15 Feb

Curs postuniversitar de certificare pentru profesia didactică - Nivel II

Curs postuniversitar de certificare pentru profesia didactică - Nivel II

ÎNSCRIERI - 5 – 9 martie 2018

La sediul din Complex Leu, B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp A, etaj 5, birou 518.

Program înscrieri:

Luni- Joi - 12:00 – 15:00
Vineri - 10:00 – 12:00

Examen de admitere: Duminică – 11 martie 2018, ora 9, la sediul facultății din Șos. Panduri, nr. 90, sector 5.

ACTE NECESARE:

a) Fișă de înscriere (de la secretariat);
b) Certificat de naştere și căsătorie(în cazul schimbării numelui) – original și copie
c) Carte de identitate/Pașaport– original și copie
d) Diploma de licenţă original și copie
e) Supliment la diploma de licență / Foaie matricolă – original și copie
f) Certificat de absolvire Nivelul I / Adeverință de absolvire Nivelul I – (pentru absolvenții 2018) - original și copie
g) Foaie matricolă, pentru cei care au certificat de absolvire – Nivelul I – original și copie
h) Diplomă master / Adeverință master (pentru absolvenții 2018) - original și copie
i) Supliment la diplomă - pentru cei care au diplomă de master – original și copie
j) Adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care solicită înscrierea nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie
k) Atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență/master obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, original și copie
l) Scrisoare de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea;
m) Certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
n) Scrisoare de motivație (motivele pentru care vă doriți să deveniți profesori, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor – calități personale) – minimum o pagină;
o) Folie de plastic

Informații suplimentare: Tel. 021 318 15 52

Citeşte mai departe ...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.