PEDAGOGIE: provocări şi dileme privind şcoala şi profesia didactică

Profesorul emerit Emil Păun, nume emblematic al Catedrei de Pedagogie (actualmente Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei) a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, lansează o nouă carte. Publicată recent la Editura Polirom, lucrarea „PEDAGOGIE: provocări şi dileme privind şcoala şi profesia didactică” gravitează în jurul întrebarii „Este şcoala actuală în criză? Dacă da, ce schimbări structurale şi funcţionale se impun pentru depăşirea acesteia?”. Pornind de la aceste provocări, profesorul Emil Păun trece în revistă globalizarea, echitatea, calitatea şi egalitatea, lărgirea şi diversificarea câmpului educaţional, noile tehnologii de comunicare. Pe lângă multiplele aspecte ce ţin de profesia didactică, sunt analizate transformările curriculumuli şcolar şi evaluării.

Prin ampla problematică teoretică şi practică tratată, volumul se adresează profesorilor din mediul preuniversitar şi universitar, cercetătorilor din domeniul pedagogiei şi ştiinţelor educaţiei, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, precum şi decidenţilor din sistemul de învăţământ.

 

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.