Misiune

Misiunea noastră este de a contribui, prin programele de studii pe care le oferim, prin proiectele de cercetare-dezvoltare şi prin cele de responsabilitate socială, la formarea iniţială şi continuă a unor specialişti de înaltă calificare şi la avansarea cercetării ştiinţifice în domeniile psihologiei şi ştiinţelor educației, precum şi la dezvoltarea socială şi comunitară.

Această perspectivă presupune ca direcţii concrete de acţiune activităţi de formare şi dezvoltare profesională a studenţilor, activităţi de expertiză, consiliere şi cercetare, precum şi activităţi de suport şi servicii competente, de calitate, centrate pe persoană, în acord şi pentru dinamismul unei societăţi bazate pe cunoaştere şi competitivitate.

Misiunea facultăţii se concretizează într‐un ansamblu de funcţii şi servicii profesional‐academice. În esenţă, acestea sunt:

  • Funcţia profesional‐didactică: pregătirea iniţială şi continuă a specialiştilor din domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei; abilitarea şi perfecţionarea psihologică, pedagogică şi metodică a cadrelor didactice.
  • Funcţia ştiinţifică: promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în psihologie şi ştiinţele educaţiei.
  • Funcţia de consultanţă şi consiliere: oferirea de servicii profesional‐ştiinţifice instituţiilor, comunităţii şi persoanelor interesate.
  • Funcţia cultural‐educativă: cultivarea valorilor sociale, culturale, dezvoltarea modelelor de gândire inovatoare, a atitudinilor şi comportamentelor civice la studenţi.
  • Funcţia de interacțiune: dezvoltarea cooperării academice cu facultăţile şi instituţiile de cercetare de profil din ţările europene şi de pe alte continente.
  • Funcţia managerială: iniţierea şi funcţionarea mecanismelor de asigurare a calităţii academice, consolidarea şi extinderea expertizei profesional‐ştiinţifice a corpului profesoral, dezvoltarea capacităţii instituţionale a facultăţii.
Ultima modificare Marți, 12 Februarie 2013 12:58
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.