Stagiu de practică studențească în domeniul OSINT organizat de Serviciul de Informații Externe în anul 2019

osint

Stagiu de practică studențească în domeniul OSINT organizat de
Serviciul de Informații Externe în anul 2019

În cursul anului 2019, Serviciul de Informaţii Externe continuă tradiția organizării şi desfăşurării, în colaborare cu Universitatea din București, a stagiului de practică în domeniul OSINT (Open Source Intelligence).
Stagiul oferă studenţilor participanţi posibilitatea de a dobândi experienţă practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniştilor de elită. Oferim, astfel, o oportunitate pe care partenerii noştri euroatlantici o utilizează de mult timp în dialogul cu mediul universitar.
Numărul de credite transferabile care va fi obţinut în urma desfăşurării stagiului se stabilește de către Universitatea din București.
Stagiul este destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat, la Facultățile de Filosofie, Istorie, Jurnalism şi Știinţele Comunicării, Limbi şi Literaturi Străine, Știinţe Politice, Psihologie și Științele Educației, respectiv la sfârşitul ciclului de masterat, cu durata de 1 an, la Facultatea de Drept.
Stagiul este structurat în două serii de practică, desfăşurate în lunile iulie și august, la fiecare serie putând participa, de regulă, patru studenţi.
Pentru a fi acceptaţi la stagiul de practică, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
• au cetăţenia română şi domiciliul în România;
• nu au cazier judiciar.
Mediile obținute la examenele de licență și masterat constituie criterii de departajare în procesul de selecție pentru participarea la stagiul de practică.
În vederea înscrierii la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la Secretariatul General / Secretariatul Senatului Universităţii din Bucureşti, cel târziu până la data de 30 aprilie, în două exemplare, un dosar care conţine:
a) cerere de înscriere (descarca), în care se va preciza și motivația participării la stagiu (modelul se găsește la secretariatele facultăților cuprinse în program și la secretariatul Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti);
b) curriculum vitae actualizat;
c) cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;
d) adeverinţă care să ateste urmarea cursurilor masterale, nota de admitere și media primei sesiuni de examene;
e) copie a diplomei de licenţă ori a adeverinței de absolvire a studiilor de licență;
f) copie a actului de identitate.

Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanţi ai Rectoratului Universității din București şi ai Serviciului de Informații Externe. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de domeniile geopoliticii şi relaţiilor internaţionale, care au abilităţi de gândire strategică şi cunosc limbi străine. Activitatea Comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidați și, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Secretariatul Senatului Universităţii din Bucureşti (Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46), telefon: 021-3059713.

Ultima modificare Joi, 28 Februarie 2019 19:34
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.