Investiția în educația timpurie  – cel mai bun randament printre programele societale

Dr. Florin Țibu  a prezentat în cadrul Conferinței naționale „Investim în educația timpurie – Investim în viitor” desfășurată pe 28-29 noiembrie, la București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) – Universitatea București studiul de cercetare RodaWell.

FPSE, prin Departamentul de Formarea Profesorilor şi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, a organizat în perioada 28-29 noiembrie 2017 Conferinţa Națională “Investim în educația timpurie – investim în viitor”, un eveniment în cadrul căruia  au fost prezentate, printre altele, și cele mai importante concluzii ale studiului de cercetare  privind starea de bine a copilului la școală și grădiniță,.

Dr. Florin Țibu, expert în psihologia copilului, a evidențiat în prezentarea realizată faptul că starea de bine, în sensul psihologic, este esențială pentru dezvoltarea  copilului și implicit, a  viitorului adult, iar o intervenție timpurie în contextele disfuncționale pune bazele unei dezvoltări optime a copilului. Totodată, Florin Țibu a menționat că în comparație cu alte programe societale, cel mai mare randament al investiției pe care îl poate obține o țară   este determinat de   investiția în programele de educație timpurie pentru copii. (Heckman, 2008)

Obiectivul general al studiului prezentat de Florin Țibu a fost investigarea efectelor intervenției educaționale RodaWell la nivelul stării de bine socio-emoționale și comportamentale a copiilor. La studiu au participat 448 de copii din grădinițe și din școli, părinții acestora și aproximativ 24 de cadre didactice.

Primele concluzii ale studiului arată că în primele opt luni de la începutul intervenției RodaWell au apărut o serie de schimbări :

  • Conform raportărilor educatorilor, copiii din grupul de intervenție au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește Scorul Global de Dezvoltare, Comunicarea (doar în cazul băieților) și Abilitățile Motorii Grosiere.
  • Conform raportărilor părinților, fetele (nu și băieții) din grupul de intervenție au înregistrat scăderi semnificative în Dificultățile Emoționale și de Funcționare Adaptativă.

 

Proiectul RodaWell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din București și are o durată de trei ani. Misiunea proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin crearea și promovarea unui model integrat de educație ce pune accentul pe dimensiunea de stare de bine (wellbeing) în grădinițe și școli. În cadrul proiectului a fost înființat Centrul Educațional Româno – Danez pentru starea de bine a copiilor – Romanian Danish Center for Children Wellbeing – RodaWell. Acesta oferă servicii integrate (formare și materiale suport, monitorizare și evaluare) concepute pentru a îmbunătăți strategiile educaționale și a ameliora practicile cadrelor didactice din grădinițe și școli primare. Proiectul RodaWell este finanțat de Fundația Velux și implementat în parteneriat cu Via University College din Danemarca, beneficiind de susținerea Ministerului Educației și a Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Ceea ce am aflat nou este faptul că, dacă eşti deschis, poţi face mult cu atât de puţin

Școala Gimnazială nr. 131, Grădinița nr. 244, ambele din sectorul 5, și Şcoala Gimnazială nr. 13 din sectorul 1, București, au organizat pe 23 și 26 octombrie 2017 trei ateliere cu scopul facilitării schimbului de practici între unitățile din faza de pilotare și cele nou intrate în faza de extindere a proiectului Rodawell.

Activitățile din cadrul atelierelor au fost sprijinite de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei și au oferit cadrul pentru dialogul și schimbul de experiență între 50 de cadre didactice și manageri de unități de învățământ. În cadrul acestor acțiuni, şcolile şi grădiniţele pilot au avut ocazia să îşi consolideze rolul de agenţi de schimbare prin diseminarea practicilor dezvoltate și a valorilor proiectului, orientate către starea de bine a copilului, interacţiuni pozitive şi autonomie. Astfel, utilizând instrumente interactive, metode creative de grup sau conversaţie și activităţi desfăşurate outdoor, cadrele didactice participante au împărtăşit experiențele acumulate; de asemenea, procesul de reflecţie a constituit în toate cele trei ateliere un moment important, aducând în discuţie întrebări legate de promovarea interacţiunilor pozitive, nu doar între copii, ci şi între profesori şi copii sau dezvoltarea autonomiei elevilor și relația cu părinții, parteneri importanți în procesul de învățământ.

