Despre noi

Formarea viitorilor profesori de educaţie civică

Atelierul din 16 mai 2017, facilitat de Cătălina Murariu (WWF) a încheiat seria de întâlniri cu diverşi reprezentanţi ai societăţii civile. În cadrul cursului de Teoria și practica educației civice, studenţii anului I specializarea Pedagogie s-au bucurat de dezbateri şi activităţi facilitate de Nicoleta Fotiade (MediaWise) pe 21 martie, Andrada Suciu, Darya Goga şi Walters Malderis (Impact Noi Orizonturi) pe 4 aprilie, David Beckwith (Great Lakes Institute, Ohio) şi Iustina Neagu (CeRe) pe 11 aprilie, Georgiana Giba (Global Dignity) 9 mai.

Exemplele oferite de invitaţi şi activităţile realizate reflectă tranziţia de la modelul de democraţia pasivă electorală la democraţia autentică, participativă, în care cetăţenii contribuie constant la dezvoltarea comunităţii prin implicarea acestora în procesul de elaborare a unor politici publice. Îmbinarea curriculum-ului formal cu cel non-formal şi punerea în practică a competenţelor pentru obţinerea unor transformări în mediul social sau politic au efectele cele mai puternice asupra dezvoltării profilului civic al elevilor şi produc o motivaţie durabilă de participare civică.

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.