și integrare în spațiul școlar. S-a punctat și modul în care cadrul legislativ sprijină combaterea discriminării și excluziunii sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Concluziile evenimentului au condus către nevoia finalizării și adoptarea unei Strategii naționale privind educația copiilor cu dizabilități și/sau CES în contexte inclusive.

 

Citeşte mai departe ...
05 Apr

Conferința „First European Conference on Internationalization of Teacher Education – Challenges and Options towards a better Recognition and Comparability of Qualifications”

În perioada 28-30 Martie 2017, Universitatea din București, prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației, a fost reprezentată în cadrul Conferinței „First European Conference on Internationalization of Teacher Education – Challenges and Options towards a better Recognition and Comparability of Qualifications” desfășurată în Frankfurt, Germania. Conferința a reunit cadre didactice universitare interesate de domeniul internaționalizării învățământului superior și al mobilității cadrelor didactice și a studenților din științele educației.

În cadrul conferinței, lector univ. dr. Elena Marin a susținut o prezentare intitulată ”Mobility in Teacher Education – Challenges and Chances” care a adus în discuție faptul că atunci când vorbim despre mobilitate în învățământul superior trebuie să ținem cont de mai multe aspecte, cum ar fi așteptări, provocări și limitări văzute prin prisma statisticilor internaționale furnizate de Comisia Europeană care arată că mobilitatea internațională nu este o preferință comună a viitoarelor cadre didactice.

Mai multe informații pot fi accesate pe pagina oficială a conferinței https://www.uni-frankfurt.de/64240103/First-European-Conference-on-Internationalization-of-Teacher-Education

 

 

Citeşte mai departe ...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.