 

Implementarea proiectului nu a fost fără provocări, iar cadrele didactice de la una dintre școlile organizatoare ale atelierului a precizat: „nu a fost ușor, ba din contră, dar cu răbdare și sprijin din partea membrilor de proiect am reușit să obținem toate aceste lucruri, pe care le-am prezentat. Și mai ales, să ne consolidăm ca echipă. Inițial am pornit cinci cadre didactice, iar acum, s-au alăturat echipei de proiect a școlii și profesorul de religie, profesoara de  franceza, informaticiana și profesorul de desen.”

 

Cadrele didactice participante au subliniat progresele pe care copiii din unitățile pilot le fac în privința procesului de învățare, dar și a dobândirii de deprinderi practice, utile în viața cotidiană, evidențiindu-se faptul că, nu doar învăţarea unei poezii sau coloratul în contur sunt importante, ci şi deprinderile de bază sau abilităţile sociale – spălat, mâncat, îmbrăcat, în mod autonom şi comunicarea cu ceilalţi. Participanții au apreciat noutatea activităților şi aplicativitatea lor la clasă, pasiunea şi deschiderea cu care activităţile au fost organizate și, mai ales, ideea că învăţarea poate fi o activitate plăcută pentru copil și profesor.

 

Proiectul RodaWell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din București și are o durată de trei ani. Misiunea proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin crearea și promovarea unui model integrat de educație ce pune accentul pe dimensiunea de stare de bine (wellbeing) în grădinițe și școli. În cadrul proiectului a fost înființat Centrul Educațional Româno – Danez pentru starea de bine a copiilor – Romanian Danish Center for Children Wellbeing – RodaWell. Acesta oferă servicii integrate (formare și materiale suport, monitorizare și evaluare) concepute pentru a îmbunătăți strategiile educaționale și a ameliora practicile cadrelor didactice din grădinițe și școli primare. Proiectul RodaWell este finanțat de Fundația Velux și implementat în parteneriat cu Via University College din Danemarca, beneficiind de susținerea Ministerului Educației și a Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

 

Wellbeing – de la intervenție la cercetare și… înapoi

Prof.univ.dr. Lucian Ciolan, Decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației, a prezentat componenta de cercetare din cadrul Proiectului RodaWell în cadrul celei de a IV-a Conferințe Naționale de Cercetare în Educație – CERED 2017, care a avut loc la Cluj Napoca.

CERED 2017 a avut ca temă principală Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar și a fost organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca în colaborare cu Universitatea din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul Național de Științe ale Educației din București.

Evenimentul se constituie ca o platformă de reflecție, dezbatere și schimburi de opinii și bune practici, oferind participanților – specialiști în științele educației, teoreticieni din învățământul universitar, cercetători și factori de decizie –  un forum de expresie a expertizei acumulate privind elaborarea politicilor educaționale. De asemenea, CERED urmărește îmbunătățirea cadrului de analiză a rezultatelor și impactului politicilor educaționale curente, precum și variantele de intervenție pentru politicile viitoare în domeniu.

În acest context, prezentarea susținuta de prov. univ. dr. Lucian Ciolan a adus în discuție cadrul proiectului RodaWell, obiectivele generale și ipotezele de studiu, designul cercetării și rezultatele preliminare obținute după primele două faze de colectare a datelor desfășurate în noiembrie 2016 (pre-intervenție)  și mai 2017 (post-intervenție).

Proiectul Rodawell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie și Științele Educației  din  Universitatea București, fiind  finanțat de Fundaţia Velux și implementat  în parteneriat cu VIA University College din Danemarca, cu susținerea Ministerul Educației  Naționale și  Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Obiectivul proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin accentuarea dimensiunii de bunăstare psihologică (wellbeing) a copiilor din grădinițe și școli. În acest sens, cadrele didactice din unitățile pilot beneficiază de servicii integrate de îmbunătățire a strategiilor educaționale prin intermediul  Centrului Educațional Româno-Danez pentru bunăstarea copiilor – Romanian Danish Center for Children’s Wellbeing – RodaWell.

