PROGRAMARE EXAMENE GRADUL DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2018

PROGRAMARE EXAMENE GRADUL DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2018

BUCUREȘTI

          Profesori învățământ gimnazial și liceal (Psihologie, Pedagogie, Psihopedagogie specială)

          Metodica predării specialității (scris)               28 august 2018, ora 9:00

          Proba orală – Pedagogie                                    30 august 2018, ora 9:00

 

         Profesori pentru învăţământ primar/ institutori învăţământ primar/ învăţători

          Metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii (scris) – 29 august 2018 – ora 9:00

          Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie  educaţională (oral) – 31 august 2018 – ora 9:00

Profesori pentru învăţământ preşcolar/ Institutori învăţământ preşcolar/ educatoare

          Metodica predării  limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii (scris) – 29 august 2018 – ora 9:00

          Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie  educaţională (oral) – 31 august 2018 – ora 9.00

          Învăţământ special

          Metodica predării psihopedagogiei speciale (scris) – 29 august 2018 – ora 9.00

Sau   Metodica predării limbii şi literaturii române şi metodica predării matematicii (scris) - 29 august 2018 – ora 9.00      

Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie  educaţională (oral) – 31 August 2018 – ora 9.00

IMPORTANT!!!! Probele de examen se susțin la sediul facultății din Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5 ( lângă Universitatea Națională de Apărare, stația de autobuz UNAP”)

BUZĂU

Profesori pentru învăţământ primar/ institutori învăţământ primar/ învăţători

          Metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii (scris) – 27 august 2018 – ora 9.30

          Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie  educaţională (oral) – 29 august 2018 – ora 9.00

Profesori pentru învăţământ preşcolar/ Institutori învăţământ preşcolar/ educatoare

          Metodica predării  limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii (scris) – 27 august 2018 – ora 9.30

          Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie  educaţională (oral) – 29 august 2018 – ora 10.00

IMPORTANT!!!! Probele de examen se susțin la sediul facultății din Buzău

 

FOCȘANI

Profesori pentru învăţământ primar/ institutori învăţământ primar/ învăţători

          Metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii (scris) – 28 august 2018 – ora 9.00

          Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie  educaţională (oral) – 30 august 2018 – ora 9.00

Profesori pentru învăţământ preşcolar/ Institutori învăţământ preşcolar/ educatoare

          Metodica predării  limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii (scris) – 28 august 2018 – ora 9.00

          Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie  educaţională (oral) – 30 august 2018 – ora 13.00

IMPORTANT!!!! Probele de examen se susțin la sediul facultății din Focșani

Ultima modificare Marți, 10 Iulie 2018 15:42
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.