Despre noi

ECHIPA RODAWELL- VIZITA DE STUDIU IN TARA FERICIRII DEPLINE

În săptămâna 31- 4 noiembrie 2016 un grup de profesori din școlile și grădinițele din România au participat la vizita de studiu în Danemarca, activitate din cadrul proiectului privind dezvoltarea Centrului Educațional Româno-Danez pentru bunăstarea copiilor: Romanian-Danish Center for Children’s Well-being – RODAWELL.

Cadrele didactice, împreună cu o echipă de specialiști din domeniul educației, au avut oportunitatea de a explora modalități eficiente de dezvoltare a stării de bine, a autonomiei și a colaborării copiilor din sistemul educațional danez vizitând o școala din orașul Holstebro,prima in clasamentul institutiilor de învățământ din Danemarca, care îndeplinește indicatorii de well-being, prin urmare școala cu elevii cei mai fericiți din cea mai fericita țară. De asemenea profesorii au vizitat o grădiniță in Aarhus amplasata într-o zonă de pădure (forest kindergarden), tipică educației preșcolare daneze, cu un spațiu outdoor generos, unde aceștia au discutat despre modalităților de îmbunătățire a practicilor existente în școala romanească - organizarea spațiilor educaționale, implicarea părinților în activitățile zilnice ale grădiniței, modalități de colaborare a personalului cu preșcolarii pentru dezvoltarea stării de bine a celor din urmă, respectarea particularităților individuale ale copiilor prin oferirea unor activități multilaterale care dezvoltă autonomia, increderea și stima de sine. Vizita a cuprins și tematica integrării în învățământul de masă a copiilor cu cerințe educative speciale, cu accent pe dezvoltarea stării de bine a comunității școlare. În cazul tuturor instituțiilor vizitate cadrele didactice au avut șansa dezvoltării unor dialoguri pertinente cu factorii de răspundere din domeniul învățământului danez-directori, responsabili, profesori, elevi, părinți astfel încât s-a putut realiza o radiografie cât se poate de realistă a sistemului de învățământ din Danemarca și a principalelor sale obiective.

Cei 10 reprezentanții ai școlilor și grădinițelor din Romania au fost antrenați în sesiuni de lucru, ateliere de reflecție pentru dezvoltarea unui cadru de analiză a bunăstării în școala și pentru identificarea unor rutine ce pot fi adaptate in direcția creșterii wellbeing-ului la elevi, coordonate de partenerii din cadrul Via University College- Sidse Hølvig Mikkelsen, Nadia Møller Christiansen, Nanna Skaarup, Jesper Marius Als, alaturi de echipa de proiect din cadrul Facultații de Psihologie și Științele Educației-Universitatea din București.

Proiectul are o durată de trei ani, este finanțat de Fundaţia Velux și susținut atât de Ministerul Educației cât și de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Acesta urmărește crearea Centrul Româno-Danez pentru Starea de Bine a Copilului, dezvoltarea unor programe de training relevante pentru cadrele didactice, asistarea școlilor și grădinițelor pilot în efortul de a îmbunătăți starea de bine a copiilor; realizarea unor materiale pentru grădinițe și școli, ca resurse pentru gestionarea nevoilor educaționale ale copiilor aflați în situație de risc, din perspectiva stării de bine; dezvoltarea unor recomandări de politici către factorii de decizie, privind includerea stării de bine a copilului, ca parametru în programele de educație.

Ultima modificare Luni, 19 Decembrie 2016 15:26
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.