Nivelul I - Programare sesiune restanțe/reexaminări

Curs postuniversitar de certificare pentru profesia didactică - Nivelul I

Anul universitar 2016/2017

Programare sesiune restanțe/reexaminări

Nr. crt. Disciplina Cadru didactic Data Ora - Sediul
  Didactica specialității Conf.dr. Adina Pescaru 13 februarie 2017 11,00   -    complex Leu
  Managementul clasei de elevi Prof.dr. Sorin Cristea 13 februarie 2017 14,30   -    complex Leu
  Psihologia educației Prof.dr. Elena Stănculescu 14 februarie 2017 11,00   -    complex Leu
  Pedagogie Conf. dr. Elena Rafailă 14 februarie 2017  12,30    -    complex Leu
  Instruire asistată de calculator Lector dr. Nicoleta Duță 15 februarie 2017 10,00    -    complex Leu
  Practică pedagogică + Didactica specialității Conf.dr. Victorița Trif 16 februarie 2017 12,00   -    complex Leu

INFORMAȚII  EXAMEN  ABSOLVIRE

Înscrieri                       20 – 22 februarie 2017, orele  11:00 -15:00,   Complex Leu, Secretariat, sala  518

Documente necesare:

  1. Fișa de înscriere (de la Secretariat);
  2. Portofoliu didactic;
  3. 2 fotografii color  ¾ tip pașaport, pe hârtie fotografică:

Susținere examen de absolvire     - 26 februarie 2017, ora 9:oo, Complex Leu, etaj 5

Ultima modificare Miercuri, 08 Februarie 2017 08:45
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.