 

Proiectul RodaWell se extinde în mai multe unități școlare  din România

Facultatea  de Psihologie și Științele Educației – Universitatea București, organizează în 25-26 septembrie 2017 două sesiuni de lucru în cadrul etapei de extindere a Proiectului RodaWell – Centrul român-danez pentru starea de bine a copiilor în mai multe școli din țară.

 

Astfel, 21 de noi  unități școlare din București (învățământ preșcolar și învățământ primar din sectoarele 1 și 5 ale Capitalei), Buzău (o entitate)  și Focșani (două unități școlare) vor fi invitate ca pe parcursul celor două zile să înceapă dezvoltarea planurilor de acțiune ce vor fi aplicate, în aceste școli, în faza de extindere a proiectului.

De asemenea, școlile și grădinițele deja implicate în proiect vor fi invitate să își prezinte planurile de acțiune implementate, experiențele acumulate și schimbările desfășurate în proiect, facilitând dialogul și diseminarea bunelor practici dezvoltate alături de echipa Proiectului RodaWell.

Proiectul Rodawell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie și Științele Educației  din  Universitatea București, fiind  finanțat de Fundaţia Velux și implementat  în parteneriat cu VIA University College din Danemarca, cu susținerea Ministerul Educației  Naționale și  Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Obiectivul proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin accentuarea dimensiunii de bunăstare psihologică (wellbeing) a copiilor din grădinițe și școli. În acest sens, cadrele didactice din unitățile pilot beneficiază de servicii integrate de îmbunătățire a strategiilor educaționale prin intermediul  Centrului Educațional Româno-Danez pentru bunăstarea copiilor – Romanian Danish Center for Children’s Wellbeing – RodaWell.

 

Înțelegem mult mai bine copilul și ajungem să ne înțelegem mult mai bine și pe noi

Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației – Universitatea București, în calitate de inițiator al Proiectului Rodawell a organizat în perioada 8-10 mai și 16-18 mai  o nouă sesiune de training care a abordat tematica autonomiei și a perspectivei copilului, precum și modalitățile de creare a unui mediu pozitiv de învățare prin comunicare non-violentă.

Trainingul a fost susținut de formatorii danezi Anette Boye, profesor senior în cadrul Via University College Danemarca, Nadia Moller Christiansen – lector Via, Nanna Morch și Sidse Mikkelsen, și se constituie ca stagiu de pregătire a corpului didactic în cadrul proiectului RodaWell, implementat de Facultatea  de Pedagogie și Științele Educației în parteneriat universitatea daneză.

Sesiunea de formare a oferit participanților posibilitatea de a experimenta activități și exerciții care cultivă autonomia copiilor la clasă, precum și de a aprecia importanța preluării în procesul didactic a perspectivei elevilor. Exercițiile propuse participanților au urmărit înțelegerea dezvoltării autonomiei copilului într-o manieră constructivă, utilizarea tehnicii feed-back-ului constructiv și cultivarea autonomiei emoționale la clasă. Participanții au utilizat instrumente utile în înțelegerea și gestionarea situațiilor de învățare ale copiilor cu CES, a interacțiunilor dintre copii și a impactului situației lor sociale față de procesul educațional.

”Activitățile pe care le presupune acest training sunt diferite față de cele din alte sesiuni la care am participat. Prin aceste jocuri și exerciții înțelegem mult mai bine copilul, reacțiile lui și ajungem, în același timp, să ne înțelegem mult mai bine și pe noi” a declarat un cadru didactic participant la sesiunea de formare organizată în cadrul proiectului RodaWell.

Participanții la training – 15 cadre didactice, educatoare și învățătoare, precum și directorii de școli și grădinițe pilot ale proiectului RodaWell – au apreciat aplicabilitatea soluțiilor propuse atît în plan profesional, prin promovarea stării de bine a copiilor în procesul de învățare, dar și personal prin stimularea capacității de a cultiva relații pozitive cu ceilalți profesori, de a reflecta la practica zilnică și de a identifica cele mai bune metode de lucru cu copiii .

