Dr. George Gunnesch-Luca, bursier postdoctoral RAF

Dr. George Gunnesch-Luca, bursier postdoctoral RAF

Facultatea de Psihologie și Științele Educației anunță cu bucurie selecția cu succes a cercetătorului postdoctoral care se va alătura echipei FPSE sub auspiciile bursei acordate de Romanian-American Foundation (RAF): bursa RAF-UB dedicată educației pentru știință (science education).

Bursa acordată de RAF vine să susțină proiectele FPSE în domeniul testărilor comparative internaționale, cu precădere în proiecte precum TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) și ICILS (International Computer and Information Literacy Study), dar și în proiecte mai vechi dedicate educației pentru știință.

Bursierul postdoctoral RAF este Dr. George Gunnesch-Luca. O scurtă biografie este atașată acestui anunț.

Dr. Gunnesch-Luca va începe activitatea de cercetare la 1 octombrie 2020, pentru o perioadă de 2 ani, în cadrul Laboratorului de Large Scale Testing și al Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației.


Biography

Dr. George Gunnesch-Luca

George Gunnesch-Luca studied psychology in Timisoara, Romania and received his doctoral degree in 2016 at the Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg. He is currently a post-doctoral research fellow at the Department of Organizational and Social Psychology in the same university.

His main research interests are related to inter-individual, group related phenomena including group processes, group dynamics and overall group performance. He has conducted research on the performance outcomes of altruistic and extra-role behaviors within teams, as well as on the role of deep-level diversity on units. Other interests include intelligence research, or the outcomes of various personality traits such as narcissism on unit-level performance. He is an accomplished data scientist, with a passion for numbers and sophisticated statistical modeling.

I am honored to have been selected for the prestigious Postdoctoral Fellowship in Science Education offered by the University of Bucharest (UB) together with the Romanian-American Foundation (RAF). It is a privilege and represents the acknowledgment of the effort invested in my academic career so far, as well as a wonderful incentive and motivation to continue in giving my best. By awarding me this scholarship, UB and RAF have given me the opportunity to prove my worth and give back to our community through such an important project.

***

George Gunnesch-Luca a studiat psihologia la Timișoara și a primit titlul de doctor în anul 2016 din partea Universității Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg. Momentan lucrează ca cercetător științific post-doctoral la departamentul de psihologie organizațională și socială din cadrul aceleiași universități.

Interesele sale de cercetare sunt centrate în special pe relațiile inter-individuale și fenomenele de grup ce includ procesele și dinamica lui, precum și performanța grupului. A condus cercetări ce vizează consecințele la nivel de echipă ale comportamentului altruist și extra-rol, precum și efectele diversității asupra performanței. Alte interese vizează inteligența sau consecințele narcisismului membrilor unui grup asupra funcționării lui eficiente. Este un data scientist cu o pasiune pentru numere și pentru modelări statistice sofisticate.

Sunt onorat de a fi fost ales pentru a primi bursa postdoctorală in educație pentru știință oferită de Universitatea din București (UB) în parteneriat cu Fundația Româno-Americană (RAF). Este un privilegiu și reprezintă o recunoaștere a efortului investit în carierea mea de cercetare, precum și o motivație puternică de a excela în activitatea mea. Prin această bursă, UB și RAF mi-au dat oportunitatea de a dovedi ceea ce pot și de a contribui la dezvoltarea comunității printr-un proiect atât de important.”

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.