EXAMEN FINALIZARE STUDII (LICENȚĂ/DISERTAȚIE) SESIUNEA IUNIE 2019

EXAMEN FINALIZARE STUDII
(LICENȚĂ/DISERTAȚIE)
SESIUNEA IUNIE 2019

LICENȚĂ

Înscrieri : 5-12 iunie 2019

Program:
Luni – Joi: 13:00 – 15:00
Vineri: 10:00 – 12:00

Acte necesare pentru înscriere:

- fişă de înscriere (de la Secretariat)
- fişă de lichidare (de la Secretariat) vizată doar la Biblioteca facultăţii
- declarație tip privind originalitatea lucrării (atașată la începutul lucrării)
- două fotografii dimensiuni ¾ pe hârtie fotografică (scris numele titularului pe verso)
- diploma de bacalaureat în original și copie
- certificat de naștere în original și copie
- certificat de căsătorie în original și copie ( unde este cazul)
- copie CI
- lucrarea de licenţă
- CD/DVD cu forma electronică a lucrării de licenţă în format pdf (atasat la sfârșitul lucrării)
- referatul tip de evaluare a lucrării de licenţă de către coordonatorul ştiinţific
- chitanta taxa sustinere examen – dacă este cazul - (175 lei/probă – pentru repetarea examenului / probei de examen nepromovate; taxa se achita in cont BCR deschis la sector 5: RO51RNCB0076010452620069)

DISERTAȚIE

Înscrieri : 5-12 iunie 2019

Program:
Luni – Joi: 13:00 – 15:00
Vineri: 10:00 – 12:00

Acte necesare pentru înscriere:

- fişă de înscriere (de la Secretariat)
- fişă de lichidare (de la Secretariat) vizată doar la Biblioteca facultăţii
- declarație tip privind originalitatea lucrării (atașată la începutul lucrării)
- două fotografii dimensiuni ¾ pe hârtie fotografică (scris numele titularului pe verso)
- diploma de bacalaureat în original și copie
- diploma de licență în original și copie
- certificat de naștere în original și copie
- certificat de căsătorie în original și copie (unde este cazul)
- copie CI
- lucrarea de disertație
- CV europass (pentru absolvenții programelor din domeniul Psihologie)
- CD/DVD cu forma electronică a lucrării de disertație în format pdf (atasat la sfârșitul lucrării)
- referatul tip de evaluare a lucrării de disertație de către coordonatorul ştiinţific
- chitanta taxa sustinere examen – dacă este cazul - (175 lei – pentru repetarea examenului de disertație dacă a fost nepromovat; taxa se achita în cont BCR deschis la sector 5: RO51RNCB0076010452620069)

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL III STUDII LICENȚĂ / ANUL II STUDII MASTER

Perioada de ridicare a diplomelor de bacalaureat/licență (depuse în original la dosarul de înscriere) este 13 – 16 mai 2019.

Cererile pentru susținerea restanțelor din anii anteriori se depun la secretariat în perioada 13 – 16 mai 2019 însoțite de copia chitanței de achitare a taxei de 50 lei/disciplină.
Examenele restante din anii anteriori/anul curent universitar se pot susține în perioada 24 mai – 29 mai 2019.

Cererile pentru reexaminări/măriri de note se depun la secretariat în perioada 27 – 28 mai 2019.
Reexaminările/măriri de note se pot susține în perioada 30 mai - 2 iunie 2019.

Taxa/taxele se achită în contul BCR - RO51RNCB0076010452620069

PROGRAM SECRETARIAT
LUNI-JOI: 13.00 – 15.00
VINERI: 10:00 – 12:00

Ultima modificare Luni, 15 Aprilie 2019 22:19
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.