Programul de formare din cadrul proiectului RodaWell are o durată de șapte luni (noiembrie 2016 – mai 2017) și oferă participanților ocazia de a experimenta idei și activități cu  scopul de a contribui la creșterea stării de bine a copiilor angajați în procese de învățare. De asemenea, calitatea interacțiunilor sociale și a mediului de învățare, starea emoțională a copiilor și relevanța experiențelor de învățare pe care aceștia le parcurg se numără printre principalele zone de analiză și intervenție educațională vizate.

Proiectul Rodawell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie și Științele Educației  din  cadrul Universității din București  și are o durată de trei ani. Misiunea proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin crearea și promovarea unui model de educație ce pune accentul pe dimensiunea de stare de bine psihologică (wellbeing) în grădinițe și școli. În cadrul proiectului a fost  înființat Centrul Educațional Româno-Danez pentru starea de bine a copiilor – Romanian Danish Center for Children’s Wellbeing – RodaWell. Acesta va oferi servicii integrate (formare și materiale support, monitorizare și evaluare) concepute pentru a îmbunătăți strategiile educaționale ale cadrelor didactice.

Proiectul RodaWell este finanțat de Fundaţia Velux și este implementat  în parteneriat cu VIA University College din Danemarca, beneficiind de susținerea Ministerului Educației și a  Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Informații suplimentare:  rodawell@fpse.unibuc.ro

Copiii au nevoie să aibă încredere în ei!

București, 15 mai 2017Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) din cadrul Universității din București și VIA University College din Danemarca au organizat în data de 11 mai 2017 prima Conferință a Proiectului RodaWell – Centrul Româno-Danez pentru Starea de Bine a Copiilor. Evenimentul a avut ca scop prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului și a marcat debutul extinderii activităților către alte instituții pre-universitare din București și din țară.

Prof. Univ.dr. Lucian Ciolan, decanul FPSE,  a menționat că obiectivele și activitățile din proiect au fost construite în jurul ideii că derapajele de performanță din educație au ca sursă și o stare de risc emoțional, în care se află copiii.

“Potrivit rezultatelor PISA 2015, 72% din copiii români participanți la studiu se simt singuri și nesprijiniți la școală, ceea ce ne indică nevoia de intervenție. Activitățile din cadrul proiectului  pot părea dificile din cauza caracteristicilor stării de bine: puțin tangibilă, dificil de măsurat și chiar în conflict cu ideea că la școală copiii trebuie să facă performanță. Dar copiii nu au nevoie de multe lucruri pentru a fi fericiți. Au nevoie să aibă încredere în ei. Au nevoie să le arătăm noi că avem încredere în ei” a spus prof. univ.dr. Lucian Ciolan.

Printre participanții la eveniment s-au numărat reprezentanți ai inspectoratelor școlare din București și din țară, ai ARACIP – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, ai Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Institutului de Științe ale Educației, precum și profesori și studenți interesați.  Au fost prezenți directorii și cadrele didactice din unitățile școlare din București, participante la proiect: Școala Generală nr. 131, Sectorul 5, , Grădinița nr. 244, Sect. 5  și Școala Generală nr. 13, din Sectorul 1. Totodată, la eveniment a participat și  prof. univ. dr. Romiță Iucu, prorector al Universității din București.

La eveniment au luat cuvântul membri ai celor  două echipe de proiect din România – prof. univ. dr. Lucian Ciolan, prof. univ. dr.  Cătălina Ulrich, prof. univ. dr. Anca Nedelcu, dr. Florin Țibu – și din Danemarca – dr. Erik Hygum, decanul VIA University College din  Danemarca, Anette Boye, profesor senior în cadrul aceleași universități, Nadia Moller Christiansen, lector la VIA și Jesper Marius Als, consultant Via University College și coordonator al echipei daneze a proiectului RodaWell.  În deschidere, prof. univ. dr. Romiță Iucu a salutat inițiativa proiectului RodaWell și a evidențiat beneficiile colaborării între membrii echipei româno-daneze.

Tot în deschidere, dr. Erik Hygum, a apreciat parteneriatul între VIA University College și Universitatea din București, prin FPSE în realizarea programelor de educație, precum RodaWell, afirmând că, pentru ambele părți proiectul este o provocare.

