SELECȚIE ERASMUS 2018 - 2019 PENTRU MOBILITĂȚI CADRE DIDACTICE

SELECȚIE ERASMUS 2018 - 2019

PENTRU MOBILITĂȚI CADRE DIDACTICE

În perioada următoare, până la data de 13 februarie 2019, se va desfășura, în cadrul facultății noastre, procedura de selecție ERASMUS    2018-2019, pentru mobilitățile cadrelor didactice.

 1. Criterii de selecție:
 • Criteriile de selecție proprii facultății (adăugate la criteriile minimale de selecție comunicate de BCP), respectiv: activitatea de promovare a facultății, punctaj de la 1 la 5 (5 reprezentând maximum);
 • Curriculum vitae într-o limbă străină, în format Europass– punctaj de la 1 la 5 (5 reprezentând maximum);
 • Plan de predare provizoriu – punctaj de la 1 la 5 (5 reprezentând maximum);
 • Participarea la activități în cadrul Programului ERASMUS (inițiere de acorduri bilaterale, consiliere studenți, participare la selecția studenților) – punctaj de la 1 la 5 (5 reprezentând maximum).

Punctaj minim de selecție: 15 puncte

 1. Numărul de locuri: 4

III. Destinații

          Destinațiile potențiale pentru cadrele didactice care doresc să participe la mobilitate pot fi consultate în tabelul din documentul care însoțește prezentul anunț.

 1. Precizări suplimentare:
 • Deplasările pot avea loc cel târziu până pe data de 30 iulie 2019.
 • Candidații admiși vor depune la Biroul Programe Comunitare - UB, cu cel puțin o săptămână înaintea deplasării, cererea de deplasare, nota de mandat, scrisoarea de invitație din partea instituției gazdă și o copie a cărții de identitate.
 1. Conținutul dosarului de concurs
 • Cerere de înscriere la concurs (de la Secretariat cancelarie);
 • Scurtă motivare a opțiunii de a face deplasarea, cu precizarea efectuării unei deplasări ERASMUS anterioare, dacă este cazul;
 • CV format Europass - într-o limbă străină;
 • Plan de predare provizoriu;
 • Informare privind participarea la activități în Programul ERASMUS (inițiere de acorduri bilaterale, consiliere studenți, participare la selecția studenților);
 • Copie CI.
 1. Depunerea dosarului de participare la selecție

          Dosarul va fi depus la Secretariat Cancelarie, până la data de 12 februarie 2019, orele 14.00.

     VII. Selecția (concursul)

Interviul de selecție se va desfășura în data de 13 februarie 2019, ora 14:00, la sediul facultății din Panduri.

Destinatii cadre didactice Erasmus valabile pentru a.a. 2018 - 2019

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.