CONFERINȚA DOCTORANZILOR ORGANIZATĂ DE CENTRUL DE CERCETARE ȘI PROMOVARE A ECHITĂȚII ÎN EDUCAȚIE (CCPEE)

123

În data de 17 ianuarie 2020,  Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE) a organizat conferința națională a doctoranzilor din domeniul Științelor Educației.  Scopul conferinței este de a construi punți de legătura între cercetările realizate în cadrul Scolii Doctorale si diferitele categorii de profesioniști si decidenți din domeniu, pentru a creste gradul de conștientizare asupra problematicii echitații în educație. Conferința a fost  organizată în jurul cercetărilor si rezultatelor obținute de studenții doctoranzi, invitându-i pe participanți la un real schimb de idei si de experiențe de cercetare. Gazda evenimentul a fost Direcția de Învățământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (CREDIS).

Conferința din acest an s-a bucurat de o deschidere la nivelul colaborărilor cu mai multe școli doctorale din cadrul Universității din București, prin prezența unor doctoranzi din partea Scolii doctorale a Facultății de Litere. Doctoranzii au avut ocazia să își prezinte cercetările și rezultatele cercetărilor desfășurate în cadrul școlilor doctorale sub coordonarea următorilor profesori universitari, precum: profesor universitar dr. Ecaterina Vrăsmaș, profesor universitar dr. Gheorghe Tomșa, profesor universitar dr. Marin Manolescu, profesor universitar dr. Viorel Nicolescu, profesor universitar dr. Emil Păun, profesor universitar dr. Ioan Negreț, profesor universitar dr. Liviu Papadima.

Agenda evenimentului precum și alte informații referitoare la acest eveniment pot fi regăsite pe site-ul: https://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee/

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.