Elena Stănculescu

Elena Stănculescu

5841
Elena Stănculescu
Prof. univ. dr.
Formare a profesorilor
-

Elena Stănculescu este profesor universitar, doctor în psihologie (2001), membră în consiliul editorial al Revistei de Psihologie a Academiei Române și reprezentant de țară în cadrul ENPP (European Network of Positive Psychology). Face parte din asociațiile profesionale ISPA (International School Psychology Association) și EARA (European Association for Research on Adolescence). S-a specializat în Finlanda în domeniul managementului crizelor în școli. A fost profesor invitat la Universitatea din Padova (Italia), unde a susținut cursul cu tema Prejudecățile și stereotipizarea în copilărie. Domeniile sale de cercetare sunt: starea de bine psihic în mediile educative, socializarea emoțiilor, angajamentul școlar, autonomia în adolescență, stereotipizarea și cogniția socială.

Este titulara cursului de Psihologia educației, la nivel de licență, iar la nivel de master a introdus și susține următoarele discipline: Psihologia pozitivă aplicată în școală, Inteligența emoțională în copilărie și adolescență, Fundamentele psihologice ale carierei didactice și relației de mentorat, Stimularea competenței socio-emoționale în mediul educațional, Managementul stresului.

A publicat ca autor unic următoarele cărți: Psihologia educației de la teorie la practică (ediția I – 2008 și ediția a II-a – 2013), Etica în psihologia educației, Fascinația stereotipurilor în psihologia socială, Managementul stresului în mediul educațional, Despre educație. Este coautor a mai multor lucrări de specialitate, printre care Enciclopedia de Psihosociologie.

A publicat peste 60 de articole științifice, unele dintre acestea în reviste de prestigiu, cotate ISI Thompson Reuters cu factor de impact.

Rezultatele cercetărilor realizate au fost de asemenea prezentate la conferințe internaționale din: Finlanda, Danemarca, Olanda, Belgia, Cehia, Irlanda, Croația și Malta, precum și în volumele unor conferințe indexate ISI Web of Science.

A coordonat programul de formare continuă Didactica Nova, pentru profesorii din învățământul preuniversitar. A fost formator în mai multe proiecte, printre care și cel cu tema Strategii educaționale centrate pe elev, inițiat de UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării.

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.