• Profesor CREŢU VERGINIA
  • Profesor IUCU ROMIŢĂ
  • Profesor MANOLESCU MARIN
  • Profesor NEACŞU IOAN
  • Profesor NEGREŢ ION
  • Profesor NICOLESCU VIOREL
  • Profesor PĂUN EMIL
  • Profesor PÂNIŞOARĂ OVIDIU
  • Profesor POTOLEA DAN
  • Profesor TOMŞA GHEORGHE
  • Profesor VRĂSMAŞ ECATERINA