02 Oct

Publicarea volumului Early Childhood Workforce Profiles in 30 Countries with Key Contextual Data

seepro

Publicarea volumului Early Childhood Workforce Profiles in 30 Countries with Key Contextual Data

Rezultatele finale ale proiectului SEEPRO-R, în care România a fost reprezentată de o echipă formată din cadre didactice ale Facultății de Psihologie și Științele Educației: conf.univ.dr. Laura Ciolan (coord.), prof.univ.dr. Romiță Iucu, lect.univ.dr. Anca Petrescu și lect.univ.dr. Cristian Bucur, au fost publicate sub forma unui volum colectiv cu titlul  Early Childhood Workforce Profiles in 30 Countries with Key Contextual Data. Munich. ISBN 978-3-00-060262-7 (1285 de pagini), Oberhuemer, P. & I. Schreyer (eds.), disponibil online la http://www.seepro.eu/ISBN-publication.pdf.

În faza sa inițială, proiectul SEEPRO, cu sediul la State Institute of Early Childhood Research (IFP) din Munchen și coordonat de dr. Pamela Oberhuemer, s-a derulat între anii 2006 și 2009, beneficiind de finanțare din partea Ministerului Federal German al Familiei, Persoanelor Vârstnice, Femeilor și Tineretului (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend).

Studiul elaborat cu această ocazie a trecut în revistă și a analizat sistemele de educație și formare profesională, profilul ocupațional și mediile de lucru ale personalului din educația timpurie din 27 de state UE.

În anul 2015, același minister a inițiat un nou proiect, intitulat SEEPRO-R (Systems of Early Education and Professionalisation - revised), care să actualizeze și să extindă profilurile naționale (rapoartele de țară) deja create. Astfel, compendiul recent publicat include atât raportul Croației, cel mai nou membru al UE, precum și pe cele ale Rusiei și Ucrainei.

Publicația cuprinde:

  • 30 de Profiluri ale Forței de Muncă - rapoarte naționale care se axează pe situația actuală a cerințelor specifice pentru obținerea calificării de specialist în serviciile de educație și asistență pentru copii de vârste mici (educație timpurie), componența forței de muncă, sistemele de formare profesională inițială și continuă, proiectele de reformă și de cercetare, dar și aspecte particulare referitoare la condițiile de muncă ale personalului din domeniul vizat în fiecare dintre cele 30 de țări participante.
  • 30 de Date cheie contextuale (sinopsisuri specifice pentru fiecare țară) ce rezumă principalele caracteristici ale sistemelor de ECEC (Early Childhood Education and Care) din statele implicate în proiect, alături de informaţii demografice relevante.

Volumul este redactat în limbile engleză și germană, oferind o resursă valoroasă de documentare și informare pentru specialiștii din câmpul educației timpurii, administrațiile guvernamentale locale și naționale, angajatori/ furnizori de servicii din domeniu, cercetători, practicieni și alte persoane/ organizații interesate.

Detalii suplimentare despre argumentele care au stat la baza acestui proiect, obiectivele propuse şi designul cercetării pot fi găsite la adresa http://www.seepro.eu/English/Projekt.htm.

Citeşte mai departe ...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.