 Prof. univ. dr.  Cătălina Ulrich, prof. univ. dr. Anca Nedelcu și  dr. Florin Țibu au adus în discuție rezultatele cercetărilor efectuate până în prezent în cadrul proiectului, accentuând punctele tari, dar și vulnerabilitățile identificate. Cercetarea a permis definirea a patru direcții de intervenție: mediu de învățare, interacțiuni, autonomie și incluziune. În cazul studiului pentru testarea intervenției, cercetătorii au plecat de la dovezile științifice cu privire la influențele mediului școlar asupra dezvoltării psihologice a copiilor și au  urmărit efectele intervenției educaționale RODAWELL la nivelul bunăstarii socio-emoționale și comportamentale a acestora. Rezultelele finale ale studiului vor fi făcute publice după cea de-a treia aplicare a intrumentelor de cercetare, la începutul anului 2018.

Partea daneză a echipei a subliniat aspecte legate de faptul că învățarea școlară nu se reflectă exclusiv în performanță, ci și în dezvoltarea copilului pentru a deveni o persoană funcțională social. Starea de bine a copilului la școală nu presupune o metoda specifică, ci aplicarea unor metode practice bazate pe reflecții profesionale, care, în Danemarca, sunt rezultatul unei practici educaționale bazate pe valori și perspective pedagogice dezvoltate într-o perioadă de peste 100 de ani.

Reprezentanții școlilor și grădinițelor pilot au subliniat faptul că acest proiect întâmpină nevoile actuale în lucrul cu copiii, iar aplicarea metodelor și instrumentelor prezentate la sesiunile de formare din proiect transformă relațiile dintre aceștia, dar și dintre elevi și profesori. Printre schimbările implementate în unitățile pilot se numără: activități zilnice în curtea școlii/grădiniței, creșterea autonomiei copiilor, lucrul colaborativ, participarea la decorarea sau crearea mediului de învățare, găsirea de soluții și mai ales, exprimarea aprecierii și încurajării pentru eforturile copilului.

Evenimentul a marcat și extinderea proiectului în douăzeci și cinci de instituții preuniversitare din București, Focșani și Buzău. Aceste școli vor fi implicate în activități de cercetare și dezvoltare,  activități de mentorat și schimb de bune practici cu unitățile școlare care au fost implicate în prima fază a proiectului.

Proiectul Rodawell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie și Științele Educației  din  Universitatea din București  și are o durată de trei ani. Misiunea proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin crearea și promovarea unui model integrat de educație ce pune accentul pe dimensiunea de stare de bine  (wellbeing) în grădinițe și școli. În cadrul proiectului a fost  înființat Centrul Educațional Româno-Danez pentru Bunăstarea Copiilor – Romanian Danish Center for Children’s Wellbeing – RodaWell. Acesta va oferi servicii integrate (formare și materiale suport, monitorizare și evaluare) concepute pentru a îmbunătăți strategiile educaționale și a ameliora practicile cadrelor didactice din grădinițe și școli primare. Proiectul RodaWell este finanțat de Fundaţia Velux și este implementat  în parteneriat cu VIA University College din Danemarca, beneficiind de susținerea Ministerului Educației și a  Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Informații suplimentare:

Elena Ungureanu, rodawell@fpse.unibuc.ro

Conferința RodaWell – Centrul Româno-Danez pentru Starea de Bine a Copiilor

Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București și VIA University College din Danemarca  organizează în data de 11 mai 2017, la București, prima Conferință  a Proiectului RodaWell – Centrul Româno-Danez pentru Starea de Bine a Copiilor.

Evenimentul marchează debutul fazei de extindere a proiectului către o nouă serie de instituții pre-universitare din București și din țară, oferind în același timp posibilitatea promovării cunoștințelor valoroase și a experiențelor accumulate până în prezent în cadrul activităților derulate în entitățile pilot.

