Istoric

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (F.P.S.E) a Universităţii din Bucureşti reprezintă o entitate instituţională modernă şi reprezentativă, având programe de studiu actualizate în acord cu exigenţele actuale ale lumii academice şi profesionale internaţionale şi spații de învățare noi și adecvate.

Facultatea noastră are o traiectorie similară, fără a se suprapune în totalitate, cu istoria Universităţii din Bucureşti. Înscriindu-se în linia generală de dezvoltare a Universităţii, FPSE are, în acelaşi timp, o biografie proprie, relativ diferită de alte facultăţi, marcată de perioade de creştere, dar şi de schimbări importante.

În 1990 a fost înfiinţată Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, la care s-a ataşat în anul următor şi Asistenţa socială. Acest moment a constituit o confirmare socială a legitimităţii şi importanţei formării competenţelor profesionale în aria psihologiei, ştiinţelor educaţiei şi sociologiei.

Denumirea actuală – Facultatea de Psihologie și Științele Educației – a fost adoptată în anul 1999. În acel an, odată cu diversificarea specializărilor, expansiunea studiilor aprofundate, masterale şi doctorale, iniţierea unor variate proiecte de cercetare şi a creşterii numărului de studenţi şi cadre didactice, s-a produs o nouă restructurare ce a marcat constituirea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi a celei de Sociologie şi Asistenţă Socială ca unităţi distincte.

Din trecutul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei amintim trei momente importante:

  • În 1948, vechiul Seminar pedagogic al Universităţii se transformă într-o facultate de sine stătătoare, dar cu o existenţă efemeră. Ulterior, psihologia şi pedagogia devin specializări cu o anumită autonomie în cadrul Facultăţii de Filosofie;
  • Anii 1964-1973 reprezintă o perioadă semnificativă de dezvoltare  profesional-ştiinţifică a celor două domenii;
  • În 1977,  printr-o decizie arbitrară, specializările noastre, alături de sociologie, sunt considerate indezirabile şi eliminate din structura învăţământului superior. Unele discipline de specialitate au supravieţuit în cadrul Facultătii de Istorie şi Filosofie.

În prezent, structura instituţională a FPSE include 4 departamente: Psihologie, Ştiinţele Educaţiei, Psihopedagogie specială şi Departamentul de Formarea Profesorilor, 3 colegii de institutori afiliate (Bucureşti, Buzău, Focşani). Acestea oferă:

  • programe de calificare în trei domenii mari: psihologie, ştiinţele educaţiei şi pregătirea pentru cariera didactică;
  • programe de masterat;
  • programe doctorale diferenţiate – în aria psihologiei şi a ştiinţelor educaţiei;
  • servicii de consultanţă şi consiliere psihologică şi educaţională.
Ultima modificare Joi, 29 Noiembrie 2012 10:45
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.