30 Mai

PROGRAMAREA SESIUNII DE RESTANȚE PERIOADA 28.05.2018-02.06.2018 DOMENIUL: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

  • 30 Mai 2018 |
  • Publicat în Avizier

PROGRAMAREA SESIUNII DE RESTANȚE

PERIOADA 28.05.2018-02.06.2018

DOMENIUL: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

  1. 1. MASTER - CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Planificarea și dzvoltarea carierei

Conf. Cosmina Mironov

30.05.2018/ora 15.30

 

2.        

Consiliere și terapie de familie

Conf. Mariana Popa

30.05.2018/ora 10.00

 

3.        

Consilierea elevilor cu dificultăți de învățare

Prof. Ecaterina Vrasmaș

02.06.2018/ora 9.00

 

4.        

Managementul resurselor umane

Prof. Ioan Neacșu

31.05.201/ora 14.00

 

5.        

Tehnici de comunicare în consiliere

Prof. Ecaterina Vrasmaș

02.06.2018/ora 9.00

 

6.        

Managementul stresului

Prof. Elena Stănculescu

29.05.2018/ora 10.00

 

7.        

Practică în consiliere

Conf. Cosmina Mironov

30.05.2018/ora 15.30

 
  1. 2. MASTER - MANAGEMENTUL ȘI EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Metode avansate de cercetare

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

2.        

Managementul calităţii în educaţie

Prof. Ioan Neacșu

31.05.2018/ora 14.00

 

3.        

Managementul proiectelor

Dr. Magda Balica

29.05.2018/ora 10.00

 

4.        

Tehnologii de Informare și Comunicare (TIC) în managementul organizaţiilor educaţionale

Prof. Bogdan Logofătu

02.06.2018/ora 9.00

Sala 219 –Fac. de Drept

5.        

Analiza şi dezvoltarea politicilor educaţionale

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

 

6.        

Practică de cercetare

Conf. Firuța Tacea

30.05.2018/ora 11.00

 
  1. 3. MASTER – ÎNVĂȚARE, INOVARE ȘI COACHING ÎN EDUCAȚIE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Strategii interctive de predare – învățare. Învățare prin cooperare

Prof. Cătălina Ulrich

   

2.        

Managementul curriculumului

Lect. Firuța Tacea

30.05.2018/ora 11.00

 

3.        

Noile media în educație

Prof. Anca Nedelcu

31.05.2018/ora 14.00

 

4.        

Metode avansate de cercetare educațională

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

5.        

Practica sub supervizare

Prof Lavinia Bârlogeanu

30.05.2018/ora 14.00

 

6.        

Tendințe în domeniul formării şi dezvoltării profesionale

Prof. Romiță Iucu

   

7.        

Formare în coaching: metode si tehnici

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

8.        

Managementul comunicării şi al conflictelor educaționale

Prof.Ovidiu Pânișoară

e-mail

 

9.        

Autobiografiile educative

Prof Lavinia Bârlogeanu

30.05.2018/ora 14.00

 

10.    

Dezvoltarea şi evaluarea programelor educaţionale

Prof. Marin Manolescu

29.05.2018/ora 11.00

Leu

  1. 4. MASTER - FORMAREA FORMATORILOR

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Formarea si dezvoltarea resurselor umane in organizatii

Cristian Scholtes

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

2.        

Practica de training

Prof. Anca Nedelcu

31.05.2018/ora 14.00

 

3.        

Consultanță de proces, coaching și mentorat

Marian Staș

   

4.        

Leadership în economia cunoașterii

Prof. Magdalena Platis

29.05.2018/ora 10.00

Univ. Nicolae Titulescu,

 Amf. 3

5.        

Managementul performanței

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

6.        

Practica de cercetare

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

 

  1. 5. MASTER - TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN PROCESELE DE COMUNICARE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Consiliere psihopedagogică și în asisitența socială

Lect. Valentina Vartic

29.05.2018/ora 10.00

 

2.        

Relație și determinare în tulburările comunicării și tulburările neuromotorii

Lect. Buică-Belciu Cristian

31.05.23018/ora 14.00

 

3.        

Perspective în recuperarea psihopedagogică

Lect. Buică-Belciu Cristian

31.05.23018/ora 14.00

 

4.        