Proiectul Rodawell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie și Științele Educației  a  Universității din București  și are o durată de trei ani. Misiunea proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin crearea și promovarea unui model de educație ce pune accentul pe dimensiunea de stare de bine psihologică (wellbeing) în grădinițe și școli. În cadrul proiectului a fost  înființat Centrul Educațional Româno-Danez pentru Starea de Bine a Copiilor – Romanian Danish Center for Children’s Wellbeing – RodaWell. Acesta va oferi servicii integrate (formare și materiale support, monitorizare și evaluare) concepute pentru a îmbunătăți strategiile educaționale ale cadrelor didactice. Proiectul RodaWell este finanțat de Fundaţia Velux și este implementat  în parteneriat cu VIA University College din Danemarca, beneficiind de susținerea Ministerului Educației și a  Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Starea de bine – wellbeing – se referă la  calitatea vieții unei persoane în termeni de sănătate,  stare materială, acces la educație sau servicii sociale de calitate. Toate acestea se conectează strâns cu procesul de învățare, influențând astfel activitățile și eforturile zilnice ale profesorilor, în special în raport cu categoriile de copii vulnerabile.

Proiectul RodaWell este construit în jurul ideii că starea de bine a unui copil se generează  prin promovarea autonomiei acestuia, a relațiilor de calitate și învățării prin explorarea mediului. Această viziune este susținută de cercetări în domeniul psihologiei, iar în plan practic de rezultatele pedagogice ale profesorilor danezi, parteneri în cadrul  proiectului. Pedagogia daneză abordează din ce în ce mai mult perspectiva în care copilul este privit ca o persoană competentă, capabilă să participe activ la viața școlară și, ulterior, în lumea socială, ca adult implicat.

Conferința Proiectului RodaWell – Centrul Româno-Danez pentru starea de bine a copiilor va avea loc la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, participarea fiind gratuită.  Informații suplimentare:  Elena Marin elena.marin@fpse.unibuc.ro

RodaWell – formare pentru educație outdoor

Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației – Universitatea București  a organizat în perioada 22-28 februarie 2017, la București, o nouă sesiune de formare cu tema Educația outdoor, planificarea schimbărilor școlare, dezvoltarea și nevoile psihologice ale copiilor.

Trainingul a fost susținut de Carmen Rotaru, consultant internațional Via University College, Danemarca,  prof. univ. dr. Anca Nedelcu și dr. în psihologie Florin Țibu și se constituie ca stagiu de pregătire a corpului didactic în cadrul proiectului RodaWell, implementat de Facultatea  de Psihologie și Științele Educației în parteneriat cu Via University College din Danemarca.

Sesiunea de formare cu o durată de cinci zile a fost structurată în jurul ideii de educație outdoor, de utilizare a mediului înconjurător pentru a facilita activitatea pedagogică și starea de bine a copiilor. Pe parcursul perioadei de formare, participanții au reflectat asupra efectelor benefice ale activităților în aer liber, asupra dezvoltării cognitive, fizice și rezultatelor învățării. De asemenea, cadrele didactice au putut identifica metode eficiente de depășire a barierelor asociate în mod uzual cu activitățile didactice outdoor, cum ar fi: comunicarea și dialogul, existența regulilor explicite și clare sau plasarea adulților în perspectiva copiilor.

Participanții la training – învățătoare, educatoare și directori ai școlilor și grădinițelor selectate ca entități pilot în proiectul RodaWell – au dobândit abilități de organizare a spațiului astfel încât să corespundă nevoilor de învățare ale copiilor și obiectivelor procesului pedagogic. De asemenea, formatorii au oferit suport cadrelor didactice prezente, în privința realizării unor planuri de intervenție adaptate nevoilor de ameliorare ale fiecărei unități de învățământ, într-o abordare colaborativă și responsabilă. În plus, ultima parte a sesiunii de formare a fost dedicată conceptelor și teoriilor referitoare la dezvoltarea copiilor și la psihopatologia timpurie, cu accent pe dezvoltarea emoțională și a atașamentului la infanți și pre-școlari.

Programul de formare din cadrul proiectului RodaWell are o durată de opt luni (noiembrie 2016 – iunie 2017) și oferă participanților ocazia de a experimenta idei și activități cu  scopul de a contribui la creșterea stării de bine a copiilor angajați în procese de învățare. De asemenea, calitatea interacțiunilor sociale și a mediului de învățare, starea emoțională a copiilor și relevanța experiențelor de învățare pe care aceștia le parcurg se numără printre principalele zone de analiză și intervenție educațională vizate.

