06 Dec

Taxe

Contul pentru achitarea taxelor este RO 51 RNCB 0076010452620069 deschis la sucursala BCR, sector 5, Bucuresti

CUANTUMUL TAXELOR DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

Ciclul de studii universitare ANUL I ANUL II ANUL III
Studii universitare de licenţă  3100 lei 3100 lei 3100 lei
Studii universitare de master 3600 lei 3100 lei  
Studii universitare de doctorat 6600 lei 5500 lei 5500 lei
 
Conversie profesională 3100 lei  
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: 
“Abordări moderne în psihopedagogia specială”
1500 lei  
Cursuri de certificare a competențelor în profesia didactică – NIVEL I (licență)

1400 lei (monospecializare)

1600 lei (dublă specializare)

Cursuri de certificare a competențelor în profesia didactică – NIVEL II (master) 1400 lei  

 

Citeşte mai departe ...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.