INSCRIERE CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL I (INIȚIAL)

CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL I (INIȚIAL)
– pentru învățământul preuniversitar obligatoriu –

Departamentul de Formare a Profesorilor al Universității din București oferă cursuri de certificare pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, pentru absolvenții cu diplomă de licență care doresc să urmeze profesia didactică.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - Monospecializare –
NIVELUL I (INIȚIAL) - 30 credite

1. Psihologia educaţiei 5 credite

2. Pedagogie I:

-Fundamentele pedagogiei
-Teoria şi metodologia curriculum-ului 5 credite

3. Pedagogie II:

-Teoria şi metodologia instruirii
-Teoria şi metodologia evaluării 5 credite

4. Didactica specialităţii 5 credite

5. Instruire asistată de calculator 2 credite

6. Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1) 3 credite

7. Managementul clasei de elevi 3 credite

8. Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2) 2 credite

Total 30 credite

Examen de absolvire: Nivelul I - 5 credite

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - Dublă specializare (pe diploma de licență)
(ex: Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Litere etc.)–
NIVELUL I (INIȚIAL) - 35 credite

1. Psihologia educaţiei 5 credite

2. Pedagogie I:

-Fundamentele pedagogiei
-Teoria şi metodologia curriculum-ului 5 credite

3. Pedagogie II:

-Teoria şi metodologia instruirii
-Teoria şi metodologia evaluării 5 credite

4. Didactica specialităţii A 5 credite

5. Didactica specialităţii B 5 credite

6. Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (A) 3 credite

7. Instruire asistată de calculator 2 credite

8. Managementul clasei de elevi 3 credite

9. Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (B) 2 credite
Total 35 credite Examen de absolvire: Nivelul I - 5 credite

Înscrieri: 18-27 septembrie 2018, sediul DFP, B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex Leu, Corp A, etaj V, birou 518

Program înscrieri: luni – joi 11:00 – 15:00 vineri 10:00 – 12:00

Examen de admitere Duminică – 30 septembrie 2018, ora 9.00, Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5

ACTE NECESARE:

a) certificat naștere și căsătorie (în cazul schimbării numelui) în original și copie;
b) C.I./Pașaport, în original și copie;
c) diploma de licență sau adeverinţa de licenţă (pentru absolvenții promoției 2018) în original și copie;
d) supliment la diplomă/foaie matricolă, în original și copie;
e) atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în original și copie;
f) scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea;
g) certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
h) adeverință medicală care să ateste faptul că studentul /candidatul nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
i) scrisoare de motivație (motivele pentru care vă doriți să deveniți profesori, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor – calități personale) – minimum o pagină;
j) folie de plastic.

IMPORTANT!

Candidații declarați “ADMIS”, pentru confirmarea locului, trebuie să achite taxa de școlarizare pentru cursurile de certificare în profesia didactică - 1400 lei monospecializare / 1600 lei dublă specializare în contul BCR: RO51RNCB0076010452620069 – deschis la filiala sectorului 5 - București, cu specificarea numelui cursantului, pentru Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – modul psihopedagogic - Nivelul I. Copia chitanței de achitare a taxei se transmite electronic la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 4 octombrie 2018, cu subiectul “modul psihopedagogic postuniversitar”
Candidații care nu vor transmite în termenul precizat documentul menționat mai sus vor pierde locul obţinut în urma concursului de admitere.

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.