Proiectul Rodawell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie și Științele Educației  din  Universitatea București  și are o durată de trei ani. Misiunea proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin crearea și promovarea unui model de educație ce pune accentul pe dimensiunea de bunăstare psihologică (wellbeing) în grădinițe și școli. În cadrul proiectului a fost  înființat Centrul Educațional Româno-Danez pentru bunăstarea copiilor – Romanian Danish Center for Children’s Wellbeing – RodaWell. Acesta va oferi servicii integrate (formare și materiale support, monitorizare și evaluare) concepute pentru a îmbunătăți strategiile educaționale ale cadrelor didactice.

Proiectul RodaWell este finanțat de Fundaţia Velux și este implementat  în parteneriat cu VIA University College din Danemarca, beneficiind de susținerea Ministerului Educației și a  Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

RODAWELL – formare pentru învățarea autentică

București, 27 ianuarie, 2017 – Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației – Universitatea București  a organizat în perioada 24-26 ianuarie 2017, la București o sesiune de formare cu tema Relații, interacțiuni și învățare – designul experiențelor de învățare.

Trainingul a fost susținut de prof. univ. dr. Lucian Ciolan și prof. univ. dr. Cătălina Ulrich Hygum și se numără printre activitățile proiectului RodaWell, implementat de Facultatea  de Psihologie și Științele Educației în parteneriat cu Via University College din Danemarca.

Tematica  propusă pentru cele două zile ale sesiunii de formare a vizat facilitarea capacității cadrelor didactice de a analiza dimensiunea  socială și emoțională a învățării, precum și  a calităţii interacțiunilor dintre copii și profesori în mediul școlar. De asemenea, participanții au fost încurajați să reflecteze asupra stării emoționale și a confortului necesar copiilor astfel încât aceștia să se angajeze cu plăcere  în activitățile de învățare și să coreleze aceste aspecte cu principiile de design al unei expriențe autentice de învățare.

Trainingul a fost organizat pentru cadrele didactice, învățătoare, educatoare, dar și directori ai școlilor și grădinițelor selectate ca entități pilot în proiectul RodaWell și face parte din programul de formare din cadrul acestuia, cu o durată de opt luni (noiembrie 2016 – iunie 2017) și care își propune să ofere participanților ocazia de a experimenta idei și activități cu  scopul de a contribui la creșterea stării de bine a copiilor angajați în procese de învățare. De asemenea, calitatea interacțiunilor sociale și a mediului de învățare, starea emoțională a copiilor și relevanța experiențelor de învățare pe care aceștia le parcurg se numără printre principalele zone de analiză și intervenție educațională vizate.

Proiectul Rodawell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie și Științele Educației  din  Universitatea București  și are o durată de trei ani. Misiunea proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin crearea și promovarea unui model de educație ce pune accentul pe dimensiunea de bunăstare psihologică (wellbeing) în grădinițe și școli. În cadrul proiectului a fost  înființat Centrul Educațional Româno-Danez pentru bunăstarea copiilor – Romanian Danish Center for Children’s Wellbeing – RodaWell. Acesta va oferi servicii integrate (formare și materiale support, monitorizare și evaluare) concepute pentru a îmbunătăți strategiile educaționale ale cadrelor didactice.

Proiectul RodaWell este finanțat de Fundaţia Velux și este implementat  în parteneriat cu VIA University College din Danemarca, beneficiind de susținerea Ministerului Educației și a  Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

RODAWELL ÎN ACȚIUNE -LECȚIA FERICIRII DIRECT DE LA SURSĂ

Săptămâna 21-25 noiembrie 2016 a fost foarte productivă din perspectiva dezvoltării stării de bine a profesorilor, însumând un numar de 20 de ore de training oferite  unor grupuri de profesori din școlile și grădinițele din București, activitate din cadrul proiectului privind dezvoltarea Centrului Educațional Româno-Danez pentru bunăstarea copiilor: Romanian-Danish Center for Children’s Well-being – RODAWELL.