Psiholingvistică și fonetică

Conf. Maria Neagoe

   

5.        

Practică de specialitate

Viorel Agheană

29.05.2018/ora 14.00

 

6.        

Ergoterapie, artterapie, ludoterapie

Prof. Florin Verza

31.05.2018/ora 11.00

 

7.        

Metode și tehnici de cercetare în psihopedagogia specială

Prof. Verginia Crețu

29.05.2018/ora 14.00

 

8.        

Programe de comunicare și limbaje augmentaive

Prof.univ. Doru Popovici

29.05.2018/ora 12.00

 

9.        

Activități de cercetare pentru pregătirea dizertației

Prof. Florin Verza

31.05.2018/ora 11.00

 
  1. 6. MASTER - PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Educația pentru drepturile copilului

Prof. Verginia Cretu

29.05.2018/ora 14.00

 

2.        

Directii moderne

Conf. Roxana Urea

29.05.2018/ora 14.00

 

3.        

Terappi educational recuperative

Prof. Florin Verza

31.05.2018/ora 11.00

 

4.        

Tehnici de evaluare pentru integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES)

Lect. Emilia Oprișan

30.05.2018/ora 10.00

 

5.        

Metode de cercetare în educația integrate și designul propunerilor de finanțare

Prof. Verginia Cretu

29.05.2018/ora 14.00

 

6.        

Activitate de cercetare pentru pregătirea dizertației

Lect. Emilia Oprișan

30.05.2018/ora 10.00

 

7.        

Psihopedagogia integrării elevilor cu tulburări de comportament

Conf. Mariana Popa

30.05.2018/ora 10.00

 

8.        

Strategii de integrare educațională pentru elevii supradotați

Prof.univ. Doru Popovici

29.05.2018/ora 12.00

 

9.        

Teoria și practica conducerii organizațiilor pentru persoanele cu handicap

Prof.univ.dr Florin Verza

31.05.2018/ora 11.00

 

10.     

Practica de specialitate

Asist. Viorel Agheană

29.05.2018/ora 14.00

 

11.     

Terapie coupațională

Prof.univ. Doru Popovici

29.05.2018/ora 12.00

 
  1. 7. MASTER - PEDAGOGII ALTERNATIVE ȘI ARTĂ TEATRALĂ ÎN EDUCAȚIE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data

Sala

1.        

Strategii didactice interactive de stimulare a inteligenţelor multiple

Prof. Crenguța Oprea

30.05.2018/ora 14.00-16.00

 

2.        

Inteligența emoțională  în  copilărie și adolescență

Prof. Elena Stănculescu

29.05.2018/ora 10.00-12.00

 

3.        

Fundamente ale pedagogiilor alternative: Montessori, Freinet

Prof. Elena Rafailă / Lect. Anca Petrescu

31.05.2018/ora 15.00

Leu

4.        

Alternative educaționale: perspectivă istorică

Conf.  Diana Csorba

31.05.2018/ora 14.00

 

1.        

Fundamente ale Pedagogiei alternative Step-by-step

Lect. Cornelia Stefănescu

31.05.2018/ora 13.00

 

2.        

Metode de cercetare educațională

Lect. Cornelia Stefănescu

31.05.2018/ora 13.00

 

3.        

Tehnici de retorică și comunicare eficientă

Dr. Alexandru Vlad

30.05.2018/ora 16.00

Sala 6

4.        

Practică de specialitate

Prof. Crenguța Oprea

30.05.2018/ora 14.00-16.00

 

5.        

Dimensiunea reflexivă a profesiei didactice

Prof. Vasile Molan

   

6.        

Evaluarea în alternativele educaționale

Prof. Marin Manolescu

29.05.2018/ora 11.00

Leu

7.        

Managementul conflictelor educaționale

Lect. Cornelia Stefănescu

31.05.2018/ora 13.00

 

8.        

Teatrul în educație

Dr. Alexandru Vlad

30.05.2018/ora 16.00

Sala 6

9.        

Practica spectacolului educativ

Prof. Crenguța Oprea

30.05.2018/ora 14.00-16.00

 

10.     

Mastery learning și învățarea cooperativă

Prof. Ion Negreț

29.05.2018/ora 9.00

Fac. de Istorie-Amf. Iorga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte mai departe ...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.