1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

PROGRAMAREA RESTANȚELOR PENTRU ANUL I (2012/2013) SESIUNEA 2.09-15.09.2013 - Studii de master

PROGRAMAREA RESTANȚELOR PENTRU ANUL I (2012/2013)
SESIUNEA 2.09-15.09.2013

DOMENIUL: PSIHLOGIE

MASTERPsihologie clinică- evaluare și intervenție terapeutică

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

ANUL I

Psihodiagnoza proiectivă a adultului

Vladislav Elena

12.09.2013

12.30

Psihiatrie și elemente de psihofarmacologie

Constantin Enăchescu

Elemente de psihosexologie

Constantin Enăchescu

Patologie socială și a familiei

Mitrofan Laurențiu

11.09.2013

10.00MASTEREvaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

ANUL I

Psihodiagnoza proiectivă la copil şi adolescent

Vladislav Elena

12.09.2013

12.30

Prevenția și asistarea tinerilor cu risc de toxicodependeță în context familial

Godeanu Denisa

11.09.2013

10.00

Psihopatologia socială, a cuplului și a familiei

Mitrofan Laurențiu

11.09.2013

10.00

Abilitare în analiza transgenerațională unificatoare

Godeanu Denisa

11.09.2013

10.00

Tehnici experienţiale de optimizare a comunicării în cuplu

Nedelcea Cătălin

12.09.2013

10.00

Psihoterapii de familie și aplicații

Acriș Corina

Psihoterapia experiențială a copilului (ludo și dramaterapie)

Vladislav Elena

12.09.2013

12.30

MASTERPsihodiagnoză, psihoterapie experiențială, unificatoare (PEU) și dezvoltare

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

ANUL I

Psihodiagnoza proiectivă

Nedelcea Cătălin

12.09.2013

10.00

Dramaterapie unificatoare – analiză didactică restructurativă

Mitrofan Iolanda

12.09.2013

10.00

Gestaltterapie

Pop Ovidiu

10.09.2013

12.00

Programare neurolingvistică și managementul stresului

Nedelcea Cătălin

12.09.2013

10.00

Psihologie și terapie pre și post natală

Vladislav Elena

12.09.2013

12.30MASTER:Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor și serviciilor

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

ANUL I

Analiza muncii și utilizarea bazelor de date

Mihaela Chraif

6.09.2013

13.00

Ergonomie cognitivă

Marhan Ana Maria

Tehnici avansate de măsurare și evaluare a personalității

Crețu Romeo Zeno

13.09.2013

10.00

Evaluarea psihologică a personalului și metode de cercetare a performanțelor în muncă

Mihaela Chraif

6.09.2013

13.00

Abordări moderne în cercetarea de marketing și comportamentul consumatorului

Mihai Aniței

4.09.2013

14.30

Managementul și dezvoltarea carierei

Tomșa Gheorghe

Practică supervizată

MASTER:Psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

ANUL I

Managementul serviciilor psihologice

Duvac Ion

13.09.2013

9.00

Metodologia crecetării psihologice

Crețu Romeo Zeno

13.09.2013

10.00

Diagnoză și intervenție organizațională

Eugen Avram

13.09.2013

17.00

Analiza statistică a datelor

Popa Marian

2.09.2013

9.00

Tehnica interviului

Mihaela Chraif

6.09.2013

13.00

Psihologia clinică

Rășcanu Ruxandra

Psihologia judiciară şi penitenciară

Gheorghe FlorianMASTER : Psihologie organizațională și resurse umane

Nr. crt.

Disciplina

Ziua

Ora

Sală examen

Cadru didactic

1.     

Psihodiagnostic organizaționalProf. M. Roco

2.     

Metodologia cercetării în psihologia organizațională.

13.09

10Lect. Dr. R. Crețu

3.     

Evaluarea personalului

6.09

13Lect. Dr. M. Chraif

4.     

Conflicte și negocieri

12.09

11,30Conf. O. Pânișoară

5.     

Comunicarea în organizații

11.09

10Lect. Dr. V. Rotărescu

6.     

Practică supervizată.O. Stroescu

7.     

Psihologia consumatorului

4.09

6.09

14,30

13Prof. M. Aniței

8.     

Analiza statistică a datelor

2.09

10Conf. M. Popa

9.     

Selecția personalului

6.09

13Lect. M. Chraif

10. 

Psihologia carierei

3.09

18,30Conf. V. Negovan

11. 

Comportament organizațional aplicat

12.09

11,30Lect. G. Pânișoară

12. 

Practică supervizată.Lavinia ȚuculescuMASTER : Sănătate ocupațională și performanță în organizații

Nr. crt.

Disciplina

Ziua

Ora

Sală examen

Cadru didactic

1.     

Metodologia cercetării în mediu organizațional

2.09

9Conf. M. Popa

2.     

Analiza muncii

13.09

17Conf. E. Avram

3.     

Patologia comportamentului organizațional

11.09

10Lect. dr. V. Rotărescu

4.     

Calitatea vieții la locul de muncăLect. dr. Ion Bogdan

5.     

Statistici multivariate

2.09

9Conf. M. Popa

6.     

Managementul riscului și siguranța ocupațională

13.09

10Conf. E. Avram

7.     

Teoria și practica măsurării în psihologie

2.09

13Lect. Adrian Luca

8.     

Consiliere și consultanța organizațională

12.09

10C. NedelceaDOMENIUL: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

MASTER: FORMAREA FORMATORILOR (IF)-ANUL I (2012-2013)

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.     

Teorii si practici ale invatarii la adulti

Prof.univ.dr. Ioan Neacsu

14.09.2013/12.002.     