Într-o locație de excepție și anume  Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București, cadrele didactice au participat toată săptămâna la cursuri de formare care au avut ca obiective dezvoltarea acestora în domeniul experiențelor de învățare care promoveaza autonomia elevilor, calitatea interacțiunilor din școală, promovarea cooperării elevilor în detrimentul competiției, importanța oferirii copiilor  unui mediu educational stimulativ, cu oportunități multiple de provocări care să le dezvolte starea de bine în mod regulat, devenind astfel o stare de fapt.

Discuțiile au pornit de la întrebări pertinente cu referire la starea actuală a sistemului de educație din România  cu privire la dezvoltarea stării de bine a tuturor celor implicați și anume: Ce impact are școala asupra bunăstării copiilor? Ce impact are bunăstarea asupra învățării și motivației pentru învățare? Care sunt cei mai potriviți indicatori pentru a măsura bunăstarea? Care e nivelul bunăstarii actuale în rândul copiilor? Ce poate face ca activitățile de predare și învățare să fie plăcute?

Trainingul a oferit profesorilor ocazia de a reflecta asupra proceselor sociale şi asupra interacţiunilor cărora nu le acordă importanţă suficientă, ca identificarea resurselor energetice generate de spațiul social pentru a crește motivația copiilor pentru învățare și starea lor de bine, construcție identitară, interacțiuni sociale, sens, semnificații, încredere în sine și în ceilalți, solidaritate și empatie, jocuri de putere, strategii de autoreglare. Activitatile desfașurate au căutat oferirea unor exemple simple, dar eficiente în conștientizarea importanței  dezvoltarii comportamentelor sociale dezirabile (colaborare, co-responsabilitate, negociere, luarea deciziilor) ale copiilor.

Autonomia elevilor  a fost unul din subiectele care au provocat profesorii, aceștia oferind variante multiple de dezvoltare în clasă, insă cu unele amendamente, adaptate politicilor și curriculelor romănești. Astfel concluziile și recomandările finale cu privire la dezvoltarea stării de bine a elevilor și implicit a autonomiei în învățare au descris acțiuni practice, cu efecte observabile într-o scurta unitate de timp, dar remarcabile în învățarea de profunzime. Sesiunile de reflecție oferite în cadrul fiecarei zile de formare au organizat experiențele autentice aplicabile în cultura românească din perspectiva

Reflectarea cadrelor didactice a fost un proces continuu și s-a bazat în mod explicit pe oferirea/descoperirea de instrumente și exemple de bune practici care să sporeasca starea de bine din clasă, din perspectiva relațiilor de calitate și a autonomiei copilului in învățare, cu ajutorul unor strategii didactice adaptate. Sesiunile de reflecție oferite în cadrul fiecarei zile de formare au organizat experiențele autentice aplicabile în cultura românească dar în același timp au acordat importanță procesului în sine ca parte integrantă, sănătoasă a unei evaluări a propriei implicări pentru atingerea obiectivelor propuse.

Cei 19 reprezentanți ai școlilor și grădinițelor din Bucureștiau explorat dimensiunile stării de bine ale copiilor și  nu numai în sesiuni de training coordonate de partenerii experți din cadrul Via University College (Danemarca)- Sidse Hølvig Mikkelsen, Nadia Møller Christiansen, Nanna Skaarup alături de echipa de proiect din cadrul Facultații de Psihologie și Științele Educației-Universitatea din București.

Proiectul are o durată de trei ani, este finanțat de Fundaţia Velux și susținut atât de Ministerul Educației cât și de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Acesta urmărește crearea Centrul Româno-Danez pentru Starea de Bine a Copilului, dezvoltarea unor programe de training relevante pentru cadrele didactice, asistarea școlilor și grădinițelor pilot în efortul de a îmbunătăți starea de bine a copiilor; realizarea unor materiale pentru grădinițe și școli, ca resurse pentru gestionarea nevoilor educaționale ale copiilor aflați în situație de risc, din perspectiva stării de bine; dezvoltarea unor recomandări de politici către factorii de decizie, privind includerea stării de bine a copilului, ca parametru în programele de educație.