Sprijin tehnic pentru studenți - Înscrieri selecție sprijin în activitatea academică - Proiectul Mentor UB: Platformă pilot de acțiune integrată pentru creșterea incluzivă a accesului la studii universitare și reducerea abandonului școlar

În cadrul Proiectului Mentor UB: Platformă pilot de acțiune integrată pentru creșterea incluzivă a accesului la studii universitare și reducerea abandonului școlar, vor fi distribuite/repartizate studenților FPSE, prin concurs de selecție, 7  laptopuri în funcţie de situația socio-economică a familiei studentului solicitant, ca formă de sprijin în activitatea academică

Ordinea de priorități pentru acordarea laptopurilor este următoarea:

 1. studenții orfani de ambii părinți,
 2. studenții proveniți din case de copii sau plasament familial şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 3. studenții orfani de un părinte;
 4. studenții ale căror familii nu au realizat în lunile iunie - august 2020, un venit lunar net mediu/membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie la data de 1 octombrie 2020 (1346 lei).
 5. studenții care nu dețin condiții pentru participarea la predarea on line și au nevoie de un laptop în acest sens.

Criteriile de departajare a solicitanților/candidaților sunt următoarele:

 1. media de admitere (pentru anul I licență și master) și media din anul precedent (pentru anul II licență);
 2. media obținută la BAC (anul I și II licență); media anilor de studii de licență (anul I master);
 3. anul de studii, în următoarea ordine: licență anul I, licență anul II, master anul I;
 4. evaluarea scrisorii de motivație de aprox. 1 pag despre necesitatea accesului la computer în învățământul universitar.

Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selecție va conține:

 1. cererea de înscriere semnată şi datată;
 2. scrisoarea de motivație (maxim 2000 de caractere, se motivează necesitatea dobândirii unui computer)
 3. înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. (În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, solicitanții depun o declarație pe propria răspundere,.);
 4. copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, hotărârea privind darea în plasament, dacă este cazul;
 5. declarație pe propria răspundere că solicitantul nu va înstrăina laptopul;
 6. declarație pe propria răspundere că solicitantul va returna laptopul după finalizarea studiilor (după absolvire şi înainte de susţinerea licenței/dizertației);
 7. declarație pe propria răspundere că solicitantul nu posedă un laptop.
 8. Scrisoare de motivație de aproximativ 1 pagină despre necesitatea accesului la computer în învățământul universitar.

Documentele vor fi trimise într-o arhiva salvata cu Nume_prenume la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana la data 23.10 2020

Ultima modificare Sâmbătă, 17 Octombrie 2020 19:42
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.