Managementul proiectelor

Dr. Magdalena Balica

2.09.2013/10.003.     

Blended learning. Aplicații e-learning in formare

Iordache Dragos Daniel

11.09.2013/9.004.     

Proiectarea si evaluarea programelor de formare

Prof.univ. Dan Potolea

15.09.2013/11.005.     

Formarea formatorilor: metode si tehnici

Conf.univ.dr. Lucian Ciolan

12.09.2013/12.006.     

Practica de training sub supervizare

Conf. Ulrih Catalina

12.09.2013/10.00

MASTER: PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE (IF)-ANUL I (2012-2013)

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.     

Evaluarea programelor sociale şi educaţionale

Prof.univ.dr. Dan Potolea

15.09.2013/11.002.     

Metodologii clasice şi moderne în educaţia

Conf.univ. Maria Neagoe

3.09.2013/16.003.     

Statistica aplicata in psihopedagogia speciala

Conf.univ.dr. Urea Roxana

2.09.2013/12.004.     

Directii moderne in consilierea si integrarea profesionala a elevilor cu handicap

Conf.univ.dr. Urea Roxana

2.09.2013/12.00

MASTER: CONSILIERE SCOLARA SI DEZVOLTAREA CARIEREI anul INr.crt

Disciplina

Profesor

Data

Ora/ Sala

1.     

Teoria generala a consilierii si consultantei

Prof. Univ. Dr. Gheorghe Tomsa

03.09.2013

12.00

2.     

Managementul situatiilor de criza educationala

Conf. Univ. Dr. Mugur Ciumageanu

-

-

3.     

Psihopatologia si psihoterapia copilului

Lect.univ.dr. Mariana Badea

10.09.2013

9.00

4.     

Abilitati de consiliere

Prof. Univ. Dr. Gheorghe Tomsa

03.09.2013

12.00

5.     

Consilierea si managementul carierei

Prof. Univ. Dr. Gheorghe Tomsa

03.09.2013

12.00

6.     

Consilierea parintilor si profesorilor

Prof.univ.dr.Ecaterina Vrasmas

12.09.2013

9.00

7.     

Evaluare psihologica II

Conf.univ.dr.Catalin Nedelcea

12.09.2013

10.00

8.     

Practica in consiliere

Prof. Univ. Dr. Gheorghe Tomsa

03.09.2013

12.00

9.     

Dezvoltarea carierei I

Ioana Panc

10. 

Evaluare psihologica I

Conf. univ. dr.Catalin Nedelcea

12.09.2013

10.00MASTER: Managementul și Evaluarea Organizațiilor și Programelor Educaționale

Nr.crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

11. 

Managementul educaţional

Prof. univ Ion Negreț

12. 

Şcoala ca organizaţie; dezvoltare şi evaluarea instituțională

Prof. univ Emil Păun

04.09.2013

ora 10.0013. 

Metode avansate de cercetare

Conf. Lucian Ciolan

12.09.2013

ora 12.0014. 

Evaluarea programelor sociale şi educaţionale

Prof. univ Potolea Dan

15.09.2013

ora 11.0015. 

Managementul resurselor umane

Prof. univ Ioan Neacșu

14.09.2013

ora 12.0016. 

Managementul curriculumului

Firuța Tacea

10.09.2013

ora 11.0017. 

Măsurare şi evaluare în educaţie

Prof. Manolescu Marin

04.09.2013

ora 9.0018. 

Practică de specialitate

Prof. univ Potolea Dan

15.09.2013

ora 11.00

MASTER:TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN PROCESELE DE COMUNICARE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.     

Psihologia limbajului şi comunicării

Prof. univ. Mihai Golu

05.09.2013

ora 10.002.     

Tulburări ale limbajului şi comunicării

Prof. univ Emil Verza

15.09.2013

ora 12.003.     

Specificul psihoterapiei persoanelor în dificultate

Conf. univ Ana Rozorea

12.09.2013

ora 10.004.     

Terapii educaţional- recuperative în logopedie

Prof. univ Emil Verza

15.09.2013

ora 12.005.     

Ergoterapie, artterapie şi ludoterapie

Conf. univ. dr. Florin Verza

12.09.2013

ora 11.006.     

Consiliere psihopedagogică şi în asistenţa socială

Lect. univ. dr. Ivan Valentina

02.09.2013

ora 8.007.     

Psihodiagnoza limbajului şi a personalităţii

Conf. univ. dr. Urea Roxana

02.09.2013

ora 12.00

MASTER:STRATEGII INOVATIVE DE ÎNVĂȚARE. MASTERAT DIDACTIC

Nr. crt.

Disciplina

Ziua

Ora

Sală

examen

Cadru didactic

1.     

Managementul clasei de elevi și al situațiilor de criză educațională.Silvia Făt

2.     

Metode și instrumente de evaluare a performanțelor școlare.Sorin Cristea

3.     

Învățarea și teorii moderne ale teorii ale învățării.

14.09

12Prof. I. Neacșu

4.     

Laborator și pregătire metodică didactică și practică.

12.09

9Prof. E. Vrăsmaș

5.     

Medii virtuale de învățare. E-learning și blended learning

12.09

16R. Gramatovici

6.     

Dezvoltarea personală a carierei didactice

9.09

12R. Tomșa

7.     

Profesorul reflexiv

2.09

14Conf. A. Nedelcu

8.     

Modul practic. Coaching și mentorat pentru cariera didactică

4.09

9Prof. M. Manolescu

9.     

Educația copiilor aflați în situație de risc.Lect. Laura Ciolan