Curs postuniversitar NIVEL I octombrie 2019–martie 2020

ORAR 

Curs postuniversitar  NIVEL I   octombrie 2019–martie 2020

Cursurile se desfășoară în sediul Facultății de Psihologie și Științele Educației din Soș. Panduri nr. 90, începând cu ora 9,oo

5.10.2019 – Psihologia educației    - Amfiteatrul Stoian

6.10.2019 – Psihologia educației    - Amfiteatrul Stoian

     - 9-15  curs – prof.dr. Elena Stănculescu

     15-17  seminar- asistent dr. Cristina Sandu

12.10.2019 – Psihologia educației    - Amfiteatrul Stoian

13.10.2019 - Psihologia educației     - Amfiteatrul Stoian

19.10.2019  - Pedagogie    - prof.dr. Sorin Cristea   - Amfiteatrul Motru              

20.10.2019 – Pedagogie    - prof.dr. Ion Negreț       - Amfiteatrul Motru               

26.10.2019 - Pedagogie     - prof.dr. Crenguța Oprea      

                                                                              - Amfiteatrul Stoian

27.10.2019 – Pedagogie    - prof.dr. Ion-Ovidiu Pânișoară

                                                                             – AmfiteatrulStoian

 

2.11.2019 – Pedagogie      - conf.dr. Adina Pescaru    - Amfiteatrul Stoian

3.11.2019 – Pedagogie      - conf.dr. Victorița Trif     - Amfiteatrul Stoian

9.11.2019 – Pedagogie    - conf.dr. Silvia Făt - Amfiteatrul Stoian

 

10.11.2019 – LIBER

 

16.11.2019 - Instruire asistată de calculator  - conf.dr. Olimpius Istrate /         conf.dr. Nicoleta Duță - Amfiteatrul Motru

17.11.2019 - Examen -  Psihologia educației -   Amfiteatrul Motru

23.11.2019 - Instruire asistată de calculator  - conf.dr. Olimpius Istrate / conf.dr. Nicoleta Duță - Amfiteatrul Stoian

24.11.2019 -  Examen – Pedagogie - Amfiteatrul Stoian

7 și 8.12.2019Instruire asistată de calculator  - conf.dr. Olimpius Istrate /         conf.dr. Nicoleta Duță - Amfiteatrul Stoian

 

14.12.2019 – Didactica specialității – sala 512, 513, 514, 515 (LEU)

15.12.2019 – Didactica specialității -  sala 512, 513, 514, 515 (LEU)

 

- Cadre didactice: Real – Conf.dr. Victorița Trif / Prof.dr. Delia Popescu

- Uman –conf.dr. Adina Pescaru ; Lector dr. Laura Căpiță/ lector dr. Ruxandra Chircă

21.12.2019 – LIBER

22.12.2019 – LIBER

 

28.12.2019 – LIBER

29.12.2019 – LIBER

 

4.01.2020 – LIBER

5.01.2020 – LIBER

 

11.01.2020 - Didactica specialității - sala 512, 513, 514, 515 (LEU)

12.01.2020 – Didactica specialității sala 512, 513, 514, 515 (LEU)

18.01.2020 - Practică pedagogică – sala 506, 512, 513, 514, 515 (LEU)

19.01.2020 - Practică pedagogică – sala 506, 512, 513, 514, 515 (LEU)

 

- Cadre didactice: prof.dr. Ion-Ovidiu Pânișoară; prof.dr. Crenguța Oprea; conf.dr. Victorița Trif ; lector dr. Ruxandra Chircă; Conf.dr. Silvia Făt 

 

25.01.2020 - Practică pedagogică - sala 506, 512, 513, 514, 515 (LEU)

26.01.2020 – Examen Didactica specialitatii  - Practică pedagogică

- sala 506, 512, 513, 514, 515 (LEU)

 

1.02.2020 - Managementul clasei de elevi  - Amfiteatrul Stoian

2.02.2020 - Examen Practică pedagogică - Managementul clasei de elevi

- Amfiteatrul Stoian

8.02.2020- Managementul clasei de elevi - Amfiteatrul Stoian

9.02.2020 - Managementul clasei de elevi - Amfiteatrul Stoian

  - Cadre didactice: prof.dr. Ion-Ovidiu Pânișoară / prof.dr.Sorin Cristea

17 -21.02.2019 – SESIUNE DE RESTANȚE – la sediul din Complex Leu

 

Înscrieri pentru examenul de absolvire:     24 – 26 februarie 2019

- la sediul din Complex Leu, Secretariat, sala  518

Program înscrieri        11:00-15:00

        Documente necesare:

  • Fișa de înscriere (de la Secretariat);
  • Portofoliu didactic (întocmit în 2 exemplare – unul se depune la secretariat)

Susținere examen de absolvire   - 1 martie 2019,

ora 9:oo, Complex Leu, etaj 5

                                                         

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.