17 Mai

Formarea viitorilor profesori de educaţie civică

Atelierul din 16 mai 2017, facilitat de Cătălina Murariu (WWF) a încheiat seria de întâlniri cu diverşi reprezentanţi ai societăţii civile. În cadrul cursului de Teoria și practica educației civice, studenţii anului I specializarea Pedagogie s-au bucurat de dezbateri şi activităţi facilitate de Nicoleta Fotiade (MediaWise) pe 21 martie, Andrada Suciu, Darya Goga şi Walters Malderis (Impact Noi Orizonturi) pe 4 aprilie, David Beckwith (Great Lakes Institute, Ohio) şi Iustina Neagu (CeRe) pe 11 aprilie, Georgiana Giba (Global Dignity) 9 mai.

Exemplele oferite de invitaţi şi activităţile realizate reflectă tranziţia de la modelul de democraţia pasivă electorală la democraţia autentică, participativă, în care cetăţenii contribuie constant la dezvoltarea comunităţii prin implicarea acestora în procesul de elaborare a unor politici publice. Îmbinarea curriculum-ului formal cu cel non-formal şi punerea în practică a competenţelor pentru obţinerea unor transformări în mediul social sau politic au efectele cele mai puternice asupra dezvoltării profilului civic al elevilor şi produc o motivaţie durabilă de participare civică.

Citeşte mai departe ...
17 Mai

ANUNT ABSOLVIRE NIVELUL I-II (2017)

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR CURSURILOR DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI NIVELUL II – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

– promoția 2017 –

Examenul de absolvire a studiilor se desfășoară în perioada 15 – 30 iunie 2017.

Data/locația susținerii vor fi stabilite în funcție de programarea examenelor de licență din facultăți. Vor fi afișate în timp util pe site-ul www.fpse.unibuc.ro și la avizierul DFP (Complex Leu).

Înscrieri 29 – 31 mai 2017 / 6 – 12 iunie 2017
Program : Luni – Joi 11.00 – 15.00 / Vineri 10.00 – 12.00
Portofoliul didactic (http://fpse.unibuc.ro/images/Didactice/Ghid%20intocmire%20portofoliu%20didactic%20Nivel%20I.pdf) se depune la Secretariatul Departamentului de Formare a Profesorilor, B-dul. Iuliu Maniu Nr. 1-3, Complex Leu (Stația de metrou „Politehnica”), corp A, etaj 5, sala 518.

Citeşte mai departe ...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.