Metodologia de acordare a laptopurilor in cadrul Proiectului Mentor UB. http://mentor.unibuc.ro/

METODOLOGIE de acordarea a laptopurilor ca altă formă de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti în cadrul proiectului MENTOR UB: Platformă pilot de acțiune integrată pentru creșterea incluzivă a accesului la studii universitare și reducerea abandonului școlar           Universitatea din Bucureşti prin intermediul celor 6 facultăți parterene în proiect (Facultatea de Filosofie, Facultatea de Istorie,…

ORAR - Cursuri de certificare pentru profesia didactică – Nivelul II, studii universitare de master Anul II, anul universitar 2018/2019 – semestrul I

ORAR* Cursuri de certificare pentru profesia didactică – Nivelul II, studii universitare de master Anul II, anul universitar 2018/2019 – semestrul I       ZIUA ORA LUNI MARȚI MIERCURI JOI 11 – 12     Didactica specialității – profil real,  Prof.dr. Delia Popescu, Amf. Stoian, Panduri Practică pedagogică – profil real,…

ÎNSCRIERI - Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă ”Abordări moderne în psihopedagogia specială”

  • 26 Septembrie 2018 |
  • Publicat în Noutăți
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă”Abordări moderne în psihopedagogia specială”(296 ore – 40 credite) ÎNSCRIERI2 – 18 octombrie 2018 PROGRAM ÎNSCRIERILuni – Joi : 13:00-15:00 (la Secretariatul Facultății de Psihologie și Științele Educației din Șos. Panduri, nr. 90, sector 5, București - secretar Carmen Obretin) Deschiderea cursului postuniversitar…

Informaţii GRADUL DIDACTIC I SERIA 2017 – 2019 Învăţămant primar , preşcolar şi învaţământ special

Informaţii  GRADUL DIDACTIC I SERIA 2017 – 2019 Învăţămant primar , preşcolar şi învaţământ special Lucrarile metodico – ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I se depun la secretariatul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bulevardul Iuliu Maniu nr. 1-3, Complex studenţesc Leu, corp A, et. 5, camera 516. Perioada…

Sesiune speciala ani terminali

Studenții din anii terminali (în anul universitar 2017-2018) care au un număr maxim de cinci discipline nepromovate pot depune cereri de reexaminare în sesiunea specială organizată în perioada 14-21 septembrie 2018. Cererile pentru reexaminări (examene nepromovate) se depun la secretariat în perioada 10-13 septembrie 2018, în timpul programului cu publicul.…

Program Secretariat august - septembrie 2018

IMPORTANT!!!!! ÎN PERIOADA 31 IULIE – 2 SEPTEMBRIE 2018 SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI ESTE ÎNCHIS PENTRU EFECTUAREA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ.   Adeverințele de absolvire (licență, master – promoția 2018), în perioada menționată, se pot ridica de la Biroul Acte Studii (B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, etaj 1).…

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.